เนื้อเพลง Leave Me Alone คำอ่านไทย Razorlight

Oh when did you decide
(โอ เว็น ดิด ยู ดีไซด์)
To start living like it’s suicide
(ทู สท๊าร์ท ลีฝอิง ไล๊ค อิทซ ซุยไซ้ด)
And wasting all my time
(แอนด์ เวซทิง ออล มาย ไทม์)
And messing up my mind
(แอนด์ เมซซิง อั๊พ มาย ไมนด์)
Oh now darling please leave me alone
(โอ นาว ดาร์ลิ่ง พลีซ ลี๊ฝ มี อะโลน)
I’m so tired I wanna be on my own
(แอม โซ ไทร์ ดาย วอนนา บี ออน มาย โอว์น)
But you come on calling on my telephone
(บั๊ท ยู คัมมอน คอลลิง ออน มาย เท๊ลเลโฟน)
And I wish I could show you somewhere better
(แอนด์ ดาย วิ๊ช ไอ เคิด โชว์ ยู ซัมแวร์ เบ๊ทเท่อร์)
Better to go
(เบ๊ทเท่อร์ ทู โก)

And when you get there
(แอนด์ เว็น ยู เก็ท แดร์)
Well if you freak them all out
(เวลล อิ๊ฟ ยู ฟรี๊ค เด็ม ออล เอ๊าท)
With your sweatshop charm
(วิธ ยุร sweatshop ชาร์ม)
You’ll leave them in no doubt
(โยว ลี๊ฝ เด็ม อิน โน เดาท)

And when you get challenged
(แอนด์ เว็น ยู เก็ท แช๊ลเล้นจํ)
You’ll only lie about your age
(โยว โอ๊นลี่ ไล อะเบ๊าท ยุร เอจ)
But it’s the distance you travel
(บั๊ท อิทซ เดอะ ดิ๊สแท่นซํ ยู แทร๊เฝ่ล)
And the fields you unravel
(แอนด์ เดอะ ฟีลด ยู อันแรฝเอ็ล)
And all the bars on your cage
(แอนด์ ออล เดอะ บาร์ ออน ยุร เค้จ)

Oh now darling please leave me alone
(โอ นาว ดาร์ลิ่ง พลีซ ลี๊ฝ มี อะโลน)
I’m so tired I wanna be on my own
(แอม โซ ไทร์ ดาย วอนนา บี ออน มาย โอว์น)
But you come on calling on my telephone
(บั๊ท ยู คัมมอน คอลลิง ออน มาย เท๊ลเลโฟน)
And I wish I could show you somewhere better
(แอนด์ ดาย วิ๊ช ไอ เคิด โชว์ ยู ซัมแวร์ เบ๊ทเท่อร์)
Better, better, better to go
(เบ๊ทเท่อร์ , เบ๊ทเท่อร์ , เบ๊ทเท่อร์ ทู โก)

To somewhere else
(ทู ซัมแวร์ เอ๊ลส)
Somewhere else, somewhere else
(ซัมแวร์ เอ๊ลส , ซัมแวร์ เอ๊ลส)

Oh you’ve got to…
(โอ ยู๊ฟ ก็อท ทู)
Leave me alone
(ลี๊ฝ มี อะโลน)
Leave me alone
(ลี๊ฝ มี อะโลน)
Leave me alone
(ลี๊ฝ มี อะโลน)
Leave me alone
(ลี๊ฝ มี อะโลน)
Oh just leave me alone
(โอ จั๊สท ลี๊ฝ มี อะโลน)
What don’t you understand
(ว๊อท ด้อนท์ ยู อั๊นเด้อรสแทนด)
Just leave me alone
(จั๊สท ลี๊ฝ มี อะโลน)
What don’t you understand!
(ว๊อท ด้อนท์ ยู อั๊นเด้อรสแทนด !)
What is there to understand?
(ว๊อท อีส แดร์ ทู อั๊นเด้อรสแทนด)
Just leave me alone
(จั๊สท ลี๊ฝ มี อะโลน)
Just leave me alone
(จั๊สท ลี๊ฝ มี อะโลน)
Just leave me alone
(จั๊สท ลี๊ฝ มี อะโลน)
Just leave me alone
(จั๊สท ลี๊ฝ มี อะโลน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Leave Me Alone คำอ่านไทย Razorlight

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น