เนื้อเพลง Don’tcha Wanna คำอ่านไทย Anastacia

If you had the chance I know you, surely would
(อิ๊ฟ ยู แฮ็ด เดอะ แช้นซํ ไอ โนว์ ยู , ฌูรลิ เวิด)
And anytime I want it baby, I could
(แอนด์ เอนี่ไทม์ ไอ ว้อนท ดิธ เบ๊บี้ , ไอ เคิด)
Said you’d never saw it coming, did you dear
(เซ็ด ยูต เน๊เฝ่อร์ ซอว์ อิท คัมอิง , ดิด ยู เดียร์)
But you can’t run from everything you fear
(บั๊ท ยู แค็นท รัน ฟรอม เอ๊วี่ติง ยู เฟียร์)
Hey, don’t you wanna fall in love?
(เฮ , ด้อนท์ ยู วอนนา ฟอลล์ อิน ลัฝ)

[don’t you wanna, don’t you wanna, don’t you wanna fall in love with me?]
([ ด้อนท์ ยู วอนนา , ด้อนท์ ยู วอนนา , ด้อนท์ ยู วอนนา ฟอลล์ อิน ลัฝ วิธ มี ])
Ahha yeah
(Ahha เย่)
Oh baby you and I
(โอ เบ๊บี้ ยู แอนด์ ดาย)
[don’t you wanna, don’t you wanna, don’t you wanna fall in love?]
([ ด้อนท์ ยู วอนนา , ด้อนท์ ยู วอนนา , ด้อนท์ ยู วอนนา ฟอลล์ อิน ลัฝ ])
Hey
(เฮ)
Why don’t you push your precious pride aside?
(วาย ด้อนท์ ยู พุช ยุร พรีเชี๊ยส ไพรด์ อะไซ๊ดฺ)
[don’t you wanna, don’t you wanna, don’t you wanna fall in love with me?]
([ ด้อนท์ ยู วอนนา , ด้อนท์ ยู วอนนา , ด้อนท์ ยู วอนนา ฟอลล์ อิน ลัฝ วิธ มี ])
Hey yeah oh yeah
(เฮ เย่ โอ เย่)
Don’t you wanna
(ด้อนท์ ยู วอนนา)
‘Cause you can’t let your whole life pass you by
(ค๊อส ยู แค็นท เล็ท ยุร โฮล ไล๊ฟ เพซ ยู บาย)
Oooh
(อู้)

Sure that you ain’t had nothing like, this before
(ชัวร์ แดท ยู เอน แฮ็ด นัธอิง ไล๊ค , ดิส บีฟอร์)
You can be the same if I give, anymore
(ยู แคน บี เดอะ เซม อิ๊ฟ ฟาย กี๊ฝ , แอนนี่มอ)
I don’t wanna waste any of your, precious time
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เวซท เอ๊นี่ อ็อฝ ยุร , พรีเชี๊ยส ไทม์)
But you won’t have no choice but to be mine
(บั๊ท ยู ว็อนท แฮ็ฝ โน ช๊อยซํ บั๊ท ทู บี ไมน์)
Baby don’t you wanna play it, on the line?
(เบ๊บี้ ด้อนท์ ยู วอนนา เพลย์ อิท , ออน เดอะ ไลน์)

[don’t you wanna, don’t you wanna, don’t you wanna fall in love with me?]
([ ด้อนท์ ยู วอนนา , ด้อนท์ ยู วอนนา , ด้อนท์ ยู วอนนา ฟอลล์ อิน ลัฝ วิธ มี ])
Yeah yeah yeah ooh
(เย่ เย่ เย่ อู้)
Don’t you wanna, ooh
(ด้อนท์ ยู วอนนา , อู้)
[don’t you wanna, don’t you wanna, don’t you wanna fall in love?]
([ ด้อนท์ ยู วอนนา , ด้อนท์ ยู วอนนา , ด้อนท์ ยู วอนนา ฟอลล์ อิน ลัฝ ])
In love
(อิน ลัฝ)
Don’t you wanna fall in love?
(ด้อนท์ ยู วอนนา ฟอลล์ อิน ลัฝ)
[don’t you wanna, don’t you wanna, don’t you wanna fall in love with me?]
([ ด้อนท์ ยู วอนนา , ด้อนท์ ยู วอนนา , ด้อนท์ ยู วอนนา ฟอลล์ อิน ลัฝ วิธ มี ])
Hey yeah yeah yeah yeah
(เฮ เย่ เย่ เย่ เย่)
‘Cause you can’t let your whole life pass you by
(ค๊อส ยู แค็นท เล็ท ยุร โฮล ไล๊ฟ เพซ ยู บาย)
Oooh whoo ooooh
(อู้ ฮู อู้)

[you can’t put nothing before your pride]
([ ยู แค็นท พุท นัธอิง บีฟอร์ ยุร ไพรด์ ])
I said nothing, nothing
(ไอ เซ็ด นัธอิง , นัธอิง)
[but baby what I give]
([ บั๊ท เบ๊บี้ ว๊อท ไอ กี๊ฝ ])
Whoo, you can lay your pride aside
(ฮู , ยู แคน เลย์ ยุร ไพรด์ อะไซ๊ดฺ)
Whoo ooooooh
(ฮู อู้)

[baby don’t you wanna fall in love with me?]
([ เบ๊บี้ ด้อนท์ ยู วอนนา ฟอลล์ อิน ลัฝ วิธ มี ])
[cause we can take it all night and I’ll make you see]
([ ค๊อส วี แคน เท้ค กิด ดอร์ ไน๊ท แอนด์ อิลล เม้ค ยู ซี ])
Fall in love with me
(ฟอลล์ อิน ลัฝ วิธ มี)
[but baby let me know, don’t you wanna fall?]
([ บั๊ท เบ๊บี้ เล็ท มี โนว์ , ด้อนท์ ยู วอนนา ฟอลล์ ])
he haha haha
(ฮี ฮาฮา ฮาฮา)
Don’t you wanna?
(ด้อนท์ ยู วอนนา)
[don’t you wanna fall in love with me?]
([ ด้อนท์ ยู วอนนา ฟอลล์ อิน ลัฝ วิธ มี ])
[cause we can take it all noight and I’ll make you see]
([ ค๊อส วี แคน เท้ค กิด ดอร์ noight แอนด์ อิลล เม้ค ยู ซี ])
Heeey yeah hey
(Heeey เย่ เฮ)
[but baby let me know, don’t you wanna fall?]
([ บั๊ท เบ๊บี้ เล็ท มี โนว์ , ด้อนท์ ยู วอนนา ฟอลล์ ])
I wanna fall in love!
(ไอ วอนนา ฟอลล์ อิน ลัฝ !)

[baby don’t you wanna fall in love with me?]
([ เบ๊บี้ ด้อนท์ ยู วอนนา ฟอลล์ อิน ลัฝ วิธ มี ])
[don’t you wanna, don’t you wanna, don’t you wanna fall in love with me?]
([ ด้อนท์ ยู วอนนา , ด้อนท์ ยู วอนนา , ด้อนท์ ยู วอนนา ฟอลล์ อิน ลัฝ วิธ มี ])
[cause we can take it all night and I’ll make you see]
([ ค๊อส วี แคน เท้ค กิด ดอร์ ไน๊ท แอนด์ อิลล เม้ค ยู ซี ])
I said fall in love with me
(ไอ เซ็ด ฟอลล์ อิน ลัฝ วิธ มี)
[but baby let me know, don’t you wanna fall?]
([ บั๊ท เบ๊บี้ เล็ท มี โนว์ , ด้อนท์ ยู วอนนา ฟอลล์ ])
[don’t you wanna, don’t you wanna, don’t you wanna fall in love?]
([ ด้อนท์ ยู วอนนา , ด้อนท์ ยู วอนนา , ด้อนท์ ยู วอนนา ฟอลล์ อิน ลัฝ ])
Don’t you wanna, don’t you wanna?
(ด้อนท์ ยู วอนนา , ด้อนท์ ยู วอนนา)
[baby don’t you wanna fall in love with me?]
([ เบ๊บี้ ด้อนท์ ยู วอนนา ฟอลล์ อิน ลัฝ วิธ มี ])
[don’t you wanna, don’t you wanna, don’t you wanna fall in love with me?]
([ ด้อนท์ ยู วอนนา , ด้อนท์ ยู วอนนา , ด้อนท์ ยู วอนนา ฟอลล์ อิน ลัฝ วิธ มี ])
[cause we can take it all night and I’ll make you see]
([ ค๊อส วี แคน เท้ค กิด ดอร์ ไน๊ท แอนด์ อิลล เม้ค ยู ซี ])
Fall in love with me
(ฟอลล์ อิน ลัฝ วิธ มี)
[but baby let me know, don’t you wanna fall?]
([ บั๊ท เบ๊บี้ เล็ท มี โนว์ , ด้อนท์ ยู วอนนา ฟอลล์ ])
[don’t you wanna, don’t you wanna, don’t you wanna fall in love?]
([ ด้อนท์ ยู วอนนา , ด้อนท์ ยู วอนนา , ด้อนท์ ยู วอนนา ฟอลล์ อิน ลัฝ ])
I wanna fall, I wanna fall, on you, on you, on you, on you, on you
(ไอ วอนนา ฟอลล์ , ไอ วอนนา ฟอลล์ , ออน ยู , ออน ยู , ออน ยู , ออน ยู , ออน ยู)
[baby don’t you wanna fall in love with me?]
([ เบ๊บี้ ด้อนท์ ยู วอนนา ฟอลล์ อิน ลัฝ วิธ มี ])
[don’t you wanna, don’t you wanna, don’t you wanna fall in love with me?]
([ ด้อนท์ ยู วอนนา , ด้อนท์ ยู วอนนา , ด้อนท์ ยู วอนนา ฟอลล์ อิน ลัฝ วิธ มี ])
[cause we can take it all night and I’ll make you see]
([ ค๊อส วี แคน เท้ค กิด ดอร์ ไน๊ท แอนด์ อิลล เม้ค ยู ซี ])
Ooooooh ooooh
(อู้ อู้)
Whooo
(ฮู)
[but baby let me know, don’t you wanna fall?]
([ บั๊ท เบ๊บี้ เล็ท มี โนว์ , ด้อนท์ ยู วอนนา ฟอลล์ ])
[don’t you wanna, don’t you wanna, don’t you wanna fall in love?]
([ ด้อนท์ ยู วอนนา , ด้อนท์ ยู วอนนา , ด้อนท์ ยู วอนนา ฟอลล์ อิน ลัฝ ])
Yeah hey yeah
(เย่ เฮ เย่)
[baby don’t you wanna fall in love with me?]
([ เบ๊บี้ ด้อนท์ ยู วอนนา ฟอลล์ อิน ลัฝ วิธ มี ])
[don’t you wanna, don’t you wanna, don’t you wanna fall in love with me?]
([ ด้อนท์ ยู วอนนา , ด้อนท์ ยู วอนนา , ด้อนท์ ยู วอนนา ฟอลล์ อิน ลัฝ วิธ มี ])
[cause we can take it all night and I’ll make you see]
([ ค๊อส วี แคน เท้ค กิด ดอร์ ไน๊ท แอนด์ อิลล เม้ค ยู ซี ])
[but baby let me know, don’t you wanna fall?]
([ บั๊ท เบ๊บี้ เล็ท มี โนว์ , ด้อนท์ ยู วอนนา ฟอลล์ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’tcha Wanna คำอ่านไทย Anastacia

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น