เนื้อเพลง Rudebox คำอ่านไทย Robbie Williams

Do the rudebox, Shake your rudebox [x4]
(ดู เดอะ rudebox , เช้ค ยุร rudebox [ x4 ])

Ok then back to basics grab your shell toes and your fat laces
(โอเค เด็น แบ็ค ทู เบซอิค แกร๊บ ยุร เชลล์ โท แซน ยุร แฟท เลซ)
A little hand clap for some funk faces and make your body move in the following places
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล แฮนด์ คแล็พ ฟอร์ ซัม ฟังค เฟซ แซน เม้ค ยุร บ๊อดี้ มู๊ฝ อิน เดอะ ฟอลโละอิง เพลส)
Goes up your back and then down your spine and when it hits your head:
(โกซ อั๊พ ยุร แบ็ค แอนด์ เด็น เดาน ยุร ซไพน แอนด์ เว็น หนิด ฮิท ยุร เฮด :)

Ok then back to baseheads dance like you just won at the special Olympics
(โอเค เด็น แบ็ค ทู เบสเฮด แด๊นซ์ ไล๊ค ยู จั๊สท ว็อน แอ็ท เดอะ สเพ๊เชี่ยล โอะลีมพิค)
I got the rudebox of the back of a spaceship, so sick I just had to take it
(ไอ ก็อท เดอะ rudebox อ็อฝ เดอะ แบ็ค อ็อฝ อะ สเปรสชิพ , โซ ซิ๊ค ไอ จั๊สท แฮ็ด ทู เท้ค กิด)
The R.U.D.E.B.O.X. up yer jacksy, split yer kecks sing a song of semtex,
(เดอะ อาร์ ยู ดี อี บี โอ เอ๊กซฺ อั๊พ yer jacksy , สพลิ๊ท yer kecks ซิง อะ ซ็อง อ็อฝ semtex ,)
Pocket full of durex body full of mandrex.
(พ๊อคเค่ท ฟูล อ็อฝ durex บ๊อดี้ ฟูล อ็อฝ mandrex)
Are we gonna have sex [yes] will you wear your knee socks [ohh] back to the rudebox
(อาร์ วี กอนนะ แฮ็ฝ เซ็กซ [ เย็ซ ] วิล ยู แวร์ ยุร นี ซ๊อค [ โอ้ ] แบ็ค ทู เดอะ rudebox)

Got this double fantasy where we just never stop,
(ก็อท ดิส ดั๊บเบิ้ล แฟนทะซิ แวร์ วี จั๊สท เน๊เฝ่อร์ สท๊อพ ,)
I’ve got one design and that’s to funk you to the top.
(แอฝ ก็อท วัน ดีไซนํ แอนด์ แด้ท ทู ฟังค ยู ทู เดอะ ท๊อพ)
Know whats on my mind there’s only one thing you will find,
(โนว์ ว๊อท ออน มาย ไมนด์ แดร์ โอ๊นลี่ วัน ทริง ยู วิล ไฟนด์ ,)
I got one design and that’s to bump you til you drop
(ไอ ก็อท วัน ดีไซนํ แอนด์ แด้ท ทู บั๊มพํ ยู ทิล ยู ดรอพ)

Rudebox, do the rudebox, cos you so nasty
(Rudebox , ดู เดอะ rudebox , คอซ ยู โซ นาซทิ)
Rudebox, shake your rudebox, why you so nasty
(Rudebox , เช้ค ยุร rudebox , วาย ยู โซ นาซทิ)

Rudebox, do the rudebox, cos you so nasty
(Rudebox , ดู เดอะ rudebox , คอซ ยู โซ นาซทิ)
Rudebox, shake your rudebox, why you so nasty
(Rudebox , เช้ค ยุร rudebox , วาย ยู โซ นาซทิ)

Ok then back to spaceship, take both pills f*ck the matrix
(โอเค เด็น แบ็ค ทู สเปรสชิพ , เท้ค โบทรฺ พิลล์ เอฟ *ck เดอะ เมทริคซ)
Jack those jills shake your Playtex rock 3 stripes not the asics
(แจ็ค โฑส จิล เช้ค ยุร Playtex ร๊อค ที ซทไรพ น็อท ดิ asics)
A.D.I.D.A.S old school cos it’s the best – yes
(อะ ดี ดาย ดี อะ เอส โอลด์ สคูล คอซ อิทซ เดอะ เบ๊สท์ เย็ซ)
Tk max cost less yes
(Tk เมค คอสทํ เลซ เย็ซ)
Jackson looks a mess bless
(แจคสัน ลุ๊ค ซา เมซ เบล๊ส)

Ok then what to do, if you try to jack me ill rudebox you,
(โอเค เด็น ว๊อท ทู ดู , อิ๊ฟ ยู ธราย ทู แจ็ค มี อิลล rudebox ยู ,)
If you rudebox me, I’ll rudebox your whole crew
(อิ๊ฟ ยู rudebox มี , อิลล rudebox ยุร โฮล ครู)
Cos its what I do aint that right boo – true
(คอซ อิทซ ว๊อท ไอ ดู เอน แดท ไร๊ท บู ทรู)

I’ll ride with you if you can get me to the border
(อิลล ไรด์ วิธ ยู อิ๊ฟ ยู แคน เก็ท มี ทู เดอะ บ๊อร์เด้อรฺ)
Cos the sheriff’s after me for what I did to his daughter.
(คอซ เดอะ เช๊อริฟฟ์ แอ๊ฟเท่อร มี ฟอร์ ว๊อท ไอ ดิด ทู ฮิส ด๊อเท่อร์)
I did it like this – you did it like that – I love it when you double clap clap
(ไอ ดิด ดิท ไล๊ค ดิส ยู ดิด ดิท ไล๊ค แดท ไอ ลัฝ อิท เว็น ยู ดั๊บเบิ้ล คแล็พ คแล็พ)

Grab this double fantasy where we just never stop,
(แกร๊บ ดิส ดั๊บเบิ้ล แฟนทะซิ แวร์ วี จั๊สท เน๊เฝ่อร์ สท๊อพ ,)
I’ve got one design and that’s to funk you to the top.
(แอฝ ก็อท วัน ดีไซนํ แอนด์ แด้ท ทู ฟังค ยู ทู เดอะ ท๊อพ)
Know whats on my mind there’s only one thing you will find,
(โนว์ ว๊อท ออน มาย ไมนด์ แดร์ โอ๊นลี่ วัน ทริง ยู วิล ไฟนด์ ,)
I got one design and that’s to bump you til you drop
(ไอ ก็อท วัน ดีไซนํ แอนด์ แด้ท ทู บั๊มพํ ยู ทิล ยู ดรอพ)

Rudebox, do the rudebox, cos you so nasty
(Rudebox , ดู เดอะ rudebox , คอซ ยู โซ นาซทิ)
Rudebox, shake your rudebox, why you so nasty
(Rudebox , เช้ค ยุร rudebox , วาย ยู โซ นาซทิ)

Rudebox, do the rudebox, cos you so nasty
(Rudebox , ดู เดอะ rudebox , คอซ ยู โซ นาซทิ)
Rudebox, shake your rudebox, why you so nasty
(Rudebox , เช้ค ยุร rudebox , วาย ยู โซ นาซทิ)

Ok then check the tan line, make your body shape like you’re stood on a landmine
(โอเค เด็น เช็ค เดอะ แทน ไลน์ , เม้ค ยุร บ๊อดี้ เชพ ไล๊ค ยัวร์ ซทูด ออน อะ แลนมาย)
Call me on my mobile not the landline and the jack the mainline at the same time
(คอลลํ มี ออน มาย โม๊บายล์ น็อท เดอะ landline แอนด์ เดอะ แจ็ค เดอะ mainline แอ็ท เดอะ เซม ไทม์)

Ok this is what we do, got a jam so fresh its nice for you
(โอเค ดิส ซิส ว๊อท วี ดู , ก็อท ดา แจม โซ เฟรช อิทซ ไน๊ซ์ ฟอร์ ยู)
Ok give it what you got and dial 808 for the bass to drop
(โอเค กี๊ฝ อิท ว๊อท ยู ก็อท แอนด์ ได๊อัล 808 ฟอร์ เดอะ แบ็ซ ทู ดรอพ)
Ok then whats the fracas grab your cardy your lead hat and your bus pass
(โอเค เด็น ว๊อท เดอะ ฟเรคัซ แกร๊บ ยุร cardy ยุร ลี๊ด แฮ็ท แอนด์ ยุร บัส เพซ)
You don’t sweat much for a fat lass grab your rudebox cos your box is righteous
(ยู ด้อนท์ สเว็ท มัช ฟอร์ รา แฟท ลาส แกร๊บ ยุร rudebox คอซ ยุร บ๊อกซฺ อีส ไรชัซ)

Ok bum rush the show
(โอเค บัม รัช เดอะ โชว์)
I got high speed dubbing on my stereo and all the tunes in the box are the cherrio,
(ไอ ก็อท ไฮฮ สพี๊ด dubbings ออน มาย ซเทริโอ แอนด์ ออล เดอะ จูน ซิน เดอะ บ๊อกซฺ อาร์ เดอะ cherrio ,)
I know I told you before, did you hear me though
(ไอ โนว์ ไอ โทลด ยู บีฟอร์ , ดิด ยู เฮียร มี โธ)

Grab this double fantasy where we just never stop,
(แกร๊บ ดิส ดั๊บเบิ้ล แฟนทะซิ แวร์ วี จั๊สท เน๊เฝ่อร์ สท๊อพ ,)
I’ve got one design and that’s to funk you to the top.
(แอฝ ก็อท วัน ดีไซนํ แอนด์ แด้ท ทู ฟังค ยู ทู เดอะ ท๊อพ)
Know whats on my mind there’s only one thing you will find,
(โนว์ ว๊อท ออน มาย ไมนด์ แดร์ โอ๊นลี่ วัน ทริง ยู วิล ไฟนด์ ,)
I got one design and that’s to bump you til you drop
(ไอ ก็อท วัน ดีไซนํ แอนด์ แด้ท ทู บั๊มพํ ยู ทิล ยู ดรอพ)

Rudebox, do the rudebox, cos you so nasty
(Rudebox , ดู เดอะ rudebox , คอซ ยู โซ นาซทิ)
Rudebox, shake your rudebox, why you so nasty
(Rudebox , เช้ค ยุร rudebox , วาย ยู โซ นาซทิ)

Rudebox, do the rudebox, cos you so nasty
(Rudebox , ดู เดอะ rudebox , คอซ ยู โซ นาซทิ)
Rudebox, shake your rudebox, why you so nasty
(Rudebox , เช้ค ยุร rudebox , วาย ยู โซ นาซทิ)

Do the rudebox, shake your rudebox [repeat to fade]
(ดู เดอะ rudebox , เช้ค ยุร rudebox [ รีพี๊ท ทู เฟด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rudebox คำอ่านไทย Robbie Williams

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น