เนื้อเพลง God Gave Noah The Rainbow Sign คำอ่านไทย Ralph Stanley

I’ve got a home in that rock
(แอฝ ก็อท ดา โฮม อิน แดท ร๊อค)
Don’t you see [don’t you see]
(ด้อนท์ ยู ซี [ ด้อนท์ ยู ซี ])
I’ve got a home in that rock
(แอฝ ก็อท ดา โฮม อิน แดท ร๊อค)
Don’t you see
(ด้อนท์ ยู ซี)
I’ve got a home in that rock
(แอฝ ก็อท ดา โฮม อิน แดท ร๊อค)
Just beyond the mountaintop
(จั๊สท บียอนด์ เดอะ เม้าเทนทอพ)
Tide me over, Rock of Ages, cleft for me
(ไทด์ มี โอ๊เฝ่อร , ร๊อค อ็อฝ เอจ , คเล็ฟท ฟอร์ มี)

God gave Noah the rainbow sign
(ก๊อด เกฝ Noah เดอะ เรนโบว์ ซายน)
Don’t you see [don’t you see]
(ด้อนท์ ยู ซี [ ด้อนท์ ยู ซี ])
God gave Noah the rainbow sign
(ก๊อด เกฝ Noah เดอะ เรนโบว์ ซายน)
Don’t you see
(ด้อนท์ ยู ซี)
God gave Noah the rainbow sign
(ก๊อด เกฝ Noah เดอะ เรนโบว์ ซายน)
No more water, but the fire next time
(โน โม ว๊อเท่อร , บั๊ท เดอะ ไฟเออะร เน๊กซท ไทม์)
Tide me over, Rock of Ages, cleft for me
(ไทด์ มี โอ๊เฝ่อร , ร๊อค อ็อฝ เอจ , คเล็ฟท ฟอร์ มี)

Poor old Lazarus, poor as I
(พัวร์ โอลด์ แลสอะรัซ , พัวร์ แอส ซาย)
Don’t you see [don’t you see]
(ด้อนท์ ยู ซี [ ด้อนท์ ยู ซี ])
Poor old Lazarus, poor as I
(พัวร์ โอลด์ แลสอะรัซ , พัวร์ แอส ซาย)
Don’t you see
(ด้อนท์ ยู ซี)
Poor old Lazarus, poor as I
(พัวร์ โอลด์ แลสอะรัซ , พัวร์ แอส ซาย)
When he died he had a home on high
(เว็น ฮี ดาย ฮี แฮ็ด อะ โฮม ออน ไฮฮ)
Tide me over, Rock of Ages, cleft for me
(ไทด์ มี โอ๊เฝ่อร , ร๊อค อ็อฝ เอจ , คเล็ฟท ฟอร์ มี)

East and West the fire will roll
(อี๊สท แอนด์ เว๊สท เดอะ ไฟเออะร วิล โรลล)
Hide thou me [hide thou me]
(ไฮด์ เฑา มี [ ไฮด์ เฑา มี ])
East and West the fire will roll
(อี๊สท แอนด์ เว๊สท เดอะ ไฟเออะร วิล โรลล)
Hide thou me
(ไฮด์ เฑา มี)
East and West the fire will roll
(อี๊สท แอนด์ เว๊สท เดอะ ไฟเออะร วิล โรลล)
How will it be with my poor soul
(ฮาว วิล อิท บี วิธ มาย พัวร์ โซล)
Tide me over, Rock of Ages, cleft for me
(ไทด์ มี โอ๊เฝ่อร , ร๊อค อ็อฝ เอจ , คเล็ฟท ฟอร์ มี)

When this world’s all on fire
(เว็น ดิส เวิลด ซอร์ ออน ไฟเออะร)
Hide thou me [hide thou me]
(ไฮด์ เฑา มี [ ไฮด์ เฑา มี ])
When this world’s all on fire
(เว็น ดิส เวิลด ซอร์ ออน ไฟเออะร)
Hide thou me
(ไฮด์ เฑา มี)
When this world’s all on fire
(เว็น ดิส เวิลด ซอร์ ออน ไฟเออะร)
Let his will be my desire
(เล็ท ฮิส วิล บี มาย ดีไซรํ)
Tide me over, Rock of Ages, cleft for me
(ไทด์ มี โอ๊เฝ่อร , ร๊อค อ็อฝ เอจ , คเล็ฟท ฟอร์ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง God Gave Noah The Rainbow Sign คำอ่านไทย Ralph Stanley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น