เนื้อเพลง Wait คำอ่านไทย Stacie Orrico

You and I made mistakes
(ยู แอนด์ ดาย เมด มิสเท้ค)
We’ve been in and out of arguments
(หวีบ บีน อิน แอนด์ เอ๊าท อ็อฝ อากิวเม็นท)
And said some things we didnt mean to say [wait]
(แอนด์ เซ็ด ซัม ทริง วี ดิ๊นอิน มีน ทู เซย์ [ เว้ท ])
This time you’re not the one to blame
(ดิส ไทม์ ยัวร์ น็อท ดิ วัน ทู เบลม)
Sometimes I get a little too afraid
(ซัมไทม์ ซาย เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ทู อะเฟรด)
I didnt mean to cause you any pain
(ไอ ดิ๊นอิน มีน ทู ค๊อส ยู เอ๊นี่ เพน)

So wait [wait]
(โซ เว้ท [ เว้ท ])
Ahh wait darlin
(อา เว้ท ดาร์ลิน)
Before you go and throw our love away
(บีฟอร์ ยู โก แอนด์ โธรว์ เอ๊า ลัฝ อะเวย์)
Can I get a minute to explain
(แคน นาย เก็ท ดา มิ๊หนิท ทู เอ็กซเพลน)
Now wait [wait]
(นาว เว้ท [ เว้ท ])
Ah think about it
(อา ทริ๊งค อะเบ๊าท ดิธ)
Before you turn around and walk away
(บีฟอร์ ยู เทิร์น อะราวนฺดฺ แอนด์ ว๊อล์ค อะเวย์)
Baby how can I get you to stay now, wait
(เบ๊บี้ ฮาว แคน นาย เก็ท ยู ทู สเทย์ นาว , เว้ท)

Now I’ve been caught with my heart on
(นาว แอฝ บีน คอท วิธ มาย ฮาร์ท ออน)
Time and time again
(ไทม์ แอนด์ ไทม์ อะเกน)
Holdin on, why
(โฮดดิน ออน , วาย)
Boy you know I’m
(บอย ยู โนว์ แอม)
So alone I
(โซ อะโลน ไอ)
I just need a friend
(ไอ จั๊สท นี๊ด อะ เฟรน)
And you’ve been so
(แอนด์ ยู๊ฟ บีน โซ)
Good to me
(กู๊ด ทู มี)
I don’t wanna miss a real good thing
(ไอ ด้อนท์ วอนนา มิซ ซา เรียล กู๊ด ทริง)

Wait
(เว้ท)
Ahh wait darlin
(อา เว้ท ดาร์ลิน)
Before you go and throw our love away
(บีฟอร์ ยู โก แอนด์ โธรว์ เอ๊า ลัฝ อะเวย์)
Can I get a minute to explain
(แคน นาย เก็ท ดา มิ๊หนิท ทู เอ็กซเพลน)
So wait
(โซ เว้ท)
Ah think about it
(อา ทริ๊งค อะเบ๊าท ดิธ)
Before you turn around and walk away
(บีฟอร์ ยู เทิร์น อะราวนฺดฺ แอนด์ ว๊อล์ค อะเวย์)
Baby how can I get you to stay now, wait
(เบ๊บี้ ฮาว แคน นาย เก็ท ยู ทู สเทย์ นาว , เว้ท)

You dont know what you do to me
(ยู ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ยู ดู ทู มี)
Baby won’t you sit and talk to me
(เบ๊บี้ ว็อนท ยู ซิท แอนด์ ท๊อล์ค ทู มี)
No it doesn’t have to be this way
(โน อิท ดัสอินท แฮ็ฝ ทู บี ดิส เวย์)
Darlin I’m just wantin you to stay
(ดาร์ลิน แอม จั๊สท วอนทิน ยู ทู สเทย์)
You don’t know what you do to me
(ยู ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ยู ดู ทู มี)
Baby won’t you sit and talk to me
(เบ๊บี้ ว็อนท ยู ซิท แอนด์ ท๊อล์ค ทู มี)
No it doesn’t have to be this way
(โน อิท ดัสอินท แฮ็ฝ ทู บี ดิส เวย์)
Darlin I’m just wantin you to stay [stay]
(ดาร์ลิน แอม จั๊สท วอนทิน ยู ทู สเทย์ [ สเทย์ ])

So wait
(โซ เว้ท)
Think about it everyday
(ทริ๊งค อะเบ๊าท ดิธ เอวี่เดย์)
Before you turn around and walk away
(บีฟอร์ ยู เทิร์น อะราวนฺดฺ แอนด์ ว๊อล์ค อะเวย์)
Baby how can I get you to stay now, wait
(เบ๊บี้ ฮาว แคน นาย เก็ท ยู ทู สเทย์ นาว , เว้ท)
Now wait
(นาว เว้ท)

Mmmmmm, ohh [wait]
(อึม , โอ้ [ เว้ท ])
Gotta wait
(กอททะ เว้ท)
Gotta wait
(กอททะ เว้ท)
Yeeeaahh, oooh
(Yeeeaahh , อู้)
I’m just askin you to wait on me
(แอม จั๊สท แอสกิน ยู ทู เว้ท ออน มี)
Please wait
(พลีซ เว้ท)
Oooh, please wait baby
(อู้ , พลีซ เว้ท เบ๊บี้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Wait คำอ่านไทย Stacie Orrico

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น