เนื้อเพลง Ain’t No N*gga คำอ่านไทย Jay-Z

Jay Z
(เจ ซี)
I Keep It Fresher Than The Next B*tch
(ไอ คี๊พ อิท ฟเรฌเออะ แฑ็น เดอะ เน๊กซท บี *tch)
No Need For You To Ever Sweat The Next B*tch
(โน นี๊ด ฟอร์ ยู ทู เอ๊เฝ่อร์ สเว็ท เดอะ เน๊กซท บี *tch)
With Speed I Make The Best B*tch See The Exit Indeed
(วิธ สพี๊ด ดาย เม้ค เดอะ เบ๊สท์ บี *tch ซี ดิ เอ๊กสิท อินดี๊ด)
You Gotta Know Your Thoroughly Respected By Me
(ยู กอททะ โนว์ ยุร เธอโระลิ เรสเพ๊คท บาย มี)
You Get The Keys To The Lexus With No Driver
(ยู เก็ท เดอะ คีย์ ทู เดอะ เล็กเซด วิธ โน ดไรฝเออะ)
You Gotcha Own ’96 Suh In The Ride
(ยู ก๊อดชา โอว์น 96 ซู อิน เดอะ ไรด์)
And Keep Your Ass Tighter Than Versace Thats Why
(แอนด์ คี๊พ ยุร อาซ ไทท์เดอ แฑ็น เวอร์ซาดชี แด้ท วาย)
You Gotta Watch Your Friends You Got To Watch Me
(ยู กอททะ ว๊อทช ยุร เฟรน ยู ก็อท ทู ว๊อทช มี)
They Conniving Sh*t
(เด Connivings ฌะ *ที)
The First Chance To Crack The Bank
(เดอะ เฟิร์สท แช้นซํ ทู แคร๊ค เดอะ แบ๊งค)
They Try Me All They Get Is 50 Cent Franks
(เด ธราย มี ออล เด เก็ท อีส 50 เซ็นท แฟร๊งค)
And Papayas From The Village To The Tele
(แอนด์ พาพายา ฟรอม เดอะ ฝิ๊ลเหลจ ทู เดอะ เทลอิ)
Time To Kill It On Your Belly No Question
(ไทม์ ทู คิลล์ อิท ออน ยุร เบลลิ โน เคว๊สชั่น)
I Got More Black Chicks Between My Sheets Than Essence
(ไอ ก็อท โม แบล๊ค ชิค บีทะวีน มาย ฌีท แฑ็น เอ๊สเซ่นซ์)
They Say Sex Is A Weapon So When I Shoot
(เด เซย์ เซ็กซ อีส ซา เว๊พ่อน โซ เว็น นาย ชู๊ท)
Mmet Your Death In Less Than 8 Seconds
(Mmet ยุร เด้ท อิน เลซ แฑ็น เอ๊ก เซ๊คคั่น)
Still Poundin In My After Life
(สทิลล พาวดิน อิน มาย แอ๊ฟเท่อร ไล๊ฟ)
Laugin My Sh*t Is Tight
(Laugin มาย ฌะ *ที อีส ไท๊ท)
You Who Askin Right
(ยู ฮู แอสกิน ไร๊ท)

Chorus
(ค๊อรัส)
Aint No N*gga Like The One I Got
(เอน โน เอ็น *gga ไล๊ค ดิ วัน ไอ ก็อท)
No One Can F*ck You Betta
(โน วัน แคน เอฟ *ck ยู แบทดา)
Sleeps Around But He Gives Me Alot
(สลี๊พ อะราวนฺดฺ บั๊ท ฮี กี๊ฝ มี อล๊อต)
Keeps You In Diamonds And Leathers
(คี๊พ ยู อิน ได๊ม่อนดํ แซน เล๊เธ่อร์)
Friends ‘ill Tell Me I Should Leave You Alone
(เฟรน อิลล เทลล มี ไอ เชิด ลี๊ฝ ยู อะโลน)
Hah Hah Hah Hah Hah Hah Hah Ha
(ฮ๊า ฮ๊า ฮ๊า ฮ๊า ฮ๊า ฮ๊า ฮ๊า ฮา)
Tell The Freaks To Find A Man Of There Own
(เทลล เดอะ ฟรี๊ค ทู ไฟนด์ อะ แมน อ็อฝ แดร์ โอว์น)
Man A They Own Man A They Own
(แมน อะ เด โอว์น แมน อะ เด โอว์น)

Jay Z
(เจ ซี)
Fresh To Def In My Skeeno
(เฟรช ทู เดฟ อิน มาย Skeeno)
Coach Bag Lookin Half Black And Filipino Fakin No Jacks
(โค้ช แบ๊ก ลุคกิน ฮาล์ฟ แบล๊ค แอนด์ ฟีลิพีโน เฟกิน โน แจ็ค)
Got You A Beeper To Feel Important
(ก็อท ยู อะ บีเพอ ทู ฟีล อิมพอแท็นท)
Surrouding Your Feet In Joanie Dega’s And Charles Jordan
(Surroudings ยุร ฟีท อิน Joanie Degas แซน ชาเรวซฺ จอแดน)
I Keep Ya Dove But Love
(ไอ คี๊พ ยา ดัฝ บั๊ท ลัฝ)
You Know These Ho’s Be Makin Me Weak
(ยู โนว์ ฑิส โฮซ บี เมกิน มี วี๊ค)
Yall Knows How It Goes ‘b And So I Creep
(ยอล โนว์ ฮาว อิท โกซ บี แอนด์ โซ ไอ ครีพ)
Ive Been Sinnin Since You Been Playin Wit Barbie And Ken In
(แอฝ บีน Sinnin ซิ๊นซ ยู บีน เพลย์ยิน วิท Barbie แอนด์ เค็น อิน)
You Can’t Change A Players Game In The 9th Inning
(ยู แค็นท เช้งจํ อะ เพย์เยอร์ เกม อิน เดอะ 9th อีนนิงส)
The Chrome Rim Spinning Keeps Em Grinnin
(เดอะ คโรม ริม สปินนิ่ง คี๊พ เอ็ม กรีนอิน)
So I Run Way The F*ck Up In Em
(โซ ไอ รัน เวย์ เดอะ เอฟ *ck อั๊พ อิน เอ็ม)
And Wrinkle The Face Like Linnin
(แอนด์ ริ๊งเคิ่ล เดอะ เฟซ ไล๊ค Linnin)
I Play Hard Eh Till They Say God
(ไอ เพลย์ ฮาร์ด เอ ทิลล์ เด เซย์ ก๊อด)
He’s Keepin It Real Jigga Stay Hard
(อีส คริพปิน หนิด เรียล จิ๊กกา สเทย์ ฮาร์ด)
Lawd Don’t Even Trip
(ลอด ด้อนท์ อี๊เฝ่น ทริ๊พ)
I Never Slip N*gga What You Dont See Is Whatcha Get
(ไอ เน๊เฝ่อร์ สลิ๊พ เอ็น *gga ว๊อท ยู ด้อนท์ ซี อีส วอทชา เก็ท)
Weapons Concealed What The F*ck Yall Feel
(เว๊พ่อน คอนซีล ว๊อท เดอะ เอฟ *ck ยอล ฟีล)
When You N*gga Play Sick We Can All Get Ill
(เว็น ยู เอ็น *gga เพลย์ ซิ๊ค วี แคน ออล เก็ท อิลล)
Whats The Deal
(ว๊อท เดอะ ดีล)

Chorus
(ค๊อรัส)

Jay Z
(เจ ซี)
Yo Aint No Stoppin This No Lie
(โย เอน โน สตอปพิน ดิส โน ไล)
Promise To Stay Monogamous I Try
(พรอมอิซ ทู สเทย์ โมะนอกอะนัซ ซาย ธราย)
But Love You Know These Ho’s Be Makin Me Weak
(บั๊ท ลัฝ ยู โนว์ ฑิส โฮซ บี เมกิน มี วี๊ค)
Yall Knows How Is Goes ‘b So I Stay Deep
(ยอล โนว์ ฮาว อีส โกซ บี โซ ไอ สเทย์ ดี๊พ)

Foxxy Brown
(ฟอกซี่ บราวนํ)
What Up Boo Just Keep Me Laced In The Illa Snakes
(ว๊อท อั๊พ บู จั๊สท คี๊พ มี แล็ค อิน ดิ illa สเน๊ค)
Bank Rolls And Sh*t Back Rubs In The French Tubs
(แบ๊งค โรลล แซน ฌะ *ที แบ็ค รับ ซิน เดอะ ฟเร็นช ทับ)
Makin This B*tch Wifee N*gga
(เมกิน ดิส บี *tch Wifee เอ็น *gga)
So When You Flip That Coke
(โซ เว็น ยู ฟลิพ แดท โคค)
Remember Them Days You Was Dead Broke
(รีเม๊มเบ่อร์ เด็ม เดย์ ยู วอส เด้ด บโรค)
But Now Your Style And I Raised You
(บั๊ท นาว ยุร สไทล์ แอนด์ ดาย เร้ส ยู)
Basically Made You Into A Don
(เบซซิคอลลี่ เมด ยู อิ๊นทู อะ ด็อน)
Flippin Weight Heroin And Sh*t
(ฟริพพิน เว๊ท เฮโระอิน แอนด์ ฌะ *ที)
You Know My P*ssy Is All That
(ยู โนว์ มาย พี *ssy อีส ซอร์ แดท)
Thats Why I Get Bagets 5 Carats And All That
(แด้ท วาย ไอ เก็ท Bagets ไฟท์ แคแร็ท แซน ออล แดท)
From Doshay From H Im Ringing Bells
(ฟรอม Doshay ฟรอม เฮส แอม รีงอิง เบลล์)
So Who The Playa I Still Keep You In The Illest Gators
(โซ ฮู เดอะ พอลเย ไอ สทิลล คี๊พ ยู อิน ดิ ไอเลสชฺ เกเดอร์)
Tailor Made So We Can Lay Up In The Shade Reminiscin
(เท๊เล่อร์ เมด โซ วี แคน เลย์ อั๊พ อิน เดอะ เฉด Reminiscin)
On How I F*ck The Best A Sh*t
(ออน ฮาว ไอ เอฟ *ck เดอะ เบ๊สท์ ดา ฌะ *ที)
Specially When Im Flippin Baileys
(ซเพฌแอ็ลลิ เว็น แอม ฟริพพิน เบลี)
Dont Give A F*ck About How You Move With Them Other Mamis
(ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck อะเบ๊าท ฮาว ยู มู๊ฝ วิธ เด็ม อ๊อเธ่อร์ มัมมี)
I Push Disease Eatin Shrimp Diamond Rocks Larger Than Life
(ไอ พุช ดีซี๊ส อีดิน ชิ๊มพ์ ได๊ม่อนดํ ร๊อค ลาร์เจอ แฑ็น ไล๊ฟ)
F*ck Them Reebok Broads You Made It Known Who Your Wife Was
(เอฟ *ck เด็ม ลีบอค บรอด ยู เมด อิท โนน ฮู ยุร ไว๊ฟ วอส)
I Got You Frontin In Armani Sweaters
(ไอ ก็อท ยู ฟ้อนดิน อิน อาร์มานนี ซเวทเออะ)
Before This Rap Sh*t
(บีฟอร์ ดิส แร็พ ฌะ *ที)
When You Was In Letters And Bullsh*t Berattas
(เว็น ยู วอส ซิน เล็ทเท่อร์ แซน Bullsh*ที Berattas)
And Eek Classes With Mo In The Glasses
(แอนด์ Eek คลาสเซซ วิธ โม อิน เดอะ กลาซซิส)
Shows In Cali Wit All The Flavor Suede Bally’s
(โชว์ ซิน กาลี วิท ดอร์ เดอะ ฟเลเฝอะ ซเวด แบลลิ)
Now All Your Mens’ Up In Your Benz’s
(นาว ออล ยุร เม็น อั๊พ อิน ยุร เบนซฺ)
High Post I Swear You Be Killin Me
(ไฮฮ โพสท ไอ สแวร์ ยู บี คิลลิน มี)
Playin Inside My Pubic Hairs
(เพลย์ยิน อิ๊นไซด์ มาย Pubic แฮร์)
I Never Worry Bout Them Other Chicks
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ว๊อร์รี่ เบาท เด็ม อ๊อเธ่อร์ ชิค)
Cuz You Proved Who Was Your Wiz
(คัซ ยู พรู๊ฝ ฮู วอส ยุร วินซฺ)
When You Was Spinnin That B*tch
(เว็น ยู วอส สปินนิน แดท บี *tch)
I Took A Little When You Was Up North
(ไอ ทุค กา ลิ๊ทเทิ่ล เว็น ยู วอส อั๊พ น๊อร์ธ)
Your Comisary Stay Pilin
(ยุร Comisary สเทย์ Pilin)
How You Livin Large On The Island
(ฮาว ยู ลีฝอิน ลาร์จ ออน ดิ ไอ๊แลนด์)
All Them Collects Have Me Vex
(ออล เด็ม คอลเล๊คท แฮ็ฝ มี เฝ็คซ)
But When You Come Home
(บั๊ท เว็น ยู คัม โฮม)
Knew I Was Comin Off Wit Half Of Dem Checks
(นยู ไอ วอส คัมอิน ออฟฟ วิท ฮาล์ฟ อ็อฝ เดม เช็ค)
Now We On The Rise
(นาว วี ออน เดอะ ไร๊ส)
Your Diamond Mami Wit The Slanted Eyes
(ยุร ได๊ม่อนดํ มัมมี วิท เดอะ ซแล็นท อาย)
Holdin This Grip Cocked The Green And The Sh*t
(โฮดดิน ดิส กริพ ค๊อค เดอะ กรีน แอนด์ เดอะ ฌะ *ที)
Folks Know I See Half The Dough
(โฟล้ค โนว์ ไอ ซี ฮาล์ฟ เดอะ โด)
Make You Wonder A Star
(เม้ค ยู วั๊นเด้อร รา สทาร์)
Pushin Hundred Thousand Dollar Cars
(พรุซชิน ฮั๊นเดร็ด เธ๊าซั่นด ดอลเลอะ คารํ)

Chorus
(ค๊อรัส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ain’t No N*gga คำอ่านไทย Jay-Z

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น