เนื้อเพลง Grenade คำอ่านไทย Bruno Mars

Easy come, easy go
(อีซี่ คัม , อีซี่ โก)
That’s just how you live, oh
(แด้ท เจิ๊ส ฮาว ยู ลีฟ , โอ้)
Take, take, take it all
(เท้ค , เท้ค , เท้ค กิด ออล)
But you never give
(บั๊ท ยู เน๊เว่อร์ กี๊ฝ)
Should’ve known you was trouble
(ชู๊ดดิบ โนว์ ยู วอส ทรั๊บเบิ้ล)
From the first kiss
(ฟรอม เดอะ เฟิร์สท คีซ)
Had your eyes wide open
(แฮด ยัวร์ อาย ไวด์ โอ๊เพ่น)
Why were they open?
(วาย เวีย เดย์ โอ๊เพ่น ?)

[Pre-Chorus:]
([พรี ค๊อรัส : ])
Gave you all I had
(กีฟ ยู ออล ไอ แฮด)
And you tossed it in the trash
(แอนด์ ยู ทอส ดิท อิน เดอะ ทรัซช)
You tossed it in the trash, you did
(ยู ทอส ดิท อิน เดอะ ทรัซช , ยู ดิด)
To give me all your love is all I ever asked
(ทู กี๊ฝ มี ออล ยัวร์ เลิฟ อีส ซอร์ ไอ เอ๊เว่อร์ อาสคฺ)
‘Cause what you don’t understand is…
(ค๊อส ว๊อท ยู โด้นท์ อั๊นเด้อรสแทนด อีส)

[Chorus:]
([ค๊อรัส : ])
I’d catch a grenade for you [yeah, yeah, yeah]
(อาย แค็ทช อะ กรีเนด ฟอร์ ยู [เย่ , เย่ , เย่ ])
Throw my hand on a blade for you [yeah, yeah, yeah]
(โตรว์ มาย แฮนด์ ดอน อะ เบลด ฟอร์ ยู [เย่ , เย่ , เย่ ])
I’d jump in front of a train for you [yeah, yeah, yeah]
(อาย จั๊มพ ปิน ฟร๊อนท ดอฟ อะ เทรน ฟอร์ ยู [เย่ , เย่ , เย่ ])
You know I’d do anything for you [yeah, yeah, yeah]
(ยู โนว์ อาย ดู แอนนี่ติง ฟอร์ ยู [เย่ , เย่ , เย่ ])
Oh, I would go through all this pain
(โอ้ , ไอ วู๊ด โก ตรู ออล ดิส เพน)
Take a bullet straight through my brain
(เท้ค เก บัลเล่ สเทร๊ท ตรู มาย เบรน)
Yes, I would die for you, baby
(เยส , ไอ วู๊ด ดาย ฟอร์ ยู , เบ๊บี้)
But you won’t do the same
(บั๊ท ยู โวน ดู เดอะ เซม)

No, no, no, no
(โน , โน , โน , โน)

Black, black, black and blue
(แบล๊ค , แบล๊ค , แบล๊ค แกน บลู)
Beat me ’til I’m numb
(บีท มี ทิล แอม นัมบ์)
Tell the devil I said “Hey” when you get back to where you’re from
(เทลล เดอะ เด๊ฝิ้ล ไอ เซด เฮ้ เว็น ยู เก็ท แบ็ค ทู แวร์ ยัวร์ ฟรอม)
Mad woman, bad woman
(แม้ด วู๊แม่น , แบ้ด วู๊แม่น)
That’s just what you are
(แด้ท เจิ๊ส ว๊อท ยู อาร์)
Yeah, you’ll smile in my face then rip the brakes out my car
(เย่ , โยว สไมล์ อิน มาย เฟซ เด็น ริพ เดอะ เบรค เอ๊าท มาย คารํ)
[adsense]
[Pre-Chorus:]
([พรี ค๊อรัส : ])
Gave you all I had
(กีฟ ยู ออล ไอ แฮด)
And you tossed it in the trash
(แอนด์ ยู ทอส ดิท อิน เดอะ ทรัซช)
You tossed it in the trash, yes you did
(ยู ทอส ดิท อิน เดอะ ทรัซช , เยส ยู ดิด)
To give me all your love is all I ever asked
(ทู กี๊ฝ มี ออล ยัวร์ เลิฟ อีส ซอร์ ไอ เอ๊เว่อร์ อาสคฺ)
‘Cause what you don’t understand is…
(ค๊อส ว๊อท ยู โด้นท์ อั๊นเด้อรสแทนด อีส)

[Chorus:]
([ค๊อรัส : ])
I’d catch a grenade for you [yeah, yeah, yeah]
(อาย แค็ทช อะ กรีเนด ฟอร์ ยู [เย่ , เย่ , เย่ ])
Throw my hand on a blade for you [yeah, yeah, yeah]
(โตรว์ มาย แฮนด์ ดอน อะ เบลด ฟอร์ ยู [เย่ , เย่ , เย่ ])
I’d jump in front of a train for you [yeah, yeah, yeah]
(อาย จั๊มพ ปิน ฟร๊อนท ดอฟ อะ เทรน ฟอร์ ยู [เย่ , เย่ , เย่ ])
You know I’d do anything for you [yeah, yeah, yeah]
(ยู โนว์ อาย ดู แอนนี่ติง ฟอร์ ยู [เย่ , เย่ , เย่ ])
Oh, I would go through all this pain
(โอ้ , ไอ วู๊ด โก ตรู ออล ดิส เพน)
Take a bullet straight through my brain
(เท้ค เก บัลเล่ สเทร๊ท ตรู มาย เบรน)
Yes, I would die for you, baby
(เยส , ไอ วู๊ด ดาย ฟอร์ ยู , เบ๊บี้)
But you won’t do the same
(บั๊ท ยู โวน ดู เดอะ เซม)

[Bridge:]
([บริดจ : ])
If my body was on fire
(อิ๊ฟ มาย บ๊อดี้ วอส ซอน ไฟเออะร)
Oh, you’d watch me burn down in flames
(โอ้ , ยู ว๊อทช มี เบิร์น ดาวน์ อิน เฟลม)
You said you loved me, you’re a liar
(ยู เซด ยู เลิฟ มี , ยัวร์ อะ ไลอ้าร)
‘Cause you never, ever, ever did, baby
(ค๊อส ยู เน๊เว่อร์ , เอ๊เว่อร์ , เอ๊เว่อร์ ดิด , เบ๊บี้)

[Chorus:]
([ค๊อรัส : ])
But, darling, I’d still catch a grenade for you [yeah, yeah, yeah]
(บั๊ท , ดาร์ริ้ง , อาย สทิลล แค็ทช อะ กรีเนด ฟอร์ ยู [เย่ , เย่ , เย่ ])
Throw my hand on a blade for you [yeah, yeah, yeah]
(โตรว์ มาย แฮนด์ ดอน อะ เบลด ฟอร์ ยู [เย่ , เย่ , เย่ ])
I’d jump in front of a train for you [yeah, yeah, yeah]
(อาย จั๊มพ ปิน ฟร๊อนท ดอฟ อะ เทรน ฟอร์ ยู [เย่ , เย่ , เย่ ])
You know I’d do anything for you [yeah, yeah, yeah]
(ยู โนว์ อาย ดู แอนนี่ติง ฟอร์ ยู [เย่ , เย่ , เย่ ])
Oh, I would go through all this pain
(โอ้ , ไอ วู๊ด โก ตรู ออล ดิส เพน)
Take a bullet straight through my brain
(เท้ค เก บัลเล่ สเทร๊ท ตรู มาย เบรน)
Yes, I would die for you, baby
(เยส , ไอ วู๊ด ดาย ฟอร์ ยู , เบ๊บี้)
But you won’t do the same
(บั๊ท ยู โวน ดู เดอะ เซม)

No, you won’t do the same
(โน , ยู โวน ดู เดอะ เซม)
You wouldn’t do the same
(ยู วูดดึ่น ดู เดอะ เซม)
Oh, you’d never do the same
(โอ้ , ยู เน๊เว่อร์ ดู เดอะ เซม)
Oh, no no no, oh
(โอ้ , โน โน โน , โอ้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Grenade คำอ่านไทย Bruno Mars

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น