เนื้อเพลง Softer The Touch คำอ่านไทย Atomic Kitten

So beauty’s only skin deep baby
(โซ บิ๊วที่ โอ๊นลี่ สกิน ดี๊พ เบ๊บี้)
But when you touch me
(บั๊ท เว็น ยู ทั๊ช มี)
I don’t care
(ไอ ด้อนท์ แคร์)
All I know when you’re in deep baby
(ออล ไอ โนว์ เว็น ยัวร์ อิน ดี๊พ เบ๊บี้)
I just want to keep you there
(ไอ จั๊สท ว้อนท ทู คี๊พ ยู แดร์)

I can’t control
(ไอ แค็นท คอนโทรล)
My needing
(มาย นี๊ดดิง)
You’re all I hoped you’d be
(ยัวร์ ออล ไอ ฮ็อพ ยูต บี)
I’m breathless
(แอม บเรธเล็ซ)
From this feeling
(ฟรอม ดิส ฟีลอิง)
This need’s controlling me
(ดิส นี๊ด คันโทรลริ่ง มี)

The softer the touch
(เดอะ ซอฟเตอร์ เดอะ ทั๊ช)
The more that I love you
(เดอะ โม แดท ไอ ลัฝ ยู)
The sweeter the kiss
(เดอะ สวีตเดอ เดอะ คิซ)
The harder it hurts
(เดอะ อาณ์เดอ อิท เฮิร์ท)
The slower the hand
(เดอะ สโลเวอร์ เดอะ แฮนด์)
The faster I want you
(เดอะ ฟาสเทอะ ไอ ว้อนท ยู)
It feels so good
(อิท ฟีล โซ กู๊ด)
Oh it must be bad
(โอ อิท มัสท์ บี แบ้ด)

Oh yeah
(โอ เย่)
Um
(อึม)
Ooh
(อู้)

And everytime I feel I’m waning
(แอนด์ เอ๊รี่ไทม์ ไอ ฟีล แอม wanings)
I couldn’t stop to lose my head
(ไอ คูดซึ่น สท๊อพ ทู ลู้ส มาย เฮด)
Just one touch
(จั๊สท วัน ทั๊ช)
And it’s soon beginning
(แอนด์ อิทซ ซูน บีกีนนิง)
You make a temple of my bed
(ยู เม้ค เก เท๊มเพิ่ล อ็อฝ มาย เบ๊ด)

I can’t control
(ไอ แค็นท คอนโทรล)
My needing
(มาย นี๊ดดิง)
You’re all I hoped you’d be
(ยัวร์ ออล ไอ ฮ็อพ ยูต บี)
I’m breathless
(แอม บเรธเล็ซ)
From this feeling
(ฟรอม ดิส ฟีลอิง)
This need’s controlling me
(ดิส นี๊ด คันโทรลริ่ง มี)

The softer the touch
(เดอะ ซอฟเตอร์ เดอะ ทั๊ช)
The more that I love you
(เดอะ โม แดท ไอ ลัฝ ยู)
The sweeter the kiss
(เดอะ สวีตเดอ เดอะ คิซ)
The harder it hurts
(เดอะ อาณ์เดอ อิท เฮิร์ท)
The slower the hand
(เดอะ สโลเวอร์ เดอะ แฮนด์)
The faster I want you
(เดอะ ฟาสเทอะ ไอ ว้อนท ยู)
It feels so good
(อิท ฟีล โซ กู๊ด)
Oh it must be bad
(โอ อิท มัสท์ บี แบ้ด)

The softer the touch
(เดอะ ซอฟเตอร์ เดอะ ทั๊ช)
The more that I love you
(เดอะ โม แดท ไอ ลัฝ ยู)
The sweeter the kiss
(เดอะ สวีตเดอ เดอะ คิซ)
The harder it hurts
(เดอะ อาณ์เดอ อิท เฮิร์ท)
The slower the hand
(เดอะ สโลเวอร์ เดอะ แฮนด์)
The faster I want you
(เดอะ ฟาสเทอะ ไอ ว้อนท ยู)
It feels so good
(อิท ฟีล โซ กู๊ด)
Oh it must be bad
(โอ อิท มัสท์ บี แบ้ด)

Is it love, don’t know
(อีส ซิท ลัฝ , ด้อนท์ โนว์)
Just let it go
(จั๊สท เล็ท ดิธ โก)
Can’t say it’s right
(แค็นท เซย์ อิทซ ไร๊ท)
Too weak to fight
(ทู วี๊ค ทู ไฟ้ท)
My gift is great
(มาย กิฟท อีส เกรท)
When you’re with me
(เว็น ยัวร์ วิธ มี)
Don’t think I should
(ด้อนท์ ทริ๊งค ไอ เชิด)
But it feels so good
(บั๊ท ดิธ ฟีล โซ กู๊ด)

I can’t control
(ไอ แค็นท คอนโทรล)
My needing
(มาย นี๊ดดิง)
You’re all I hoped you’d be [Let it go]
(ยัวร์ ออล ไอ ฮ็อพ ยูต บี [ เล็ท ดิธ โก ])
I’m breathless
(แอม บเรธเล็ซ)
From this feeling
(ฟรอม ดิส ฟีลอิง)
This need’s controlling me
(ดิส นี๊ด คันโทรลริ่ง มี)

The softer the touch
(เดอะ ซอฟเตอร์ เดอะ ทั๊ช)
The more that I love you
(เดอะ โม แดท ไอ ลัฝ ยู)
The sweeter the kiss
(เดอะ สวีตเดอ เดอะ คิซ)
The harder it hurts
(เดอะ อาณ์เดอ อิท เฮิร์ท)
The slower the hand
(เดอะ สโลเวอร์ เดอะ แฮนด์)
The faster I want you
(เดอะ ฟาสเทอะ ไอ ว้อนท ยู)
It feels so good
(อิท ฟีล โซ กู๊ด)
Oh it must be bad
(โอ อิท มัสท์ บี แบ้ด)

The softer the touch
(เดอะ ซอฟเตอร์ เดอะ ทั๊ช)
The more that I love you
(เดอะ โม แดท ไอ ลัฝ ยู)
The sweeter the kiss
(เดอะ สวีตเดอ เดอะ คิซ)
The harder it hurts
(เดอะ อาณ์เดอ อิท เฮิร์ท)
The slower the hand
(เดอะ สโลเวอร์ เดอะ แฮนด์)
The faster I want you
(เดอะ ฟาสเทอะ ไอ ว้อนท ยู)
It feels so good
(อิท ฟีล โซ กู๊ด)
Oh it must be bad
(โอ อิท มัสท์ บี แบ้ด)

The softer the touch
(เดอะ ซอฟเตอร์ เดอะ ทั๊ช)
The softer the touch, ooh yeah
(เดอะ ซอฟเตอร์ เดอะ ทั๊ช , อู้ เย่)
The sweeter the kiss
(เดอะ สวีตเดอ เดอะ คิซ)
The sweeter the kiss, ooh yeah
(เดอะ สวีตเดอ เดอะ คิซ , อู้ เย่)
The slower the hand
(เดอะ สโลเวอร์ เดอะ แฮนด์)
The slower the hand
(เดอะ สโลเวอร์ เดอะ แฮนด์)
It feels so good
(อิท ฟีล โซ กู๊ด)
Oh it must be bad
(โอ อิท มัสท์ บี แบ้ด)
Must be bad
(มัสท์ บี แบ้ด)

The softer the touch
(เดอะ ซอฟเตอร์ เดอะ ทั๊ช)
Yeah yeah, must be bad
(เย่ เย่ , มัสท์ บี แบ้ด)
The sweeter the kiss
(เดอะ สวีตเดอ เดอะ คิซ)
Yeah
(เย่)
The slower the hand
(เดอะ สโลเวอร์ เดอะ แฮนด์)
Oh it hurts
(โอ อิท เฮิร์ท)
It feels so good
(อิท ฟีล โซ กู๊ด)
Oh it must be bad
(โอ อิท มัสท์ บี แบ้ด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Softer The Touch คำอ่านไทย Atomic Kitten

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น