เนื้อเพลง Take a Bow คำอ่านไทย Muse

Corrupt, you corrupt,
(คอร์รัพทํ , ยู คอร์รัพทํ ,)
Bring corruption to all that you touch.
(บริง เคาะรัพฌัน ทู ออล แดท ยู ทั๊ช)

Hold, you’ll behold,
(โฮลด์ , โยว บิโฮลด ,)
And behold and for all that you’ve done.
(แอนด์ บิโฮลด แอนด์ ฟอร์ ออล แดท ยู๊ฟ ดัน)

And Spell, cast a spell,
(แอนด์ สเพลล , แค๊สทํ ดา สเพลล ,)
Cast a spell on the country you run.
(แค๊สทํ ดา สเพลล ออน เดอะ คั๊นทรี่ ยู รัน)

And risk, you will risk,
(แอนด์ ริ๊ซค , ยู วิล ริ๊ซค ,)
You will risk all their lives and their souls.
(ยู วิล ริ๊ซค ออล แดร์ ไล้ฝ แซน แดร์ โซล)

And burn, you will burn,
(แอนด์ เบิร์น , ยู วิล เบิร์น ,)
You will burn in hell, yeah you’ll burn in hell.
(ยู วิล เบิร์น อิน เฮ็ลล , เย่ โยว เบิร์น อิน เฮ็ลล)
You’ll burn in hell, yeah you’ll burn in hell for your sins.
(โยว เบิร์น อิน เฮ็ลล , เย่ โยว เบิร์น อิน เฮ็ลล ฟอร์ ยุร ซิน)

Ooohhh.
(โอ้)
Our freedom is consuming itself,
(เอ๊า ฟรีดัม อีส คันซูมมิง อิทเซลฟ ,)
What we will become is contrary to what we want
(ว๊อท วี วิล บีคัม อีส คอนทเระริ ทู ว๊อท วี ว้อนท)
Take a bow.
(เท้ค เก บาว)

Death, you bring death and destruction to all that you touch.
(เด้ท , ยู บริง เด้ท แอนด์ ดิซทรัคฌัน ทู ออล แดท ยู ทั๊ช)

Pay, you must pay
(เพย์ , ยู มัสท์ เพย์)
You must pay for your crimes against the earth.
(ยู มัสท์ เพย์ ฟอร์ ยุร ไคร์ม อะเก๊นสท ดิ เอิร์ทร)

Hex, feed the hex
(เฮ็คซ , ฟี เดอะ เฮ็คซ)
Feed the hex on the country you love
(ฟี เดอะ เฮ็คซ ออน เดอะ คั๊นทรี่ ยู ลัฝ)

Beg, you will beg
(เบ๊ก , ยู วิล เบ๊ก)
You will beg for their lives and their souls.
(ยู วิล เบ๊ก ฟอร์ แดร์ ไล้ฝ แซน แดร์ โซล)

Yeah,
(เย่ ,)
Burn, you will burn,
(เบิร์น , ยู วิล เบิร์น ,)
You will burn in hell, yeah you’ll burn in hell,
(ยู วิล เบิร์น อิน เฮ็ลล , เย่ โยว เบิร์น อิน เฮ็ลล ,)
You’ll burn in hell, yeah you’ll in hell,
(โยว เบิร์น อิน เฮ็ลล , เย่ โยว อิน เฮ็ลล ,)
Burn in hell, yeah you’ll burn in hell for your sins.
(เบิร์น อิน เฮ็ลล , เย่ โยว เบิร์น อิน เฮ็ลล ฟอร์ ยุร ซิน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Take a Bow คำอ่านไทย Muse

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น