เนื้อเพลง Fly คำอ่านไทย Avril Lavigne

There’s a light inside all of us
(แดร์ ซา ไล๊ท อิ๊นไซด์ ออล ลอฟ อัช)
It’s never hid and you just have to light it
(อิทซ เน๊เว่อร์ ฮิด แดน ยู เจิ๊ส แฮพ ทู ไล๊ท ดิท)
It’s the one thing that you got to trust
(อิทซ ดิ วัน ติง แดท ยู กอท ทู ทรัสท)
It’s like a diamond, you just have to find it
(อิทซ ไล๊ค เก ได๊ม่อนดํ , ยู เจิ๊ส แฮพ ทู ไฟนด์ ดิท)

So if you ever feel like giving up
(โซ อิ๊ฟ ยู เอ๊เว่อร์ ฟีล ไล๊ค กีฝวิ่ง งั๊พ)
Yeah, let’s remember that.. we were all meant to fly
(เย่ , เล็ท รีเม๊มเบ่อร์ แดท วี เวีย ออล เมลน ทู ฟลาย)

Spread your wings, across the universe
(สเพร๊ด ยัวร์ วิงสฺ , อะคร๊อส ดิ ยูนิเวิส)
It’s your time to, it’s your time to shine
(อิทซ ยัวร์ ไทม์ ทู , อิทซ ยัวร์ ไทม์ ทู ไชน์)
There’s a light inside all of us
(แดร์ ซา ไล๊ท อิ๊นไซด์ ออล ลอฟ อัช)
Soon, you’ll find that it’s your time to fly
(ซูน , โยว ไฟนด์ แดท อิทซ ยัวร์ ไทม์ ทู ฟลาย)
Your time to fly
(ยัวร์ ไทม์ ทู ฟลาย)

A little happy is all it ever takes
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล แฮ๊พพี่ อีส ซอร์ อิท เอ๊เว่อร์ เท้ค)
Somebody else just tell you that it’s worth fighting
(ซัมบอดี้ เอ๊ลส เจิ๊ส เทลล ยู แดท อิทซ เวิร์ธ ไฟซ์ดิง)
A single step becomes a leap a faith
(อะ ซิงเกิล สเท็พ บีคัม ซา ลี๊พ อะ เฟท)
That’s when you realize just starting flying
(แด้ท เว็น ยู เรียลายส์ เจิ๊ส สตาทดิง ฟลายอิ้ง)

So, don’t you ever say you’re giving up?
(โซ , โด้นท์ ยู เอ๊เว่อร์ เซย์ ยัวร์ กีฝวิ่ง งั๊พ ?)
No, there’s no looking back… cause we are all meant to fly
(โน , แดร์ โน ลุคกิ้ง แบ็ค ค๊อส วี อาร์ ออล เมลน ทู ฟลาย)
[adsense]
Spread your wings, across the universe
(สเพร๊ด ยัวร์ วิงสฺ , อะคร๊อส ดิ ยูนิเวิส)
It’s your time to, it’s your time to shine
(อิทซ ยัวร์ ไทม์ ทู , อิทซ ยัวร์ ไทม์ ทู ไชน์)
There’s a light inside all of us
(แดร์ ซา ไล๊ท อิ๊นไซด์ ออล ลอฟ อัช)
Soon, you’ll find that it’s your time to fly
(ซูน , โยว ไฟนด์ แดท อิทซ ยัวร์ ไทม์ ทู ฟลาย)
It’s your time to fly
(อิทซ ยัวร์ ไทม์ ทู ฟลาย)

Just reach up, don’t give up
(เจิ๊ส รี๊ช อั๊พ , โด้นท์ กี๊ฝ อั๊พ)
Until you touch the sky
(อันทิล ยู ทั๊ช เดอะ สกาย)
Just reach up, don’t give up
(เจิ๊ส รี๊ช อั๊พ , โด้นท์ กี๊ฝ อั๊พ)
Until you feel ‘alized [realized]
(อันทิล ยู ฟีล อราย [เรียลายส์ ])

That we are all meant to fly
(แดท วี อาร์ ออล เมลน ทู ฟลาย)

Spread your wings, across the universe
(สเพร๊ด ยัวร์ วิงสฺ , อะคร๊อส ดิ ยูนิเวิส)
It’s your time to, it’s your time to shine
(อิทซ ยัวร์ ไทม์ ทู , อิทซ ยัวร์ ไทม์ ทู ไชน์)
There’s a light inside all of us
(แดร์ ซา ไล๊ท อิ๊นไซด์ ออล ลอฟ อัช)
Soon, you’ll find that it’s your time to fly, fly
(ซูน , โยว ไฟนด์ แดท อิทซ ยัวร์ ไทม์ ทู ฟลาย , ฟลาย)

It’s your time to, it’s your time to shine, shine
(อิทซ ยัวร์ ไทม์ ทู , อิทซ ยัวร์ ไทม์ ทู ไชน์ , ไชน์)
Soon, you’ll find that it’s your time to fly
(ซูน , โยว ไฟนด์ แดท อิทซ ยัวร์ ไทม์ ทู ฟลาย)

Spread your wings, across the universe
(สเพร๊ด ยัวร์ วิงสฺ , อะคร๊อส ดิ ยูนิเวิส)
It’s your time to, it’s your time to shine
(อิทซ ยัวร์ ไทม์ ทู , อิทซ ยัวร์ ไทม์ ทู ไชน์)
There’s a light inside all of us
(แดร์ ซา ไล๊ท อิ๊นไซด์ ออล ลอฟ อัช)
Soon, you’ll find that it’s your time to fly
(ซูน , โยว ไฟนด์ แดท อิทซ ยัวร์ ไทม์ ทู ฟลาย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fly คำอ่านไทย Avril Lavigne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น