เนื้อเพลง I Still Love You คำอ่านไทย 702 feat Pharrell Williams

[Verse 1:]
([ เฝิซ วัน : ])
See everybody needs someone by their side
(ซี เอวี่บอดี้ นี๊ด ซัมวัน บาย แดร์ ไซด์)
And I can’t go on without you another night
(แอนด์ ดาย แค็นท โก ออน วิธเอ๊าท ยู อะน๊าเทร่อร์ ไน๊ท)
Sine been hanging sh*t’s been done
(Sine บีน แฮงอิง ฌะ *ts บีน ดัน)
My life has been so slow without you, you
(มาย ไล๊ฟ แฮ็ส บีน โซ สโลว์ วิธเอ๊าท ยู , ยู)
See it don’t take a rocket scientist to know I love you
(ซี อิท ด้อนท์ เท้ค เก ร๊อคเค๊ต ไซเอ็นทิซท ทู โนว์ ไอ ลัฝ ยู)
And it don’t take a rocket scientist to know I need you
(แอนด์ ดิท ด้อนท์ เท้ค เก ร๊อคเค๊ต ไซเอ็นทิซท ทู โนว์ ไอ นี๊ด ยู)
See if you believe that you and me
(ซี อิ๊ฟ ยู บีลี๊ฝ แดท ยู แอนด์ มี)
Can change the world some day
(แคน เช้งจํ เดอะ เวิลด ซัม เดย์)
Then you believe me when I say
(เด็น ยู บีลี๊ฝ มี เว็น นาย เซย์)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
I still love you
(ไอ สทิลล ลัฝ ยู)
I still love you
(ไอ สทิลล ลัฝ ยู)
I decided I still love you
(ไอ ดีไซด์ ดาย สทิลล ลัฝ ยู)
I still love you
(ไอ สทิลล ลัฝ ยู)
I decided
(ไอ ดีไซด์)

[Verse 2:]
([ เฝิซ ทู : ])
So what do you think
(โซ ว๊อท ดู ยู ทริ๊งค)
Lets get back together, lets get back together
(เล็ท เก็ท แบ็ค ทูเก๊ทเธ่อร์ , เล็ท เก็ท แบ็ค ทูเก๊ทเธ่อร์)
It’s nothing it could hurt, it could only get better
(อิทซ นัธอิง อิท เคิด เฮิร์ท , อิท เคิด โอ๊นลี่ เก็ท เบ๊ทเท่อร์)
Think of what it lacks feel like
(ทริ๊งค อ็อฝ ว๊อท ดิธ แล๊ค ฟีล ไล๊ค)
You and I didn’t turn out nice into forever
(ยู แอนด์ ดาย ดิ๊นอิน เทิร์น เอ๊าท ไน๊ซ์ อิ๊นทู ฟอเร๊เฝ่อร)
See, see it don’t take a rocket scientist to know I love you
(ซี , ซี อิท ด้อนท์ เท้ค เก ร๊อคเค๊ต ไซเอ็นทิซท ทู โนว์ ไอ ลัฝ ยู)
And it don’t take a rocket scientist to know I need you
(แอนด์ ดิท ด้อนท์ เท้ค เก ร๊อคเค๊ต ไซเอ็นทิซท ทู โนว์ ไอ นี๊ด ยู)
See if you believe that you and me
(ซี อิ๊ฟ ยู บีลี๊ฝ แดท ยู แอนด์ มี)
Can change the world some day
(แคน เช้งจํ เดอะ เวิลด ซัม เดย์)
Then you believe me when I say
(เด็น ยู บีลี๊ฝ มี เว็น นาย เซย์)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
I still love you
(ไอ สทิลล ลัฝ ยู)
I still love you
(ไอ สทิลล ลัฝ ยู)
I decided I still love you
(ไอ ดีไซด์ ดาย สทิลล ลัฝ ยู)
I still love you
(ไอ สทิลล ลัฝ ยู)
I still love you
(ไอ สทิลล ลัฝ ยู)
I still love you
(ไอ สทิลล ลัฝ ยู)
I decided I still love you
(ไอ ดีไซด์ ดาย สทิลล ลัฝ ยู)
I still love you
(ไอ สทิลล ลัฝ ยู)
I decided
(ไอ ดีไซด์)

[Verse 3:]
([ เฝิซ ที : ])
Never to not be so happy and sure of myself
(เน๊เฝ่อร์ ทู น็อท บี โซ แฮ๊พพี่ แอนด์ ชัวร์ อ็อฝ ไมเซลฟ)
Baby life without you is so dull, so dull, so dull
(เบ๊บี้ ไล๊ฟ วิธเอ๊าท ยู อีส โซ ดัล , โซ ดัล , โซ ดัล)
Now I know it will never be me loving someone else
(นาว ไอ โนว์ อิท วิล เน๊เฝ่อร์ บี มี ลัฝอิง ซัมวัน เอ๊ลส)
This precious love you much I need this star
(ดิส พรีเชี๊ยส ลัฝ ยู มัช ไอ นี๊ด ดิส สทาร์)
I remember when we first fell in love
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ เว็น วี เฟิร์สท เฟ็ล อิน ลัฝ)
I was too young to know what it was
(ไอ วอส ทู ยัง ทู โนว์ ว๊อท ดิธ วอส)
I couldn’t address what made melt
(ไอ คูดซึ่น แอ๊ดเดรส ว๊อท เมด เม้ลท)
But quick to tell you how it felt
(บั๊ท ควิค ทู เทลล ยู ฮาว อิท เฟ็ลท)
That love is so real and it still is
(แดท ลัฝ อีส โซ เรียล แอนด์ ดิท สทิลล อีส)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
I still love you
(ไอ สทิลล ลัฝ ยู)
I still love you
(ไอ สทิลล ลัฝ ยู)
I decided I still love you
(ไอ ดีไซด์ ดาย สทิลล ลัฝ ยู)
I still love you
(ไอ สทิลล ลัฝ ยู)
I still love you
(ไอ สทิลล ลัฝ ยู)
I still love you
(ไอ สทิลล ลัฝ ยู)
I decided I still love you
(ไอ ดีไซด์ ดาย สทิลล ลัฝ ยู)
I still love you
(ไอ สทิลล ลัฝ ยู)

[Bridge:]
([ บริดจ : ])
Just look at the things, look when you do me and you
(จั๊สท ลุ๊ค แกท เดอะ ทริง , ลุ๊ค เว็น ยู ดู มี แอนด์ ยู)
Life changing the face of those and that we once knew
(ไล๊ฟ เช้งจิ้นส เดอะ เฟซ อ็อฝ โฑส แอนด์ แดท วี วั๊นซ นยู)
So when it’s the sun the shine the oceans are blue
(โซ เว็น อิทซ เดอะ ซัน เดอะ ไชน์ ดิ โอ๊เชี่ยน แซร์ บลู)
And that we can laugh and cry and that through
(แอนด์ แดท วี แคน ล๊าฟ แอนด์ คราย แอนด์ แดท ทรู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Still Love You คำอ่านไทย 702 feat Pharrell Williams

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น