เนื้อเพลง I’m Your Baby Tonight คำอ่านไทย Whitney Houston

From the moment I saw you
(ฟรอม เดอะ โม๊เม้นท ไอ ซอว์ ยู)
I was outta my mind
(ไอ วอส เอ๊าตา มาย ไมนด์)
I never believed in love at first sight
(ไอ เน๊เฝ่อร์ บีลี๊ฝ อิน ลัฝ แอ็ท เฟิร์สท ไซ๊ท)
But you got a magic boy
(บั๊ท ยู ก็อท ดา แม๊จิค บอย)
That I just can’t explain
(แดท ไอ จั๊สท แค็นท เอ็กซเพลน)
Well you gotta, you gotta way that your makin’ me feel I can do
(เวลล ยู กอททะ , ยู กอททะ เวย์ แดท ยุร เมกิน มี ฟีล ไอ แคน ดู)
I can do anything for ya baby
(ไอ แคน ดู เอนอิธิง ฟอร์ ยา เบ๊บี้)
I’ll be down for ya baby
(อิลล บี เดาน ฟอร์ ยา เบ๊บี้)
Lay all my cards out tonight
(เลย์ ออล มาย ค้าร์ด เอ๊าท ทูไน๊ท)
Just call on me baby
(จั๊สท คอลลํ ออน มี เบ๊บี้)
I’ll be there in a hurry
(อิลล บี แดร์ อิน อะ เฮ๊อร์รี่)
It’s your move now baby,
(อิทซ ยุร มู๊ฝ นาว เบ๊บี้ ,)
Baby decide!
(เบ๊บี้ ดีไซด์ !)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
Whatever you want from me
(ฮว็อทเอฝเออะ ยู ว้อนท ฟรอม มี)
I’m givin’ you everything
(แอม กีฝอิน ยู เอ๊วี่ติง)
and I’m your baby tonight[Subsequently add ” I’m your baby ” ][no ” and ” backgrnd]
(แอนด์ แอม ยุร เบ๊บี้ ทูไน๊ท [ ซับซิคเว็นทลิ แอ๊ด ” แอม ยุร เบ๊บี้ ” ] [ โน ” แอนด์ ” backgrnd ])
You’ve given me ecstasy [Subsequently change to ” ecsta-ecstacy ” ]
(ยู๊ฟ กีฝเอ็น มี เอคซทะซิ [ ซับซิคเว็นทลิ เช้งจํ ทู ” ecsta เอกสเตซี่ ” ])
You are my fantasy [Subsequently change to ” You are my fanta-fantasy ” ]
(ยู อาร์ มาย แฟนทะซิ [ ซับซิคเว็นทลิ เช้งจํ ทู ” ยู อาร์ มาย fanta แฟนทะซิ ” ])
and I’m your baby tonight [no ” and ” backgrnd][Subsequently add ” I’m your baby ” ]
(แอนด์ แอม ยุร เบ๊บี้ ทูไน๊ท [ โน ” แอนด์ ” backgrnd ] [ ซับซิคเว็นทลิ แอ๊ด ” แอม ยุร เบ๊บี้ ” ])

From the second you touched me
(ฟรอม เดอะ เซ๊คคั่น ยู ทั๊ช มี)
I was ready to die
(ไอ วอส เร๊ดี้ ทู ดาย)
I’ve never been fatal,your my first time
(แอฝ เน๊เฝ่อร์ บีน เฟ๊ท่อล , ยุร มาย เฟิร์สท ไทม์)
I feel like an angel, who just started to fly
(ไอ ฟีล ไล๊ค แอน แอ๊งเจล , ฮู จั๊สท สท๊าร์ท ทู ฟลาย)
Well you got a, you got a way that your makin’ me
(เวลล ยู ก็อท ดา , ยู ก็อท ดา เวย์ แดท ยุร เมกิน มี)
Feel I can, feel I can, do anything for ya baby
(ฟีล ไอ แคน , ฟีล ไอ แคน , ดู เอนอิธิง ฟอร์ ยา เบ๊บี้)
I will fly for ya baby, hold on and enjoy the ride
(ไอ วิล ฟลาย ฟอร์ ยา เบ๊บี้ , โฮลด์ ออน แอนด์ เอ็นจอย เดอะ ไรด์)
I’m not in no hurry baby, We can fly all night baby
(แอม น็อท อิน โน เฮ๊อร์รี่ เบ๊บี้ , วี แคน ฟลาย ออล ไน๊ท เบ๊บี้)
It’s your move, now baby
(อิทซ ยุร มู๊ฝ , นาว เบ๊บี้)
Baby let’s fly!
(เบ๊บี้ เล็ท ฟลาย !)

chorus
(ค๊อรัส)

Whatever I do boy
(ฮว็อทเอฝเออะ ไอ ดู บอย)
It’s all about you baby
(อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท ยู เบ๊บี้)
And ain’t the truth boy
(แอนด์ เอน เดอะ ทรู๊ธ บอย)
I’m helplessly in love with you
(แอม เฮลพเล็ซลิ อิน ลัฝ วิธ ยู)
What else can I do boy
(ว๊อท เอ๊ลส แคน นาย ดู บอย)
But be there for you baby
(บั๊ท บี แดร์ ฟอร์ ยู เบ๊บี้)
You got a you got a way that your makin’ me
(ยู ก็อท ดา ยู ก็อท ดา เวย์ แดท ยุร เมกิน มี)
Feel I can feel I can do any do anyooo
(ฟีล ไอ แคน ฟีล ไอ แคน ดู เอ๊นี่ ดู anyooo)

yeah yeah
(เย่ เย่)

yeah yeah baby
(เย่ เย่ เบ๊บี้)

yeahoo
(yeahoo)

chorus
(ค๊อรัส)

Now it’s like I’m fatal, It’s all on the table
(นาว อิทซ ไล๊ค แอม เฟ๊ท่อล , อิทซ ซอร์ ออน เดอะ เท๊เบิ้ล)
And baby you hold the cards, and You got the magic
(แอนด์ เบ๊บี้ ยู โฮลด์ เดอะ ค้าร์ด , แอนด์ ยู ก็อท เดอะ แม๊จิค)
And I gotta have it, I don’t want the pieces
(แอนด์ ดาย กอททะ แฮ็ฝ อิท , ไอ ด้อนท์ ว้อนท เดอะ พี๊ซ)
I want every single part, I’ll be your angel
(ไอ ว้อนท เอ๊เฝอร์รี่ ซิ๊งเกิ้ล พาร์ท , อิลล บี ยุร แอ๊งเจล)
I’m ready and able, Whatever you want is fine
(แอม เร๊ดี้ แอนด์ เอ๊เบิ้ล , ฮว็อทเอฝเออะ ยู ว้อนท อีส ไฟน)
Whenever you’re ready, just call on your lady
(ฮเว็นเอฝเออะ ยัวร์ เร๊ดี้ , จั๊สท คอลลํ ออน ยุร เล๊ดี้)
I’ll be your baby tonight
(อิลล บี ยุร เบ๊บี้ ทูไน๊ท)

chorus
(ค๊อรัส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’m Your Baby Tonight คำอ่านไทย Whitney Houston

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น