เนื้อเพลง Leaving Town คำอ่านไทย Dexter Freebish

Oh your reputation’s so golden
(โอ ยุร เรพิวเทฌัน โซ โกลเด็น)
You’re never lonely and you’re never home
(ยัวร์ เน๊เฝ่อร์ โลนลิ แอนด์ ยัวร์ เน๊เฝ่อร์ โฮม)
I know you’ve been talking about leaving
(ไอ โนว์ ยู๊ฟ บีน ทอคอิง อะเบ๊าท ลีฝอิงส)
You’ve lost all your feeling for this town
(ยู๊ฟ ล็อซท ดอร์ ยุร ฟีลอิง ฟอร์ ดิส ทาวน์)
Paint your nails and put on your lipstick
(เพ้นท ยุร เนล แซน พุท ออน ยุร ลิพซทิค)
You don’t want to miss your ticket out
(ยู ด้อนท์ ว้อนท ทู มิซ ยุร ทิ๊คเค๊ท เอ๊าท)
Just because you graduate from school so high in the gene pool,
(จั๊สท บิคอส ยู กแรจอิวเอ็ท ฟรอม สคูล โซ ไฮฮ อิน เดอะ จีน พูล ,)
that’s your point of view
(แด้ท ยุร พ๊อยท์ อ็อฝ ฝิว)
but when you’re broken down
(บั๊ท เว็น ยัวร์ บโรเค็น เดาน)
and no one else is around
(แอนด์ โน วัน เอ๊ลส อีส อะราวนฺดฺ)
you’ll come running back to this town and I’ll be there,
(โยว คัม รันนิง แบ็ค ทู ดิส ทาวน์ แอนด์ อิลล บี แดร์ ,)
yeah I’ll be there
(เย่ อิลล บี แดร์)

’cause I remember how we drank time together
(ค๊อส ไอ รีเม๊มเบ่อร์ ฮาว วี ดแร็งค ไทม์ ทูเก๊ทเธ่อร์)
and how you used to say that the stars are forever
(แอนด์ ฮาว ยู ยู๊ส ทู เซย์ แดท เดอะ สทาร์ แซร์ ฟอเร๊เฝ่อร)
and daydreamed about how to make your life better
(แอนด์ เดย์ดรีม อะเบ๊าท ฮาว ทู เม้ค ยุร ไล๊ฟ เบ๊ทเท่อร์)
by leaving town, leaving town
(บาย ลีฝอิงส ทาวน์ , ลีฝอิงส ทาวน์)

Pack your bags, your smokes in your pocket
(แพ็ค ยุร แบ๊ก , ยุร สโม๊ค ซิน ยุร พ๊อคเค่ท)
You’re wearing my locket around your neck
(ยัวร์ เวียริง มาย ลอคเค็ท อะราวนฺดฺ ยุร เน็ค)
Take a drag and wait for the Greyhound
(เท้ค เก ดแร็ก แอนด์ เว้ท ฟอร์ เดอะ กเราเฮานด)
The world is your playground and you want to win
(เดอะ เวิลด อีส ยุร เพลย์กราวด์ แอนด์ ยู ว้อนท ทู วิน)
but when you’re broken down and no one else is around
(บั๊ท เว็น ยัวร์ บโรเค็น เดาน แอนด์ โน วัน เอ๊ลส อีส อะราวนฺดฺ)
you’ll come running back to this town and I’ll be there,
(โยว คัม รันนิง แบ็ค ทู ดิส ทาวน์ แอนด์ อิลล บี แดร์ ,)
yeah I’ll be there
(เย่ อิลล บี แดร์)

’cause I remember how we drank time together
(ค๊อส ไอ รีเม๊มเบ่อร์ ฮาว วี ดแร็งค ไทม์ ทูเก๊ทเธ่อร์)
and how you used to say that the stars are forever
(แอนด์ ฮาว ยู ยู๊ส ทู เซย์ แดท เดอะ สทาร์ แซร์ ฟอเร๊เฝ่อร)
and daydreamed about how to make your life better
(แอนด์ เดย์ดรีม อะเบ๊าท ฮาว ทู เม้ค ยุร ไล๊ฟ เบ๊ทเท่อร์)
by leaving town, leaving town
(บาย ลีฝอิงส ทาวน์ , ลีฝอิงส ทาวน์)

Nothing in life will ever come that easy
(นัธอิง อิน ไล๊ฟ วิล เอ๊เฝ่อร์ คัม แดท อีสอิ)
Doesn’t mean it has to be that hard
(ดัสอินท มีน หนิด แฮ็ส ทู บี แดท ฮาร์ด)
I know you will find out who you are…
(ไอ โนว์ ยู วิล ไฟนด์ เอ๊าท ฮู ยู อาร์)

but when you’re broken down and no one else is around
(บั๊ท เว็น ยัวร์ บโรเค็น เดาน แอนด์ โน วัน เอ๊ลส อีส อะราวนฺดฺ)
you’ll come running back to this town and I’ll be there,
(โยว คัม รันนิง แบ็ค ทู ดิส ทาวน์ แอนด์ อิลล บี แดร์ ,)
yeah I’ll be there
(เย่ อิลล บี แดร์)

’cause I remember how we drank time together
(ค๊อส ไอ รีเม๊มเบ่อร์ ฮาว วี ดแร็งค ไทม์ ทูเก๊ทเธ่อร์)
and how you used to say that the stars are forever
(แอนด์ ฮาว ยู ยู๊ส ทู เซย์ แดท เดอะ สทาร์ แซร์ ฟอเร๊เฝ่อร)
and daydreamed about how to make your life better
(แอนด์ เดย์ดรีม อะเบ๊าท ฮาว ทู เม้ค ยุร ไล๊ฟ เบ๊ทเท่อร์)
by leaving town, leaving town
(บาย ลีฝอิงส ทาวน์ , ลีฝอิงส ทาวน์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Leaving Town คำอ่านไทย Dexter Freebish

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น