เนื้อเพลง The Motown Song คำอ่านไทย Rod Stewart

Bring over some of your old Motown records
(บริง โอ๊เฝ่อร ซัม อ็อฝ ยุร โอลด์ โมททาว เร๊คขอร์ด)
We’ll put the speakers in the window and we’ll go
(เวลล พุท เดอะ ซพีคเออะ ซิน เดอะ วิ๊นโด้ว แอนด์ เวลล โก)
on the roof and listen to the Miracles
(ออน เดอะ รู๊ฟ แอนด์ ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ มิ๊ราเคิ่ล)
echo to the alley down below
(เอ๊คโค่ ทู ดิ แอลลิ เดาน บีโลว์)

Let’s dance together just for the night
(เล็ท แด๊นซ์ ทูเก๊ทเธ่อร์ จั๊สท ฟอร์ เดอะ ไน๊ท)
Let’s don’t worry about the future or nothin’ else
(เล็ท ด้อนท์ ว๊อร์รี่ อะเบ๊าท เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ ออ นอทติน เอ๊ลส)
‘Cause just like the music’s sayin’ you gotta take chances
(ค๊อส จั๊สท ไล๊ค เดอะ มิ๊วสิค เซย์อิน ยู กอททะ เท้ค แช้นซํ)
Go ahead just do it and trust yourself
(โก อะเฮด จั๊สท ดู อิท แอนด์ ทรัสท ยุรเซลฟ)

There’s a soul in the city
(แดร์ ซา โซล อิน เดอะ ซิ๊ที่)
watching over us tonight
(วัทชิง โอ๊เฝ่อร อัซ ทูไน๊ท)
There’s a soul in the city
(แดร์ ซา โซล อิน เดอะ ซิ๊ที่)
saying everything’s gonna be all right
(เซอิง เอ๊วี่ติง กอนนะ บี ออล ไร๊ท)

So bring over some of your old Motown records
(โซ บริง โอ๊เฝ่อร ซัม อ็อฝ ยุร โอลด์ โมททาว เร๊คขอร์ด)
We’ll put the speakers in the window and we’ll go
(เวลล พุท เดอะ ซพีคเออะ ซิน เดอะ วิ๊นโด้ว แอนด์ เวลล โก)
on the roof and listen to the Miracles
(ออน เดอะ รู๊ฟ แอนด์ ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ มิ๊ราเคิ่ล)
echo to the alley down below
(เอ๊คโค่ ทู ดิ แอลลิ เดาน บีโลว์)

They wish us luck
(เด วิ๊ช อัซ ลัค)
but they think we’re just dreaming
(บั๊ท เด ทริ๊งค เวีย จั๊สท ดรีมมิง)
Let’s prove them wrong baby
(เล็ท พรู๊ฝ เด็ม รอง เบ๊บี้)
‘Cause you know what luck is
(ค๊อส ยู โนว์ ว๊อท ลัค อีส)
luck is believing you’re lucky
(ลัค อีส บีลีฝวิง ยัวร์ ลัคคิ)
that’s all and showing just a little bit of faith
(แด้ท ซอร์ แอนด์ โชว์วิง จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ เฟท)

There’s a soul in the city
(แดร์ ซา โซล อิน เดอะ ซิ๊ที่)
watching over us I swear
(วัทชิง โอ๊เฝ่อร อัซ ซาย สแวร์)
There’s a soul in the city
(แดร์ ซา โซล อิน เดอะ ซิ๊ที่)
there’s a whole world waiting out there
(แดร์ ซา โฮล เวิลด เวททิง เอ๊าท แดร์)

Listen
(ลิ๊สซึ่น)
I got plans for us
(ไอ ก็อท แพลน ฟอร์ อัซ)
playing like a skip on a record
(พเลนิ่ง ไล๊ค เก สคิพ ออน อะ เร๊คขอร์ด)
through my head all night long
(ทรู มาย เฮด ออล ไน๊ท ลอง)
But when we walk that darkened stairway
(บั๊ท เว็น วี ว๊อล์ค แดท ดาเค็น สแตร์เวย์)
and step out on the roof
(แอนด์ สเท็พ เอ๊าท ออน เดอะ รู๊ฟ)
I know what we’re feeling can’t be wrong
(ไอ โนว์ ว๊อท เวีย ฟีลอิง แค็นท บี รอง)

Bring over some of your old Motown records
(บริง โอ๊เฝ่อร ซัม อ็อฝ ยุร โอลด์ โมททาว เร๊คขอร์ด)
We’ll put the speakers in the window and we’ll go
(เวลล พุท เดอะ ซพีคเออะ ซิน เดอะ วิ๊นโด้ว แอนด์ เวลล โก)
on the roof and listen to the Miracles
(ออน เดอะ รู๊ฟ แอนด์ ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ มิ๊ราเคิ่ล)
echo to the alley down below
(เอ๊คโค่ ทู ดิ แอลลิ เดาน บีโลว์)

Bring over some of your old Motown records
(บริง โอ๊เฝ่อร ซัม อ็อฝ ยุร โอลด์ โมททาว เร๊คขอร์ด)
We’ll put the speakers in the window and we’ll go
(เวลล พุท เดอะ ซพีคเออะ ซิน เดอะ วิ๊นโด้ว แอนด์ เวลล โก)
on the roof and listen to the Miracles
(ออน เดอะ รู๊ฟ แอนด์ ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ มิ๊ราเคิ่ล)
echo to the alley down below
(เอ๊คโค่ ทู ดิ แอลลิ เดาน บีโลว์)
” Let the Temptations sing it one time ”
(” เล็ท เดอะ เทมเทฌัน ซิง อิท วัน ไทม์ “)
Bring over some of you old Motown records
(บริง โอ๊เฝ่อร ซัม อ็อฝ ยู โอลด์ โมททาว เร๊คขอร์ด)
We’ll put the speakers in the window and we’ll go
(เวลล พุท เดอะ ซพีคเออะ ซิน เดอะ วิ๊นโด้ว แอนด์ เวลล โก)
on the roof and listen to the Miracles
(ออน เดอะ รู๊ฟ แอนด์ ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ มิ๊ราเคิ่ล)
echo to the alley down below
(เอ๊คโค่ ทู ดิ แอลลิ เดาน บีโลว์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Motown Song คำอ่านไทย Rod Stewart

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น