เนื้อเพลง La La La คำอ่านไทย Naughty Boy ft. Sam Smith

La la, la la la la la na na na na na,
(ลา ลา , ลา ลา ลา ลา ลา นา นา นา นา นา ,)
La la na na, la la la la la na na na na na,
(ลา ลา นา นา , ลา ลา ลา ลา ลา นา นา นา นา นา ,)
La la, la la la la la na na na na na,
(ลา ลา , ลา ลา ลา ลา ลา นา นา นา นา นา ,)
La la na na, la la la la la na na na na na
(ลา ลา นา นา , ลา ลา ลา ลา ลา นา นา นา นา นา)

Hush, don’t speak
(อัสช์ , โด้นท์ สพี๊ค)
When you spit your venom, keep it shut I hate it
(เว็น ยู สปิด ยัวร์ วีน่อม , คี๊พ อิท ชั๊ท ดาย เฮท อิท)
When you hiss and preach
(เว็น ยู ฮีส แซน พรี๊ช)
About your new messiah ’cause your theories catch fire
(อะเบ๊าท ยัวร์ นิว มีไซอะ ค๊อส ยัวร์ เธียรี แค็ทช ไฟเออะร)

I can’t find your silver lining
(ไอ แค้น ไฟนด์ ยัวร์ ซิ๊ลเว่อร ลินนิ่ง)
I don’t mean to judge
(ไอ โด้นท์ มีน ทู จั๊ดจ)
But when you read your speech, it’s tiring
(บั๊ท เว็น ยู รี๊ด ยัวร์ สพีช , อิทซ ทายลิง)
Enough is enough
(อีน๊าฟ อีส อีน๊าฟ)

I’m covering my ears like a kid
(แอม โคเว่อร์ลิง มาย เอียร ไล๊ค เก คิด)
When your words mean nothing, I go la la la
(เว็น ยัวร์ เวิร์ด มีน นอทติง , ไอ โก ลา ลา ลา)
I’m turning up the volume when you speak
(แอม เทรินนิ่ง งั๊พ เดอะ โฝ๊ลุ่ม เว็น ยู สพี๊ค)
‘Cause if my heart can’t stop it,
(ค๊อส อิ๊ฟ มาย ฮาร์ท แค้น สท๊อพ อิท ,)
I’ll find a way to block it, I go
(แอล ไฟนด์ ดา เวย์ ทู บล๊อค กิด , ไอ โก)
La la, la la la la la na na na na na
(ลา ลา , ลา ลา ลา ลา ลา นา นา นา นา นา)
La la na na, la la la la la na na na na na,
(ลา ลา นา นา , ลา ลา ลา ลา ลา นา นา นา นา นา ,)
I’ll find a way to block it, I go
(แอล ไฟนด์ ดา เวย์ ทู บล๊อค กิด , ไอ โก)
La la na na, la la la la la na na na na na,
(ลา ลา นา นา , ลา ลา ลา ลา ลา นา นา นา นา นา ,)
La la na na, la la la la la na na na na na
(ลา ลา นา นา , ลา ลา ลา ลา ลา นา นา นา นา นา)

If our love is running out of time
(อิ๊ฟ เอ๊า เลิฟ อีส รันนิ่ง เอ๊าท ดอฟ ไทม์)
I won’t count the hours, rather be a coward
(ไอ โวน เค้าทํ เดอะ เอาเอ้อร์ , ร๊าเธ่อร์ อีส อะ โค๊หวาร์ด)
When our worlds collide
(เว็น เอ๊า เวิลด คอลไลด์)
I’m gonna drown you out before I lose my mind
(แอม กอนนา ดราวน ยู เอ๊าท บีฟอร์ ไอ ลู้ส มาย ไมนด์)

I can’t find your silver lining
(ไอ แค้น ไฟนด์ ยัวร์ ซิ๊ลเว่อร ลินนิ่ง)
I don’t mean to judge
(ไอ โด้นท์ มีน ทู จั๊ดจ)
But when you read your speech, it’s tiring
(บั๊ท เว็น ยู รี๊ด ยัวร์ สพีช , อิทซ ทายลิง)
Enough is enough
(อีน๊าฟ อีส อีน๊าฟ)
[adsense]
I’m covering my ears like a kid
(แอม โคเว่อร์ลิง มาย เอียร ไล๊ค เก คิด)
When your words mean nothing, I go la la la
(เว็น ยัวร์ เวิร์ด มีน นอทติง , ไอ โก ลา ลา ลา)
I’m turning up the volume when you speak
(แอม เทรินนิ่ง งั๊พ เดอะ โฝ๊ลุ่ม เว็น ยู สพี๊ค)
‘Cause if my heart can’t stop it,
(ค๊อส อิ๊ฟ มาย ฮาร์ท แค้น สท๊อพ อิท ,)
I’ll find a way to block it, I go
(แอล ไฟนด์ ดา เวย์ ทู บล๊อค กิด , ไอ โก)
La la, la la la la la na na na na na
(ลา ลา , ลา ลา ลา ลา ลา นา นา นา นา นา)
La la na na, la la la la la na na na na na,
(ลา ลา นา นา , ลา ลา ลา ลา ลา นา นา นา นา นา ,)
I find a way to block it, I go
(ไอ ไฟนด์ ดา เวย์ ทู บล๊อค กิด , ไอ โก)
La la, la la la la la na na na na na
(ลา ลา , ลา ลา ลา ลา ลา นา นา นา นา นา)
La la na na, la la la la la na na na na na,
(ลา ลา นา นา , ลา ลา ลา ลา ลา นา นา นา นา นา ,)
I find a way to block it, oh
(ไอ ไฟนด์ ดา เวย์ ทู บล๊อค กิด , โอ้)
La la, la la la la la na na na na na
(ลา ลา , ลา ลา ลา ลา ลา นา นา นา นา นา)
La la na na, la la la la la na na na na na,
(ลา ลา นา นา , ลา ลา ลา ลา ลา นา นา นา นา นา ,)
I find a way to block it, I go
(ไอ ไฟนด์ ดา เวย์ ทู บล๊อค กิด , ไอ โก)
La la na na, la la la la la na na na na na,
(ลา ลา นา นา , ลา ลา ลา ลา ลา นา นา นา นา นา ,)
La la na na, la la la la la na na na na na,
(ลา ลา นา นา , ลา ลา ลา ลา ลา นา นา นา นา นา ,)

I’m covering my ears like a kid
(แอม โคเว่อร์ลิง มาย เอียร ไล๊ค เก คิด)
When your words mean nothing, I go la la la
(เว็น ยัวร์ เวิร์ด มีน นอทติง , ไอ โก ลา ลา ลา)
I’m turning up the volume when you speak
(แอม เทรินนิ่ง งั๊พ เดอะ โฝ๊ลุ่ม เว็น ยู สพี๊ค)
‘Cause if my heart can’t stop it,
(ค๊อส อิ๊ฟ มาย ฮาร์ท แค้น สท๊อพ อิท ,)
I’ll find a way to block it, I go
(แอล ไฟนด์ ดา เวย์ ทู บล๊อค กิด , ไอ โก)

I’m covering my ears like a kid
(แอม โคเว่อร์ลิง มาย เอียร ไล๊ค เก คิด)
When your words mean nothing, I go la la la
(เว็น ยัวร์ เวิร์ด มีน นอทติง , ไอ โก ลา ลา ลา)
I’m turning up the volume when you speak
(แอม เทรินนิ่ง งั๊พ เดอะ โฝ๊ลุ่ม เว็น ยู สพี๊ค)
‘Cause if my heart can’t stop it,
(ค๊อส อิ๊ฟ มาย ฮาร์ท แค้น สท๊อพ อิท ,)
I’ll find a way to block it, I go
(แอล ไฟนด์ ดา เวย์ ทู บล๊อค กิด , ไอ โก)
La la, la la la la la na na na na na
(ลา ลา , ลา ลา ลา ลา ลา นา นา นา นา นา)
La la na na, la la la la la na na na na na
(ลา ลา นา นา , ลา ลา ลา ลา ลา นา นา นา นา นา)
La la na na, la la la la la na na na na na
(ลา ลา นา นา , ลา ลา ลา ลา ลา นา นา นา นา นา)
La la na na, la la la la la na na na na na
(ลา ลา นา นา , ลา ลา ลา ลา ลา นา นา นา นา นา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง La La La คำอ่านไทย Naughty Boy ft. Sam Smith

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น