เนื้อเพลง Ballin’ คำอ่านไทย Snoop Dogg feat The Dramatics

[Chorus 1]
([ ค๊อรัส วัน ])
Like a star slipping out of place
(ไล๊ค เก สทาร์ สลิพปิง เอ๊าท อ็อฝ เพลส)
Sliding from the sky
(สลายดิง ฟรอม เดอะ สกาย)
Tumbling through space
(ทัมบริง ทรู สเพ๊ซ)
When you touch my hand
(เว็น ยู ทั๊ช มาย แฮนด์)
I swear I feel like I’m ballin’
(ไอ สแวร์ ไอ ฟีล ไล๊ค แอม บอลลิน)
[Ballin’, Ballin’, Ballin’, Ballin’]
([ บอลลิน , บอลลิน , บอลลิน , บอลลิน ])
Yeh ballin’
(เย้ บอลลิน)
[Ballin’, Ballin’, Ballin’, Ballin’]
([ บอลลิน , บอลลิน , บอลลิน , บอลลิน ])
Like a wheel
(ไล๊ค เก วีล)
Whirling round and round
(เวอเออริง ราวนด แอนด์ ราวนด)
Rolling down a hill [rollin’ down a hill]
(โรลลิง เดาน อะ ฮิลล์ [ โรลลิน เดาน อะ ฮิลล์ ])
Spinning on the ground [rollin’ down a hill]
(สปินนิ่ง ออน เดอะ กราวนด์ [ โรลลิน เดาน อะ ฮิลล์ ])
Your kissing makes me dizzy yeh
(ยุร คิสซิง เม้ค มี ดีสสิ เย้)
In the head [ooh yeh]
(อิน เดอะ เฮด [ อู้ เย้ ])
And I’m ballin’
(แอนด์ แอม บอลลิน)
I’m ballin’
(แอม บอลลิน)

[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
Hmm, I love this game coz this game love me back
(อึม , ไอ ลัฝ ดิส เกม คอซ ดิส เกม ลัฝ มี แบ็ค)
I’m pushing a lac, smoking sacs like a mad mac
(แอม พุฌอิง อะ แล็ค , สโมคกิ้ง แซ็ค ไล๊ค เก แม้ด แมค)
Bringing me back, banging the 8-track track
(บริงกิง มี แบ็ค , แบงกิง เดอะ เอ๊ก แทร็ค แทร็ค)
The Dramatics and Battle Cat and Snoop like that
(เดอะ ดราแม๊ทิค แซน แบ๊ทเทิ้ล แค๊ท แอนด์ ซนูพ ไล๊ค แดท)
Big stars in big cars we pull up at the big clubs and sit at the big bars
(บิ๊ก สทาร์ ซิน บิ๊ก คารํ วี พูลล อั๊พ แอ็ท เดอะ บิ๊ก คลับ แซน ซิท แอ็ท เดอะ บิ๊ก บาร์)
Sippin’ champaign with a bowl of cavier
(ซิบปิ่น แชมปิ้ง วิธ อะ โบลว์ อ็อฝ cavier)
Hell yeh you are, yeh you are
(เฮ็ลล เย้ ยู อาร์ , เย้ ยู อาร์)
Say it say it, coz they all deny it
(เซย์ อิท เซย์ อิท , คอซ เด ออล ดีนาย อิท)
Player play it, coz you cant deny it
(เพย์เยอร์ เพลย์ อิท , คอซ ยู แค็นท ดีนาย อิท)
As fly as it get, as fly as I spit you know its the sh*t
(แอส ฟลาย แอส ซิท เก็ท , แอส ฟลาย แอส ซาย ซพิท ยู โนว์ อิทซ เดอะ ฌะ *ที)
It’s so gangsta, gangsta b*tch
(อิทซ โซ แก๊งซดา , แก๊งซดา บี *tch)
Switch back to the old school, old fools know
(สวิทช์ แบ็ค ทู ดิ โอลด์ สคูล , โอลด์ ฟูล โนว์)
This here thang we do so original
(ดิส เฮียร เตง วี ดู โซ ออริจินัล)
I got to have it, lavish
(ไอ ก็อท ทู แฮ็ฝ อิท , แลฝอิฌ)
Is how we establish
(อีส ฮาว วี เอสแท๊บบลิช)
On the real love one it feels good to have
(ออน เดอะ เรียล ลัฝ วัน อิท ฟีล กู๊ด ทู แฮ็ฝ)

[Chorus 2]
([ ค๊อรัส ทู ])
Like a rose, flippin down the street
(ไล๊ค เก โรส , ฟริพพิน เดาน เดอะ สทรีท)
Looking oh so sweet [lookin’ oh so sweet]
(ลุคอิง โอ โซ สวี้ท [ ลุคกิน โอ โซ สวี้ท ])
Bumpin to the beat [bumpin to the beat]
(บั้มปิน ทู เดอะ บีท [ บั้มปิน ทู เดอะ บีท ])
These streets they keep me busy yeh
(ฑิส สทรีท เด คี๊พ มี บี๊ซี่ เย้)
Makin’ bread
(เมกิน เบร้ด)
And I’m ballin’
(แอนด์ แอม บอลลิน)
[Ballin’, Ballin’, Ballin’, Ballin’]
([ บอลลิน , บอลลิน , บอลลิน , บอลลิน ])
Yeh ballin’
(เย้ บอลลิน)
[Ballin’, Ballin’, Ballin’, Ballin’]
([ บอลลิน , บอลลิน , บอลลิน , บอลลิน ])
Oh here I go!
(โอ เฮียร ไอ โก !)
Ballin making dough
(บอลลิน เมคอิง โด)
Working for myself
(เวิคกิง ฟอร์ ไมเซลฟ)
Coz it thrills me so
(คอซ อิท ธริล มี โซ)
I keep women on my line
(ไอ คี๊พ วีมเอิน ออน มาย ไลน์)
Coz they know
(คอซ เด โนว์)
That I’m ballin’
(แดท แอม บอลลิน)
[Ballin’, Ballin’, Ballin’, Ballin’]
([ บอลลิน , บอลลิน , บอลลิน , บอลลิน ])
Yeh ballin’
(เย้ บอลลิน)
[Ballin’, Ballin’, Ballin’, Ballin’]
([ บอลลิน , บอลลิน , บอลลิน , บอลลิน ])
Oh here I go!
(โอ เฮียร ไอ โก !)
Driving down the road
(ดรายวิง เดาน เดอะ โร้ด)
I can’t help myself
(ไอ แค็นท เฮ้ลพ ไมเซลฟ)
Ballin’ Thrills me so
(บอลลิน ธริล มี โซ)
Yeh you blew my mind
(เย้ ยู บลู มาย ไมนด์)
And I know , I’m ballin’
(แอนด์ ดาย โนว์ , แอม บอลลิน)
[Ballin’, Ballin’, Ballin’, Ballin’]
([ บอลลิน , บอลลิน , บอลลิน , บอลลิน ])
Yeh ballin’
(เย้ บอลลิน)
[Ballin’, Ballin’, Ballin’, Ballin’]
([ บอลลิน , บอลลิน , บอลลิน , บอลลิน ])

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
Do that, who that, you that one they called on
(ดู แดท , ฮู แดท , ยู แดท วัน เด คอลลํ ออน)
Baller’ get your ball on
(บอลเลอ เก็ท ยุร บอล ออน)
It’s all on now fall on to a new groove
(อิทซ ซอร์ ออน นาว ฟอลล์ ออน ทู อะ นิว กรูฝ)
Really aint nothing to prove
(ริแอ็ลลิ เอน นัธอิง ทู พรู๊ฝ)
We, set the mood
(วี , เซ็ท เดอะ มู้ด)
Or shoot some pool
(ออ ชู๊ท ซัม พูล)
Or blaze a Cool
(ออ เบลซ อะ คูล)
What? Whatup fool
(ว๊อท Whatup ฟูล)
Now you can cruise if you choose but I prefer to do the cha-cha
(นาว ยู แคน ครู้ยสํ อิ๊ฟ ยู ชู๊ส บั๊ท ไอ พรีเฟอร์ ทู ดู เดอะ ชา ชา)
And once my small kitchen ?throw?
(แอนด์ วั๊นซ มาย สมอลล์ คิ๊ทเช่น โธรว์)
You know I gotcha
(ยู โนว์ ไอ ก๊อดชา)
Watch out, no need to pull your glock out
(ว๊อทช เอ๊าท , โน นี๊ด ทู พูลล ยุร คล็อก เอ๊าท)
It’s a players affair, now
(อิทซ ซา เพย์เยอร์ แอฟแฟร์ , นาว)
Look at my hair and the girls wit me
(ลุ๊ค แกท มาย แฮร์ แอนด์ เดอะ เกิร์ล วิท มี)
They got the same thang on
(เด ก็อท เดอะ เซม เตง ออน)
Pimp pimp parade, my n*gga get your bang on
(พิมพ พิมพ พาเหรด , มาย เอ็น *gga เก็ท ยุร แบง ออน)
Coz my uncles about to get their sang on
(คอซ มาย อั๊งเคิ่ล อะเบ๊าท ทู เก็ท แดร์ แซ็ง ออน)
And all round the world, my n*gga, it’s the same song
(แอนด์ ออล ราวนด เดอะ เวิลด , มาย เอ็น *gga , อิทซ เดอะ เซม ซ็อง)
And when its time for your callin’, fallin’, wit no stallin’
(แอนด์ เว็น อิทซ ไทม์ ฟอร์ ยุร คอลลิน , แฟลลิน , วิท โน สเตวลิน)
keep it ballin’
(คี๊พ อิท บอลลิน)

[Chorus 3]
([ ค๊อรัส ที ])
He starts to mill
(ฮี สท๊าร์ท ทู มิลล์)
Just rollin’ tru his town
(จั๊สท โรลลิน tru ฮิส ทาวน์)
Stacking dollar bills [stacking dollar bills]
(Stackings ดอลเลอะ บิลล์ [ stackings ดอลเลอะ บิลล์ ])
Raising dogg pound [he be raising the dog pound]
(เรนซิง ด๊อก เพานด [ ฮี บี เรนซิง เดอะ ด้อกก เพานด ])
Becasuse he’s loved
(Becasuse อีส ลัฝ)
Loved in every city
(ลัฝ อิน เอ๊เฝอร์รี่ ซิ๊ที่)
Thats why he’s ballin’
(แด้ท วาย อีส บอลลิน)
[Ballin’, Ballin’, Ballin’, Ballin’]
([ บอลลิน , บอลลิน , บอลลิน , บอลลิน ])
Yeh ballin’
(เย้ บอลลิน)
[Ballin’, Ballin’, Ballin’, Ballin’]
([ บอลลิน , บอลลิน , บอลลิน , บอลลิน ])

[verse 3]
([ เฝิซ ที ])
There it is coz it is there
(แดร์ อิท อีส คอซ อิท อีส แดร์)
Now have a seat and come hit the game from a player
(นาว แฮ็ฝ อะ ซีท แอนด์ คัม ฮิท เดอะ เกม ฟรอม มา เพย์เยอร์)
They say time brings change and change brings time
(เด เซย์ ไทม์ บริง เช้งจํ แอนด์ เช้งจํ บริง ไทม์)
It’s so genuine and so divine
(อิทซ โซ เจ๊นนิวอีน แอนด์ โซ ดิไฝน)
It’s been so long in fact its overdue
(อิทซ บีน โซ ลอง อิน แฟคท อิทซ โอ๊เฝ่อร์ดิว)
Now tell me baby girl what can D-O-DOUBLE-G do for you
(นาว เทลล มี เบ๊บี้ เกิร์ล ว๊อท แคน ดี โอ ดั๊บเบิ้ล จี ดู ฟอร์ ยู)
I fell for you, I’ll always look over you
(ไอ เฟ็ล ฟอร์ ยู , อิลล ออลเว ลุ๊ค โอ๊เฝ่อร ยู)
Theres really not much that a player would’nt do for you
(แดร์ ริแอ็ลลิ น็อท มัช แดท ดา เพย์เยอร์ วูดดึ่น ดู ฟอร์ ยู)
So quit stallin’ and fallin’
(โซ ควิท สเตวลิน แอนด์ แฟลลิน)
And come get a bar of some of this ballin’
(แอนด์ คัม เก็ท ดา บาร์ อ็อฝ ซัม อ็อฝ ดิส บอลลิน)
Now quit stallin’ and callin’
(นาว ควิท สเตวลิน แอนด์ คอลลิน)
And come get yaself a bar of this ballin’
(แอนด์ คัม เก็ท yaself อะ บาร์ อ็อฝ ดิส บอลลิน)

[Outro]
([ เอ๊าโต ])
Yeh thats right, this is ahh, radio station 187.4 DG
(เย้ แด้ท ไร๊ท , ดิส ซิส อา , เร๊ดิโอ สเทชั่น 187 โฟว DG)
Sock it to your ass
(ซ๊อค อิท ทู ยุร อาซ)
With something from The Dramatics
(วิธ ซัมติง ฟรอม เดอะ ดราแม๊ทิค)
And Snoop Dog
(แอนด์ ซนูพ ด้อกก)
Let them spot that ok
(เล็ท เด็ม สพอท แดท โอเค)
It’s another one of those world premiers
(อิทซ อะน๊าเทร่อร์ วัน อ็อฝ โฑส เวิลด พรี๊เหมี่ยร์)
Doin’ it to ya doggystyle, in ya air hole
(โดย หนิด ทู ยา doggystyle , อิน ยา แอร์ โฮล)
for the 2000 plus 1, yeh
(ฟอร์ เดอะ 2000 พลัส วัน , เย้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ballin’ คำอ่านไทย Snoop Dogg feat The Dramatics

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น