เนื้อเพลง Hot Thing คำอ่านไทย Talib Kweli

yeah special dedication
(เย่ สเพ๊เชี่ยล เดดิเคฌัน)
im sending this one out to you and you and you and you
(แอม เซนดิ้ง ดิส วัน เอ๊าท ทู ยู แอนด์ ยู แอนด์ ยู แอนด์ ยู)
i said to you and you and you,
(ไอ เซ็ด ทู ยู แอนด์ ยู แอนด์ ยู ,)
she cold blooded, love how we melting the ice ,
(ชี โคลด์ บลัด , ลัฝ ฮาว วี เมลทิง ดิ ไอ๊ซ์ ,)
you like the sunshine of my life casue all see is a
(ยู ไล๊ค เดอะ ซันชาย อ็อฝ มาย ไล๊ฟ คัชชู ออล ซี อีส ซา)
a hot thang, and you my hot thang, and you my hot thang,and you my hot thang , word
(อะ ฮอท เตง , แอนด์ ยู มาย ฮอท เตง , แอนด์ ยู มาย ฮอท เตง , แอนด์ ยู มาย ฮอท เตง , เวิร์ด)
you keep my dark sky light up at night,
(ยู คี๊พ มาย ด๊าร์ค สกาย ไล๊ท อั๊พ แอ็ท ไน๊ท ,)
so bright that you blinding my sight
(โซ ไบร๊ท แดท ยู บลายดิง มาย ไซ๊ท)
cause all i see is a
(ค๊อส ออล ไอ ซี อีส ซา)
hot thang, and you my hot thang, and you my hot thang, and you my hot thang, word
(ฮอท เตง , แอนด์ ยู มาย ฮอท เตง , แอนด์ ยู มาย ฮอท เตง , แอนด์ ยู มาย ฮอท เตง , เวิร์ด)
your body’s like a flick, it’s got suprising twists
(ยุร บ๊อดี้ ไล๊ค เก ฟลิค , อิทซ ก็อท suprisings ทวิสท)
i write the scropt, the main characters your thighs and hips
(ไอ ไร๊ท เดอะ scropt , เดอะ เมน แค๊ร์แรคเท่อร์ ยุร ไธ แซน ฮิพ)
award for less important role with your eyes and lips,
(อะหวอร์ด ฟอร์ เลซ อิมพอแท็นท โรล วิธ ยุร อาย แซน ลิพ ,)
the way you move your body got em stiff like a heiroglyph
(เดอะ เวย์ ยู มู๊ฝ ยุร บ๊อดี้ ก็อท เอ็ม ซทิฟ ไล๊ค เก heiroglyph)
i watch you dance accross the floor to the title track,
(ไอ ว๊อทช ยู แด๊นซ์ accross เดอะ ฟลอร์ ทู เดอะ ไท๊เทิ่ล แทร็ค ,)
you about to get me off the wall like you Michael Jack
(ยู อะเบ๊าท ทู เก็ท มี ออฟฟ เดอะ วอลล์ ไล๊ค ยู ไมเล แจ็ค)
ill make describing your beauty my sacred duty
(อิลล เม้ค describings ยุร บิ๊วที่ มาย เซคเร็ด ดิ๊วที่)
i will write a song, write a book, write a play, make a movie
(ไอ วิล ไร๊ท อะ ซ็อง , ไร๊ท อะ บุ๊ค , ไร๊ท อะ เพลย์ , เม้ค เก มูวี่)

{Chorus}
({ค๊อรัส })

hey, hey, hey special dedictaion
(เฮ , เฮ , เฮ สเพ๊เชี่ยล dedictaion)

[Will.i.am]
([ วิล ไอ แอ็ม ])
good love you a sexy thang, and all im saying
(กู๊ด ลัฝ ยู อะ เซคซิ เตง , แอนด์ ออล แอม เซอิง)
is you got somthing i like [ X2 ]
(อีส ยู ก็อท ซัมติง ไอ ไล๊ค [ X2 ])

[Talib]
([ Talib ])
yo, i love ya country ass, i love ya city sass
(โย , ไอ ลัฝ ยา คั๊นทรี่ อาซ , ไอ ลัฝ ยา ซิ๊ที่ sass)
i love how ya normal ways you catch it pretty fast,
(ไอ ลัฝ ฮาว ยา น๊อร์มอล เวย์ ยู แค็ทช อิท พริ๊ทที่ ฟาสท ,)
these dudes is pretty crass, harass you in ya past
(ฑิส ดยูด ซิส พริ๊ทที่ คแร็ซ , ฮาราสส ยู อิน ยา พาสท์)
i love how you snap back and get the last laugh,
(ไอ ลัฝ ฮาว ยู ซแน็พ แบ็ค แอนด์ เก็ท เดอะ ล๊าสท ล๊าฟ ,)
i love the way you crib smell like ______ candle incents
(ไอ ลัฝ เดอะ เวย์ ยู คริบ สเมลล์ ไล๊ค ______ แค๊นเดิ้ล incents)
the white that you use on the phone when you handle business,
(เดอะ ไว๊ท แดท ยู ยู๊ส ออน เดอะ โฟน เว็น ยู แฮ๊นเดิ้ล บีสเน็ซ ,)
i love it when you freaky,
(ไอ ลัฝ อิท เว็น ยู ฟรีคกี้ ,)

i love it when you a lady
(ไอ ลัฝ อิท เว็น ยู อะ เล๊ดี้)
rockin doing ____ in the late 80’s raising babies,
(รอคกิน ดูอิง ____ อิน เดอะ เหลท 80s เรนซิง เบบีสฺ ,)
i love her God bless you,
(ไอ ลัฝ เฮอ ก๊อด เบล๊ส ยู ,)
your body something special
(ยุร บ๊อดี้ ซัมติง สเพ๊เชี่ยล)
i love to play connect the dots with yo facial freckles,
(ไอ ลัฝ ทู เพลย์ คอนเน็คท เดอะ ดอท วิธ โย facial ฟเรคคล ,)
no need for fashion police because i love your style,
(โน นี๊ด ฟอร์ แฟ๊ชั่น โพลิ๊ซ บิคอส ไอ ลัฝ ยุร สไทล์ ,)
whatever happen Shanese baby i love your smile
(ฮว็อทเอฝเออะ แฮ๊พเพ่น Shanese เบ๊บี้ ไอ ลัฝ ยุร สไมล์)
i might be falen in love, should i let her know
(ไอ ไมท บี falen อิน ลัฝ , เชิด ดาย เล็ท เฮอ โนว์)
a pimp told me if i love her i should let her go,
(อะ พิมพ โทลด มี อิ๊ฟ ฟาย ลัฝ เฮอ ไอ เชิด เล็ท เฮอ โก ,)
im sing in prasies everytime they this instrumental
(แอม ซิง อิน prasies เอ๊รี่ไทม์ เด ดิส อินซทรุเมนแท็ล)
cause she instrumental to my life, to my life
(ค๊อส ชี อินซทรุเมนแท็ล ทู มาย ไล๊ฟ , ทู มาย ไล๊ฟ)

Hey, Hey, Hey special dedication
(เฮ , เฮ , เฮ สเพ๊เชี่ยล เดดิเคฌัน)

{Chorus} X2
({ค๊อรัส } X2)

I love how we melting the ice you like the sunshine of my life
(ไอ ลัฝ ฮาว วี เมลทิง ดิ ไอ๊ซ์ ยู ไล๊ค เดอะ ซันชาย อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)
cause all i see is a
(ค๊อส ออล ไอ ซี อีส ซา)
hot thang, and you my hot thang, and you my hot thang, and you my hot thang, word
(ฮอท เตง , แอนด์ ยู มาย ฮอท เตง , แอนด์ ยู มาย ฮอท เตง , แอนด์ ยู มาย ฮอท เตง , เวิร์ด)
you keep my dark sky light up at night,
(ยู คี๊พ มาย ด๊าร์ค สกาย ไล๊ท อั๊พ แอ็ท ไน๊ท ,)
so bright that you blinding my sight
(โซ ไบร๊ท แดท ยู บลายดิง มาย ไซ๊ท)
cause all i see is a
(ค๊อส ออล ไอ ซี อีส ซา)
hot thang, and you my hot thang, and you my hot thang, and you my hot thang, word
(ฮอท เตง , แอนด์ ยู มาย ฮอท เตง , แอนด์ ยู มาย ฮอท เตง , แอนด์ ยู มาย ฮอท เตง , เวิร์ด)
let me take you by the hand you need to try your man to fight and dance and have your gruopie doubt like excited fans,
(เล็ท มี เท้ค ยู บาย เดอะ แฮนด์ ยู นี๊ด ทู ธราย ยุร แมน ทู ไฟ้ท แอนด์ แด๊นซ์ แอนด์ แฮ็ฝ ยุร gruopie เดาท ไล๊ค เอ็กไซ๊ทํ แฟน ,)
i promise you’ll be climbing walls like spider-man
(ไอ พรอมอิซ โยว บี ไคลบบิง วอลล์ ไล๊ค สไพ๊เด้อร์ แมน)
knees buckling you’ll hit the floor when you try to stand,
(นี bucklings โยว ฮิท เดอะ ฟลอร์ เว็น ยู ธราย ทู สแทนด์ ,)
so you drop it like its hot oh so heavy,
(โซ ยู ดรอพ อิท ไล๊ค อิทซ ฮอท โอ โซ เฮ๊ฝฝี่ ,)
you and me we can leave now we can go steady,
(ยู แอนด์ มี วี แคน ลี๊ฝ นาว วี แคน โก สเท๊ดี้ ,)
how bout we be jetty cause im so ready
(ฮาว เบาท วี บี เจททิ ค๊อส แอม โซ เร๊ดี้)
to bounce like a 64 chevy, word
(ทู เบ๊าสฺ ไล๊ค เก 64 เชฝวี่ , เวิร์ด)

Hey, Hey, Hey special dedication
(เฮ , เฮ , เฮ สเพ๊เชี่ยล เดดิเคฌัน)

{Chorus} X3
({ค๊อรัส } X3)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hot Thing คำอ่านไทย Talib Kweli

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น