เนื้อเพลง As Long As You Love Me คำอ่านไทย Backstreet Boys

As long as you love me
(แอส ลอง แอส ยู เลิฟ มี)

Although loneliness has always been a friend of mine
(ออลโทร โลนลีเนสส แอส ออลเว บีน นา เฟรน ด๊อฟ ไมน์)
I’m leavin’ my life in your hands
(แอม ลีฟอิน มาย ไล๊ฟ อิน ยัวร์ แฮนด์)
People say I’m crazy and that I am blind
(พี๊เพิ่ล เซย์ แอม เคซี่ แอนด์ แดท ดาย แอม ไบลนฺดฺ)
Risking it all in a glance
(รีซกิ้ง อิท ดอร์ ลิน อะ แกล๊นซ์)
And how you got me blind is still a mystery
(แอนด์ ฮาว ยู กอท มี ไบลนฺดฺ อีส สทิลล อะ มิ๊สเทอรี่)
I can’t get you out of my head
(ไอ แค้น เก็ท ยู เอ๊าท ดอฟ มาย เฮด)
Don’t care what is written in your history
(โด้นท์ แคร์ ว๊อท อีส วึ้น อิน ยัวร์ ฮิสทรี่)
As long as you’re here with me
(แอส ลอง แอส ยัวร์ เฮียร วิธ มี)

I don’t care who you are
(ไอ โด้นท์ แคร์ ฮู ยู อาร์)
Where you’re from
(แวร์ ยัวร์ ฟรอม)
What you did
(ว๊อท ยู ดิด)
As long as you love me
(แอส ลอง แอส ยู เลิฟ มี)
Who you are
(ฮู ยู อาร์)
Where you’re from
(แวร์ ยัวร์ ฟรอม)
Don’t care what you did
(โด้นท์ แคร์ ว๊อท ยู ดิด)
As long as you love me
(แอส ลอง แอส ยู เลิฟ มี)

Every little thing that you have said and done
(เอ๊ฟรี่ ลิ๊ทเทิ่ล ติง แดท ยู แฮพ เซด แดน ดัน)
Feels like it’s deep within me
(ฟีล ไล๊ค อิทซ ดี๊พ วิธติน มี)
Doesn’t really matter if you’re on the run
(ดัสอินท เรียลรี๊ แม๊ทเท่อร์ อิ๊ฟ ยัวร์ ออน เดอะ รัน)
It seems like we’re meant to be
(อิท ซีม ไล๊ค เวีย เมลน ทู อีส)

I don’t care who you are [who you are]
(ไอ โด้นท์ แคร์ ฮู ยู อาร์ [ฮู ยู อีส ])
Where you’re from [where you’re from]
(แวร์ ยัวร์ ฟรอม [แวร์ ยัวร์ ฟรอม ])
What you did
(ว๊อท ยู ดิด)
As long as you love me [I don’t know]
(แอส ลอง แอส ยู เลิฟ มี [ไอ โด้นท์ โนว์ ])
Who you are [who you are]
(ฮู ยู อาร์ [ฮู ยู อีส ])
Where you’re from [where you’re from]
(แวร์ ยัวร์ ฟรอม [แวร์ ยัวร์ ฟรอม ])
Don’t care what you did
(โด้นท์ แคร์ ว๊อท ยู ดิด)
As long as you love me [yeah]
(แอส ลอง แอส ยู เลิฟ มี [เย่ ])
[adsense]
I’ve tried to hide it so that no one knows
(แอบ ไทร ทู ไฮด์ อิท โซ แดท โน วัน โนว์)
But I guess it shows
(บั๊ท ดาย เกสส ซิท โชว์)
When you look into my eyes
(เว็น ยู ลุ๊ค อิ๊นทู มาย อาย)
What you did and where you’re comin from
(ว๊อท ยู ดิด แดน แวร์ ยัวร์ คัมอิน ฟรอม)
I don’t care, as long as you love me, baby
(ไอ โด้นท์ แคร์ , แอส ลอง แอส ยู เลิฟ มี , เบ๊บี้)

I don’t care who you are [who you are]
(ไอ โด้นท์ แคร์ ฮู ยู อาร์ [ฮู ยู อีส ])
Where you’re from [where you’re from]
(แวร์ ยัวร์ ฟรอม [แวร์ ยัวร์ ฟรอม ])
What you did
(ว๊อท ยู ดิด)
As long as you love me [as long as you love me]
(แอส ลอง แอส ยู เลิฟ มี [แอส ลอง แอส ยู เลิฟ มี ])
Who you are [who you are]
(ฮู ยู อาร์ [ฮู ยู อีส ])
Where you’re from [where you’re from]
(แวร์ ยัวร์ ฟรอม [แวร์ ยัวร์ ฟรอม ])
Don’t care what you did [yeah]
(โด้นท์ แคร์ ว๊อท ยู ดิด [เย่ ])
As long as you love me [as long as you love me]
(แอส ลอง แอส ยู เลิฟ มี [แอส ลอง แอส ยู เลิฟ มี ])
Who you are [who you are]
(ฮู ยู อาร์ [ฮู ยู อีส ])
Where you’re from
(แวร์ ยัวร์ ฟรอม)
What you did
(ว๊อท ยู ดิด)
As long as you love me
(แอส ลอง แอส ยู เลิฟ มี)
Who you are [who you are]
(ฮู ยู อาร์ [ฮู ยู อีส ])
Where you’re from [where you’re from]
(แวร์ ยัวร์ ฟรอม [แวร์ ยัวร์ ฟรอม ])
As long as you love me
(แอส ลอง แอส ยู เลิฟ มี)
Who you are
(ฮู ยู อาร์)
As long as you love me
(แอส ลอง แอส ยู เลิฟ มี)
What you did [I don’t care]
(ว๊อท ยู ดิด [ไอ โด้นท์ แคร์ ])
As long as you love me
(แอส ลอง แอส ยู เลิฟ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง As Long As You Love Me คำอ่านไทย Backstreet Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น