เนื้อเพลง City Ain’t Big Enough คำอ่านไทย Holly Valance

Ooh
(อู้)
Yeah
(เย่)
Ooh
(อู้)
Ahh
(อา)

We met at work
(วี เม็ท แอ็ท เวิ๊ร์ค)
And we played from the start
(แอนด์ วี เพลย์ ฟรอม เดอะ สท๊าร์ท)
You were the DJ
(ยู เวอ เดอะ ดีเจ)
I was working in behind the bar
(ไอ วอส เวิคกิง อิน บีฮายน์ เดอะ บาร์)
Our love was sudden
(เอ๊า ลัฝ วอส ซัดดน)
You were doing something right
(ยู เวอ ดูอิง ซัมติง ไร๊ท)
You started seeing one out of sight
(ยู สท๊าร์ท ซีอิง วัน เอ๊าท อ็อฝ ไซ๊ท)

In the beginning [beginning]
(อิน เดอะ บีกีนนิง [ บีกีนนิง ])
When you were spinning [spinning]
(เว็น ยู เวอ สปินนิ่ง [ สปินนิ่ง ])
It was my song you were playing
(อิท วอส มาย ซ็อง ยู เวอ พเลนิ่ง)
I was never saying
(ไอ วอส เน๊เฝ่อร์ เซอิง)
What I was feeling [feeling]
(ว๊อท ไอ วอส ฟีลอิง [ ฟีลอิง ])
What words I dealing [dealing]
(ว๊อท เวิร์ด ซาย ดีลลิง [ ดีลลิง ])
But I can’t hold it back no more
(บั๊ท ไอ แค็นท โฮลด์ ดิท แบ็ค โน โม)

‘Cos I don’t wanna be friends
(คอซ ซาย ด้อนท์ วอนนา บี เฟรน)
Baby you better know
(เบ๊บี้ ยู เบ๊ทเท่อร์ โนว์)
What you I never know
(ว๊อท ยู ไอ เน๊เฝ่อร์ โนว์)
You burn the light in both ends
(ยู เบิร์น เดอะ ไล๊ท อิน โบทรฺ เอ็นด)
Typical when you got a lot
(ทิ๊พิค่อล เว็น ยู ก็อท ดา ล็อท)
One is not enough
(วัน อีส น็อท อีน๊าฟ)
City ain’t big enough
(ซิ๊ที่ เอน บิ๊ก อีน๊าฟ)
Doctor, doctor
(ด๊อคเท่อร์ , ด๊อคเท่อร์)
Give me something
(กี๊ฝ มี ซัมติง)
So I can fight to the end, cos the
(โซ ไอ แคน ไฟ้ท ทู ดิ เอ็นด , คอซ เดอะ)
City ain’t big enough
(ซิ๊ที่ เอน บิ๊ก อีน๊าฟ)
For both of us
(ฟอร์ โบทรฺ อ็อฝ อัซ)
Both of us
(โบทรฺ อ็อฝ อัซ)
Both of us
(โบทรฺ อ็อฝ อัซ)

Didn’t want to turn it into a gap fight
(ดิ๊นอิน ว้อนท ทู เทิร์น หนิด อิ๊นทู อะ แก๊พ ไฟ้ท)
But when the trouble it double
(บั๊ท เว็น เดอะ ทรั๊บเบิ้ล อิท ดั๊บเบิ้ล)
You won’t like
(ยู ว็อนท ไล๊ค)
I wanna let it down and you came first
(ไอ วอนนา เล็ท ดิธ เดาน แอนด์ ยู เคม เฟิร์สท)
And if the bubble is about to burst
(แอนด์ อิ๊ฟ เดอะ บั๊บเบิ้ล อีส อะเบ๊าท ทู เบิ๊ร์สท)

In the beginning [beginning]
(อิน เดอะ บีกีนนิง [ บีกีนนิง ])
When you were spinning [spinning]
(เว็น ยู เวอ สปินนิ่ง [ สปินนิ่ง ])
It was my song you were playing
(อิท วอส มาย ซ็อง ยู เวอ พเลนิ่ง)
I was never saying
(ไอ วอส เน๊เฝ่อร์ เซอิง)
What I was feeling [feeling]
(ว๊อท ไอ วอส ฟีลอิง [ ฟีลอิง ])
What words I dealing [dealing]
(ว๊อท เวิร์ด ซาย ดีลลิง [ ดีลลิง ])
But I can’t hold it back no more
(บั๊ท ไอ แค็นท โฮลด์ ดิท แบ็ค โน โม)

‘Cos I don’t wanna be friends
(คอซ ซาย ด้อนท์ วอนนา บี เฟรน)
Baby you better know
(เบ๊บี้ ยู เบ๊ทเท่อร์ โนว์)
What you I never know
(ว๊อท ยู ไอ เน๊เฝ่อร์ โนว์)
You burn the light in both ends
(ยู เบิร์น เดอะ ไล๊ท อิน โบทรฺ เอ็นด)
Typical when you got a lot
(ทิ๊พิค่อล เว็น ยู ก็อท ดา ล็อท)
One is not enough
(วัน อีส น็อท อีน๊าฟ)
City ain’t big enough
(ซิ๊ที่ เอน บิ๊ก อีน๊าฟ)
Doctor, doctor
(ด๊อคเท่อร์ , ด๊อคเท่อร์)
Give me something
(กี๊ฝ มี ซัมติง)
So I can fight to the end, cos the
(โซ ไอ แคน ไฟ้ท ทู ดิ เอ็นด , คอซ เดอะ)
City ain’t big enough
(ซิ๊ที่ เอน บิ๊ก อีน๊าฟ)
For both of us
(ฟอร์ โบทรฺ อ็อฝ อัซ)
Both of us
(โบทรฺ อ็อฝ อัซ)
Both of us
(โบทรฺ อ็อฝ อัซ)

I don’t want this to get ugly
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ดิส ทู เก็ท อั๊กลี่)
But if you push it girl just trust me
(บั๊ท อิ๊ฟ ยู พุช อิท เกิร์ล จั๊สท ทรัสท มี)
If you think that this is OK
(อิ๊ฟ ยู ทริ๊งค แดท ดิส ซิส โอเค)
You don’t know what I’m about
(ยู ด้อนท์ โนว์ ว๊อท แอม อะเบ๊าท)
And boy just wipe the smile off your face
(แอนด์ บอย จั๊สท ไว๊พ เดอะ สไมล์ ออฟฟ ยุร เฟซ)
You ain’t that good at all anyway
(ยู เอน แดท กู๊ด แอ็ท ดอร์ เอนอิเว)
And if you think that we’re friends that way
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ทริ๊งค แดท เวีย เฟรน แดท เวย์)
You don’t know what I’m about
(ยู ด้อนท์ โนว์ ว๊อท แอม อะเบ๊าท)

‘Cos I don’t wanna be friends
(คอซ ซาย ด้อนท์ วอนนา บี เฟรน)
Baby you better know
(เบ๊บี้ ยู เบ๊ทเท่อร์ โนว์)
What you I never know
(ว๊อท ยู ไอ เน๊เฝ่อร์ โนว์)
You bring the light in both ends
(ยู บริง เดอะ ไล๊ท อิน โบทรฺ เอ็นด)
Type of girl when you got a lot
(ไท๊พ อ็อฝ เกิร์ล เว็น ยู ก็อท ดา ล็อท)
One is not enough
(วัน อีส น็อท อีน๊าฟ)
City ain’t big enough
(ซิ๊ที่ เอน บิ๊ก อีน๊าฟ)
Doctor, doctor
(ด๊อคเท่อร์ , ด๊อคเท่อร์)
Give me something
(กี๊ฝ มี ซัมติง)
So I can fight to the end, cos the
(โซ ไอ แคน ไฟ้ท ทู ดิ เอ็นด , คอซ เดอะ)
City ain’t big enough
(ซิ๊ที่ เอน บิ๊ก อีน๊าฟ)
City ain’t big enough
(ซิ๊ที่ เอน บิ๊ก อีน๊าฟ)

‘Cos I don’t wanna be friends
(คอซ ซาย ด้อนท์ วอนนา บี เฟรน)
Baby you better know
(เบ๊บี้ ยู เบ๊ทเท่อร์ โนว์)
What you I never know
(ว๊อท ยู ไอ เน๊เฝ่อร์ โนว์)
You burn the light in both ends
(ยู เบิร์น เดอะ ไล๊ท อิน โบทรฺ เอ็นด)
Typical when you got a lot
(ทิ๊พิค่อล เว็น ยู ก็อท ดา ล็อท)
One is not enough
(วัน อีส น็อท อีน๊าฟ)
City ain’t big enough
(ซิ๊ที่ เอน บิ๊ก อีน๊าฟ)
Doctor, doctor
(ด๊อคเท่อร์ , ด๊อคเท่อร์)
Give me something
(กี๊ฝ มี ซัมติง)
So I can fight to the end, cos the
(โซ ไอ แคน ไฟ้ท ทู ดิ เอ็นด , คอซ เดอะ)
City ain’t big enough
(ซิ๊ที่ เอน บิ๊ก อีน๊าฟ)
For both of us
(ฟอร์ โบทรฺ อ็อฝ อัซ)
Both of us
(โบทรฺ อ็อฝ อัซ)
Both of us
(โบทรฺ อ็อฝ อัซ)

Don’t wanna be more than friends
(ด้อนท์ วอนนา บี โม แฑ็น เฟรน)
Gonna fight until the end
(กอนนะ ไฟ้ท อันทิล ดิ เอ็นด)
Don’t wanna be more than friends
(ด้อนท์ วอนนา บี โม แฑ็น เฟรน)
Typical, one is not enough
(ทิ๊พิค่อล , วัน อีส น็อท อีน๊าฟ)
Don’t wanna be more than friends
(ด้อนท์ วอนนา บี โม แฑ็น เฟรน)
Gonna fight until the end
(กอนนะ ไฟ้ท อันทิล ดิ เอ็นด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง City Ain’t Big Enough คำอ่านไทย Holly Valance

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น