เนื้อเพลง Jigga That N*gga คำอ่านไทย Jay-Z

Roc-A-Fella y’all
(ร็อค อะ เฟลลา ยอล)
[Jay] It’s the Roc!
([ เจ ] อิทซ เดอะ ร็อค !)
Jigga, Jigga, that n*gga Jigga
(จิ๊กกา , จิ๊กกา , แดท เอ็น *gga จิ๊กกา)
[Jay] R.O., R.O.C. n*ggaz, R.O.
([ เจ ] อาร์ โอ , อาร์ โอ ซี เอ็น *ggaz , อาร์ โอ)
Jigga, Jigga, that n*gga Jigga
(จิ๊กกา , จิ๊กกา , แดท เอ็น *gga จิ๊กกา)
[Jay] Hov’! R.O.C. n*ggaz, R.O., whoo!
([ เจ ] Hov ! อาร์ โอ ซี เอ็น *ggaz , อาร์ โอ , ฮู !)
Jigga, Jigga, that n*gga Jigga
(จิ๊กกา , จิ๊กกา , แดท เอ็น *gga จิ๊กกา)
[Jay] It’s Hov’! R.O.C. n*ggaz
([ เจ ] อิทซ Hov ! อาร์ โอ ซี เอ็น *ggaz)
Jay-Z..
(เจ ซี)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
Come on the track duh duh da-da
(คัมมอน เดอะ แทร็ค ดู ดู ดา ดา)
With a throwback jersey and a fitted
(วิธ อะ โตวแบค เจอสิ แอนด์ อะ ฟิททฺ)
Might blow a bag of hershey in the sidd-ix
(ไมท โบลว์ อะ แบ๊ก อ็อฝ hershey อิน เดอะ sidd ix)
Or might take sips of army with a chidd-ick, I’m so sick widdit
(ออ ไมท เท้ค ซิพ อ็อฝ อามิ วิธ อะ chidd ick , แอม โซ ซิ๊ค วิดดิท)
Lampin in the Hamptons, the weekends man
(Lampin อิน เดอะ Hamptons , เดอะ วี๊คเกน แมน)
The Stan Smith Adidas and the Campers
(เดอะ สเตน ซมิธ Adidas แซน เดอะ แคมเพอะ)
Or playin guts on the cruise, Hermes bow shoes
(ออ เพลย์ยิน กัท ออน เดอะ ครู้ยสํ , Hermes บาว ชู)
The Izod bucket on I’m so old school
(ดิ izod บัคเค็ท ออน แอม โซ โอลด์ สคูล)
Yellow wrist watch, Gucci flip flops
(เย๊ลโล่ว ริ๊ซท ว๊อทช , กู๊ซชี่ ฟลิพ ฟล็อพ)
Six top model chicks, who is this hot?
(ซิกซ์ ท๊อพ โม๊เด็ล ชิค , ฮู อีส ดิส ฮอท)
J-A, ladies help me say it now
(เจ อะ , เลดิส เฮ้ลพ มี เซย์ อิท นาว)
Y-Z, mami why you playin with me?
(วาย ซี , มัมมี วาย ยู เพลย์ยิน วิธ มี)
Ride with me, get high as me
(ไรด์ วิธ มี , เก็ท ไฮฮ แอส มี)
It’s how it’s supposed to be, when you rollin with G’s, Hov’!
(อิทซ ฮาว อิทซ ซั๊พโพ้ส ทู บี , เว็น ยู โรลลิน วิธ จีส , Hov !)
Back up in this b*tch like whoa
(แบ็ค อั๊พ อิน ดิส บี *tch ไล๊ค โว้ว)
Jigga get this whole b*tch jumpin like six-fo’s
(จิ๊กกา เก็ท ดิส โฮล บี *tch จัมปิน ไล๊ค ซิกซ์ fos)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
[Hov’!] V is I, and I am him
([ Hov ! ] วี อีส ซาย , แอนด์ ดาย แอ็ม ฮิม)
[Jigga, Jigga, that n*gga Jigga!]
([ จิ๊กกา , จิ๊กกา , แดท เอ็น *gga จิ๊กกา ! ])
Slim with the tilted brim on twenty inch rims
(สลิม วิธ เดอะ ทิลท บริม ออน ทเว้นที่ อิ้นช์ ริม)
[Jigga, Jigga, that n*gga Jigga!]
([ จิ๊กกา , จิ๊กกา , แดท เอ็น *gga จิ๊กกา ! ])
And if y’all got love for me I got love for y’all
(แอนด์ อิ๊ฟ ยอล ก็อท ลัฝ ฟอร์ มี ไอ ก็อท ลัฝ ฟอร์ ยอล)
[Jigga, Jigga, that n*gga Jigga!]
([ จิ๊กกา , จิ๊กกา , แดท เอ็น *gga จิ๊กกา ! ])
And if y’all go to war for me I go to war wit y’all
(แอนด์ อิ๊ฟ ยอล โก ทู วอร์ ฟอร์ มี ไอ โก ทู วอร์ วิท ยอล)
[Jigga, Jigga, that n*gga Jigga!]
([ จิ๊กกา , จิ๊กกา , แดท เอ็น *gga จิ๊กกา ! ])

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
Hov’! And so I breeze through, jeans is Evisu
(Hov ! แอนด์ โซ ไอ บร๊ซ ทรู , ยีน ซิส Evisu)
She’s respondin, top of C. Bronson
(ชี respondin , ท๊อพ อ็อฝ ซี Bronson)
We in Luan [whoo!] gettin our groove on
(วี อิน Luan [ ฮู ! ] เกดดิน เอ๊า กรูฝ ออน)
Buyin out the bar, on our way to Spa’
(บายเอน เอ๊าท เดอะ บาร์ , ออน เอ๊า เวย์ ทู ซพา)
She never seen a hundred on the wrist before
(ชี เน๊เฝ่อร์ ซีน อะ ฮั๊นเดร็ด ออน เดอะ ริ๊ซท บีฟอร์)
Never seen twenty-two’s on the 6 before
(เน๊เฝ่อร์ ซีน ทเว้นที่ ทู ออน เดอะ ซิก บีฟอร์)
I am, killin ’em out there, they needin first aid
(ไอ แอ็ม , คิลลิน เอ็ม เอ๊าท แดร์ , เด นีดิน เฟิร์สท เอด)
Cause the boy got more 6’s than first grade
(ค๊อส เดอะ บอย ก็อท โม 6s แฑ็น เฟิร์สท เกรด)
The crib got, killer views and square feet
(เดอะ คริบ ก็อท , คีลเลอะ ฝิว แซน สแควร์ ฟีท)
You have to film MTV Cribs for a week
(ยู แฮ็ฝ ทู ฟิล์ม เอ็มทีวี คริบ ฟอร์ รา วี๊ค)
So, sleep if you need to, mami I will leave you
(โซ , สลี๊พ อิ๊ฟ ยู นี๊ด ทู , มัมมี ไอ วิล ลี๊ฝ ยู)
Right where you stand, nah I don’t wanna dance [I’m good]
(ไร๊ท แวร์ ยู สแทนด์ , นาห์ ไอ ด้อนท์ วอนนา แด๊นซ์ [ แอม กู๊ด ])
I just wanna see what’s in your Frankie V pants
(ไอ จั๊สท วอนนา ซี ว๊อท ซิน ยุร เฟรงคี วี แพ็นท)
Waist is low enough to let your waist show
(เว๊สท อีส โลว อีน๊าฟ ทู เล็ท ยุร เว๊สท โชว์)
Top like a rock star, I got a fast car
(ท๊อพ ไล๊ค เก ร๊อค สทาร์ , ไอ ก็อท ดา ฟาสท คารํ)
We can cruise the city, doin a buck-sixty
(วี แคน ครู้ยสํ เดอะ ซิ๊ที่ , โดย อะ บั๊ค ซิคซทิ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
He did it again! Haters no like
(ฮี ดิด ดิท อะเกน ! เฮเดอ โน ไล๊ค)
But they gotta f*ck with it cause the flow’s so tight
(บั๊ท เด กอททะ เอฟ *ck วิธ อิท ค๊อส เดอะ โฟลว์ โซ ไท๊ท)
Gnarly dude! I puff Bob Marley dude
(นาร์ลี่ ดยูด ! ไอ พัฟ บ็อบ มาร์รี ดยูด)
All day, like Rastafari’s do
(ออล เดย์ , ไล๊ค รัซเตเฟรี ดู)
Now I’m stuck to the point I could hardly move
(นาว แอม ซทัค ทู เดอะ พ๊อยท์ ไอ เคิด ฮาดลิ มู๊ฝ)
You f*ckin up my high, don’t bother me dude
(ยู เอฟ *ckin อั๊พ มาย ไฮฮ , ด้อนท์ บ๊อเทร่อรฺ มี ดยูด)
But Red Rover, send your hoes over
(บั๊ท เร้ด โรฝเออะ , เซ็นด ยุร โฮ โอ๊เฝ่อร)
She can do WHATEVER, sip somethin with soda
(ชี แคน ดู ฮว็อทเอฝเออะ , ซิพ ซัมติน วิธ โซดะ)
She can leave WHENEVER, sip somethin with Hova
(ชี แคน ลี๊ฝ ฮเว็นเอฝเออะ , ซิพ ซัมติน วิธ Hova)
We can play HOWEVER, slay bed or sofa
(วี แคน เพลย์ เฮาเอฝเออะ , ซเล เบ๊ด ออ โซฟะ)
And the prognosis, sex is explosive
(แอนด์ เดอะ พร็อกโนซิซ , เซ็กซ อีส เอ็คซพโลซิฝ)
Left her with wet bedsheets, n*gga I’m focused
(เล๊ฟท เฮอ วิธ เว๊ท bedsheets , เอ็น *gga แอม โฟ๊คัส)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
R.O., R.O.C. n*ggaz..
(อาร์ โอ , อาร์ โอ ซี เอ็น *ggaz)
R.O.C. n*ggaz
(อาร์ โอ ซี เอ็น *ggaz)
[Roc-A-Fella y’all!]
([ ร็อค อะ เฟลลา ยอล ! ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Jigga That N*gga คำอ่านไทย Jay-Z

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น