เนื้อเพลง Catholic School Girls Rule คำอ่านไทย Red Hot Chili Peppers

Catholic school girls rule…
(แคธโอะลิค สคูล เกิร์ล รูล)

In the class she’s taking notes
(อิน เดอะ คลาสสํ ชี เทคอิง โน๊ท)
Just how deep deep is my throat
(จั๊สท ฮาว ดี๊พ ดี๊พ อีส มาย โธร๊ท)
Mother Mary don’t you know
(ม๊าเธ่อร์ แมริ ด้อนท์ ยู โนว์)
She’s got eyes like Marylin Monroe
(ชี ก็อท อาย ไล๊ค Marylin มอนโร)

Catholic school girls rule…
(แคธโอะลิค สคูล เกิร์ล รูล)

From the cross she’s raised her head
(ฟรอม เดอะ ครอสสํ ชี เร้ส เฮอ เฮด)
This is what the sister said
(ดิส ซิส ว๊อท เดอะ ซิ๊สเท่อร์ เซ็ด)
Give no love until you’re wed
(กี๊ฝ โน ลัฝ อันทิล ยัวร์ เว็ด)
Live no life until you’re dead
(ไล้ฝ โน ไล๊ฟ อันทิล ยัวร์ เด้ด)

The good books says we must suppress
(เดอะ กู๊ด บุ๊ค เซย์ วี มัสท์ ซั๊พเพรส)
The good books says we must confess
(เดอะ กู๊ด บุ๊ค เซย์ วี มัสท์ คอนเฟสส)
But who cares what the good books says
(บั๊ท ฮู แคร์ ว๊อท เดอะ กู๊ด บุ๊ค เซย์)
Cause now she’s taking off her dress
(ค๊อส นาว ชี เทคอิง ออฟฟ เฮอ เดรส)

Catholic school girls rule…
(แคธโอะลิค สคูล เกิร์ล รูล)

Lead us into temptation
(ลี๊ด อัซ อิ๊นทู เทมเทฌัน)
We are pure divine creation
(วี อาร์ เพียวร์ ดิไฝน คริเอฌัน)
Talkin’ about my generation
(ทอคกิ่น อะเบ๊าท มาย เจเนอะเรฌัน)
Injected with the seed of emaculation
(อินเจ๊คท วิธ เดอะ ซี อ็อฝ emaculation)
Catholic !
(แคธโอะลิค !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Catholic School Girls Rule คำอ่านไทย Red Hot Chili Peppers

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น