เนื้อเพลง Can You Feel Me? คำอ่านไทย Will Smith

[Will Smith]
([ วิล ซมิธ ])
Whoo!
(ฮู !)
What? What?
(ว๊อท ว๊อท)
Can you feel me baby?
(แคน ยู ฟีล มี เบ๊บี้)
I can feel you
(ไอ แคน ฟีล ยู)
No doubt, known to make it happen
(โน เดาท , โนน ทู เม้ค กิด แฮ๊พเพ่น)

[Will Smith]
([ วิล ซมิธ ])
I see you wanna dance huh
(ไอ ซี ยู วอนนา แด๊นซ์ ฮู)
With your girls and your friends huh
(วิธ ยุร เกิร์ล แซน ยุร เฟรน ฮู)
What about me and my menz huh
(ว๊อท อะเบ๊าท มี แอนด์ มาย menz ฮู)
Roll through in the Range and the Benz huh
(โรลล ทรู อิน เดอะ เร๊นจ แอนด์ เดอะ เบนซฺ ฮู)
Wanna jam on the dance floor till it ends huh
(วอนนา แจม ออน เดอะ แด๊นซ์ ฟลอร์ ทิลล์ อิท เอ็นด ฮู)
Tight b*ttocks get a lot of attention
(ไท๊ท บี *ttocks เก็ท ดา ล็อท อ็อฝ แอ็ทเทนฌัน)
I see y’all looking like a Prada convention
(ไอ ซี ยอล ลุคอิง ไล๊ค เก พราดา คอนเฝ๊นชั่น)
Can’t stop staring, you’re fine as hell
(แค็นท สท๊อพ ซแทริง , ยัวร์ ไฟน แอส เฮ็ลล)
Got my shades on though I ain’t playin’ myself
(ก็อท มาย เฉด ออน โธ ไอ เอน เพลย์ยิน ไมเซลฟ)
Mad dudes with doughs, clock your flows
(แม้ด ดยูด วิธ โด , คล๊อค ยุร โฟลว์)
No X and O’s just sexy clothes
(โน เอ๊กซฺ แอนด์ โอเอส จั๊สท เซคซิ คโลฑ)
Got your dudes with the Lex and the Roves
(ก็อท ยุร ดยูด วิธ เดอะ Lex แอนด์ เดอะ โรฝ)
Striking a pose
(ซทไรคอิง อะ โพส)
But everybody knows you want me
(บั๊ท เอวี่บอดี้ โนว์ ยู ว้อนท มี)
Come get me, here I be
(คัม เก็ท มี , เฮียร ไอ บี)
In the V-I, V-I waiting for the
(อิน เดอะ วี ไอ , วี ไอ เวททิง ฟอร์ เดอะ)
Yo something in your wait, go through it
(โย ซัมติง อิน ยุร เว้ท , โก ทรู อิท)
Pretend you got a swoosh in ya baby
(พรีเท็นด์ ยู ก็อท ดา สวูช อิน ยา เบ๊บี้)
Just do it
(จั๊สท ดู อิท)

Can you feel me baby?
(แคน ยู ฟีล มี เบ๊บี้)
[Hell yeah mama, hell yeah]
([ เฮ็ลล เย่ มามะ , เฮ็ลล เย่ ])
Do you like it sugar?
(ดู ยู ไล๊ค กิด ชู๊ก้าร)
[No doubt, no doubt]
([ โน เดาท , โน เดาท ])
Do you want me honey?
(ดู ยู ว้อนท มี ฮั๊นนี่)
[You Eve baby, yo Eve]
([ ยู อี๊ฟ เบ๊บี้ , โย อี๊ฟ ])
Are you liking what you see?
(อาร์ ยู ไลคอิง ว๊อท ยู ซี)
[Yeah, yeah, yeah, yeah]
([ เย่ , เย่ , เย่ , เย่ ])

[Eve]
([ อี๊ฟ ])
Uh, come on
(อา , คัมมอน)
So you wanna bill papa
(โซ ยู วอนนา บิลล์ พาพ่า)
I don’t buy it, say heart stopper
(ไอ ด้อนท์ บาย อิท , เซย์ ฮาร์ท ซทอพเพอะ)
Cause I move fast in the club
(ค๊อส ไอ มู๊ฝ ฟาสท อิน เดอะ คลับ)
Where you at huh?
(แวร์ ยู แอ็ท ฮู)
Big Willie Style when your dogs play the back
(บิ๊ก วิลลี สไทล์ เว็น ยุร ด้อกก เพลย์ เดอะ แบ็ค)
I like the fact that you’re so low-key
(ไอ ไล๊ค เดอะ แฟคท แดท ยัวร์ โซ โลว คีย์)
But play it any lower and you won’t know me
(บั๊ท เพลย์ อิท เอ๊นี่ โลเออะ แอนด์ ยู ว็อนท โนว์ มี)
Cause I’m out the door for sure approach me
(ค๊อส แอม เอ๊าท เดอะ ดอร์ ฟอร์ ชัวร์ แอพโพร๊ช มี)
Wave your hand to come over trying to coach me [what?]
(เว๊ฝ ยุร แฮนด์ ทู คัม โอ๊เฝ่อร ทไรอิง ทู โค้ช มี [ ว๊อท ])
Why you in the V-I, E-V-E too fly to drop by
(วาย ยู อิน เดอะ วี ไอ , อี วี อี ทู ฟลาย ทู ดรอพ บาย)
Get up off your clothes and cruise by
(เก็ท อั๊พ ออฟฟ ยุร คโลฑ แซน ครู้ยสํ บาย)
Shades high, nothing while you’re with bluffing your team
(เฉด ไฮฮ , นัธอิง ไวล์ ยัวร์ วิธ บัฟฟิง ยุร ทีม)
Every time I’m with you blushing, your smile gleam
(เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ แอม วิธ ยู บลัฌอิง , ยุร สไมล์ กลีม)
You don’t think I know you noticing me
(ยู ด้อนท์ ทริ๊งค ไอ โนว์ ยู โน๊ดทูซิง มี)
Come on get closer to be
(คัมมอน เก็ท โคลเซอร์ ทู บี)
Be bold take a dose of the Eve
(บี โบลดฺ เท้ค เก โดซ อ็อฝ ดิ อี๊ฟ)
If you’re ready for your part
(อิ๊ฟ ยัวร์ เร๊ดี้ ฟอร์ ยุร พาร์ท)
Cause I’m ‘bout to depart
(ค๊อส แอม เบาท ทู ดีพาร์ท)
I’m your life for the rest of the night
(แอม ยุร ไล๊ฟ ฟอร์ เดอะ เรสท อ็อฝ เดอะ ไน๊ท)
I’m breaking hearts
(แอม บเรคคิง ฮาร์ท)
[Will Smith]
([ วิล ซมิธ ])
Yo get your hot self over here
(โย เก็ท ยุร ฮอท เซลฟ์ โอ๊เฝ่อร เฮียร)
[Eve]
([ อี๊ฟ ])
No, get your body up off your chair
(โน , เก็ท ยุร บ๊อดี้ อั๊พ ออฟฟ ยุร แชร์)
[Will Smith]
([ วิล ซมิธ ])
What? I ball too hard for that
(ว๊อท ไอ บอล ทู ฮาร์ด ฟอร์ แดท)
[Eve]
([ อี๊ฟ ])
Hold up baby act like I ain’t balling back
(โฮลด์ อั๊พ เบ๊บี้ แอ๊คท ไล๊ค ไก เอน บอลลิง แบ็ค)
[Will Smith]
([ วิล ซมิธ ])
Look I ain’t trying to play no games
(ลุ๊ค ไอ เอน ทไรอิง ทู เพลย์ โน เกม)
[Eve]
([ อี๊ฟ ])
Oh yeah well I ain’t no regular dame
(โอ เย่ เวลล ไอ เอน โน เร๊กกูล่าร์ เดม)
[Will Smith]
([ วิล ซมิธ ])
Alright, look let’s meet half way
(ออลไร๊ท , ลุ๊ค เล็ท มี๊ท ฮาล์ฟ เวย์)
[Eve]
([ อี๊ฟ ])
Well if you’re getting up daddy make it all the way
(เวลล อิ๊ฟ ยัวร์ เกดดดิ้ง อั๊พ แดดดิ เม้ค กิด ดอร์ เดอะ เวย์)
[Will Smith]
([ วิล ซมิธ ])
Alright
(ออลไร๊ท)

Can you feel me baby?
(แคน ยู ฟีล มี เบ๊บี้)
[Hell yeah mama, hell yeah]
([ เฮ็ลล เย่ มามะ , เฮ็ลล เย่ ])
Do you like it sugar?
(ดู ยู ไล๊ค กิด ชู๊ก้าร)
[Come on playboy, come on]
([ คัมมอน พเลบอย , คัมมอน ])
Do you want me honey?
(ดู ยู ว้อนท มี ฮั๊นนี่)
[No doubt baby, no doubt]
([ โน เดาท เบ๊บี้ , โน เดาท ])
Are you liking what you see?
(อาร์ ยู ไลคอิง ว๊อท ยู ซี)
[Uh come on, come on, come on]
([ อา คัมมอน , คัมมอน , คัมมอน ])

My friend if you’re feeling me
(มาย เฟรน อิ๊ฟ ยัวร์ ฟีลอิง มี)
Come get it
(คัม เก็ท ดิธ)
There’s no time to waste
(แดร์ โน ไทม์ ทู เวซท)
Come on stop playing games with me
(คัมมอน สท๊อพ พเลนิ่ง เกม วิธ มี)

[Will Smith]
([ วิล ซมิธ ])
Playing me like I’m on E! or somethin’
(พเลนิ่ง มี ไล๊ค แอม ออน อี ! ออ ซัมติน)
The big dawg like some flea or something
(เดอะ บิ๊ก ดาว ไล๊ค ซัม ฟลี ออ ซัมติง)
What? Hard to get, don’t get got
(ว๊อท ฮาร์ด ทู เก็ท , ด้อนท์ เก็ท ก็อท)
Even when you’re sizzling hot
(อี๊เฝ่น เว็น ยัวร์ sizzlings ฮอท)
[Eve]
([ อี๊ฟ ])
Yeah blonde bombshell got ya sweating huh?
(เย่ บล็อนด bombshell ก็อท ยา sweatings ฮู)
Stunting in the club got ya betting huh?
(สตันทิง อิน เดอะ คลับ ก็อท ยา เบททิง ฮู)
Can ya get it or make it yours
(แคน ยา เก็ท ดิธ ออ เม้ค กิด ยุร)
Guess you’ll never know
(เกสส โยว เน๊เฝ่อร์ โนว์)
Ten seconds before I bounce baby
(เท็น เซ๊คคั่น บีฟอร์ ไอ เบ๊าสฺ เบ๊บี้)
Then I gotta go
(เด็น นาย กอททะ โก)
[Will Smith]
([ วิล ซมิธ ])
Yo get your hot self over here
(โย เก็ท ยุร ฮอท เซลฟ์ โอ๊เฝ่อร เฮียร)
[Eve]
([ อี๊ฟ ])
No, get your body up off your chair
(โน , เก็ท ยุร บ๊อดี้ อั๊พ ออฟฟ ยุร แชร์)
[Will Smith]
([ วิล ซมิธ ])
What? I ball too hard for that
(ว๊อท ไอ บอล ทู ฮาร์ด ฟอร์ แดท)
[Eve]
([ อี๊ฟ ])
Hold up baby act like I ain’t balling back
(โฮลด์ อั๊พ เบ๊บี้ แอ๊คท ไล๊ค ไก เอน บอลลิง แบ็ค)
[Will Smith]
([ วิล ซมิธ ])
Look I ain’t trying to play no games
(ลุ๊ค ไอ เอน ทไรอิง ทู เพลย์ โน เกม)
[Eve]
([ อี๊ฟ ])
Oh yeah well I ain’t no regular dame
(โอ เย่ เวลล ไอ เอน โน เร๊กกูล่าร์ เดม)
[Will Smith]
([ วิล ซมิธ ])
Alright, look let’s meet half way
(ออลไร๊ท , ลุ๊ค เล็ท มี๊ท ฮาล์ฟ เวย์)
[Eve]
([ อี๊ฟ ])
Well if you’re getting up daddy make it all the way
(เวลล อิ๊ฟ ยัวร์ เกดดดิ้ง อั๊พ แดดดิ เม้ค กิด ดอร์ เดอะ เวย์)

Can you feel me baby?
(แคน ยู ฟีล มี เบ๊บี้)
[Hell yeah mama, hell yeah]
([ เฮ็ลล เย่ มามะ , เฮ็ลล เย่ ])
Do you like it sugar?
(ดู ยู ไล๊ค กิด ชู๊ก้าร)
[Come on baby, come on]
([ คัมมอน เบ๊บี้ , คัมมอน ])
Do you want me honey?
(ดู ยู ว้อนท มี ฮั๊นนี่)
[No doubt baby, no doubt]
([ โน เดาท เบ๊บี้ , โน เดาท ])
Are you liking what you see?
(อาร์ ยู ไลคอิง ว๊อท ยู ซี)
[Whoo!]
([ ฮู ! ])
Can you feel me baby?
(แคน ยู ฟีล มี เบ๊บี้)
[Hell yeah mama, hell yeah]
([ เฮ็ลล เย่ มามะ , เฮ็ลล เย่ ])
Do you like it sugar?
(ดู ยู ไล๊ค กิด ชู๊ก้าร)
[Come on daddy, come on]
([ คัมมอน แดดดิ , คัมมอน ])
Do you want me honey?
(ดู ยู ว้อนท มี ฮั๊นนี่)
[No doubt baby, no doubt]
([ โน เดาท เบ๊บี้ , โน เดาท ])
Are you liking what you see?
(อาร์ ยู ไลคอิง ว๊อท ยู ซี)
[Uh, uh, uh, uh]
([ อา , อา , อา , อา ])
Can you feel me baby?
(แคน ยู ฟีล มี เบ๊บี้)
Do you like it sugar?
(ดู ยู ไล๊ค กิด ชู๊ก้าร)
Do you want me honey?
(ดู ยู ว้อนท มี ฮั๊นนี่)
Are you liking what you see?
(อาร์ ยู ไลคอิง ว๊อท ยู ซี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Can You Feel Me? คำอ่านไทย Will Smith

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น