เนื้อเพลง Lonely คำอ่านไทย Akon

Lonely, I’m Mr. Lonely,
(โลนลี่ , แอม มิสเตอร์ โลนลี่ ,)
I have nobody for my own
(ไอ แฮพ โนบอดี้ ฟอร์ มาย โอว์น)
I’m so lonely, I’m Mr. Lonely
(แอม โซ โลนลี่ , แอม มิสเตอร์ โลนลี่)
I have nobody for my own
(ไอ แฮพ โนบอดี้ ฟอร์ มาย โอว์น)
I’m so lonely.
(แอม โซ โลนลี่)

Yo this one here goes out to all my players out there, man, ya know
(โย ดิส วัน เฮียร โกซ เอ๊าท ทู ออล มาย เพย์เยอร์ เอ๊าท แดร์ , แมน , ยา โนว์)
that got that one good girl who’s always been there, man, like took all the bullshit
(แดท กอท แดท วัน กู๊ด เกิร์ล ฮู ออลเว บีน แดร์ , แมน , ไล๊ค ทุก ออล เดอะ บลูชิด)
then one day she can’t take it no more and decide to leave
(เด็น วัน เดย์ ชี แค้น เท้ค กิด โน มอร์ แอนด์ ดีไซด์ ทู ลี๊ฝ)

I woke up in the middle of the night
(ไอ โวค กั๊พ อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล เลิฟ เดอะ ไน๊ท)
and I noticed my girl wasn’t by my side,
(แอนด์ ดาย โน๊ทิซ มาย เกิร์ล วอสซึ้น บาย มาย ไซด์ ,)
coulda sworn I was dreaming, for her I was feenin,
(คลูดา สวอร์น นาย วอส ดรีมมิ่ง , ฟอร์ เฮอ ไอ วอส ฟีนิน ,)
so I had to take a little ride,
(โซ ไอ แฮด ทู เท้ค เก ลิ๊ทเทิ่ล ไรด์ ,)
back tracking over these few years,
(แบ็ค แทคกิ้ง โอ๊เว่อร์ ดีซ ฟิว เยียร์ ,)
tryna figure out what I do to make it go bad,
(ทายนา ฟิ๊กเก้อร เอ๊าท ว๊อท ดาย ดู ทู เม้ค กิด โก แบ้ด ,)
‘Cause ever since my girl left me my whole life came crashing
(ค๊อส เอ๊เว่อร์ ซิ๊นซ มาย เกิร์ล เล๊ฟท มี มาย โฮล ไล๊ฟ เคม แคลซชิ่ง)

I’m so lonely [so lonely],
(แอม โซ โลนลี่ [โซ โลนลี่ ] ,)
I’m Mr. Lonely [Mr. Lonely]
(แอม มิสเตอร์ โลนลี่ [มิสเตอร์ โลนลี่ ])
I have nobody [I have nobody]
(ไอ แฮพ โนบอดี้ [ไอ แฮพ โนบอดี้ ])
For my own [to call my own] girl
(ฟอร์ มาย โอว์น [ทู คอลลํ มาย โอว์น ] เกิร์ล)
I’m so lonely [so lonely]
(แอม โซ โลนลี่ [โซ โลนลี่ ])
I’m Mr. Lonely [Mr. Lonely]
(แอม มิสเตอร์ โลนลี่ [มิสเตอร์ โลนลี่ ])
I have nobody [I have nobody]
(ไอ แฮพ โนบอดี้ [ไอ แฮพ โนบอดี้ ])
For my own [to call my own] girl
(ฟอร์ มาย โอว์น [ทู คอลลํ มาย โอว์น ] เกิร์ล)

Can’t believe I had a girl like you
(แค้น บีลี๊ฝ ไอ แฮด ดา เกิร์ล ไล๊ค ยู)
and I just let you walk right outta my life,
(แอนด์ ดาย เจิ๊ส เล็ท ยู ว๊อล์ค ไร๊ท เอ๊าดา มาย ไล๊ฟ ,)
after all I put you through
(แอ๊ฟเท่อร ออล ไอ พุท ยู ตรู)
you still stuck around and stayed by my side,
(ยู สทิลล สตัค อะราวนฺดฺ แดน สเทย์ บาย มาย ไซด์ ,)
what really hurt me is I broke your heart,
(ว๊อท เรียลรี๊ เฮิร์ท มี อีส ซาย โบค ยัวร์ ฮาร์ท ,)
baby, you were a good girl and I had no right,
(เบ๊บี้ , ยู เวีย อะ กู๊ด เกิร์ล แอนด์ ดาย แฮด โน ไร๊ท ,)
I really wanna make things right,
(ไอ เรียลรี๊ วอนนา เม้ค ติงสฺ ไร๊ท ,)
‘Cause without you in my life girl
(ค๊อส วิธเอ๊าท ยู อิน มาย ไล๊ฟ เกิร์ล)

I’m so lonely [so lonely]
(แอม โซ โลนลี่ [โซ โลนลี่ ])
I’m Mr. Lonely [Mr. Lonely]
(แอม มิสเตอร์ โลนลี่ [มิสเตอร์ โลนลี่ ])
I have nobody [I have nobody]
(ไอ แฮพ โนบอดี้ [ไอ แฮพ โนบอดี้ ])
For my own [to call my own] girl
(ฟอร์ มาย โอว์น [ทู คอลลํ มาย โอว์น ] เกิร์ล)
I’m so lonely [so lonely]
(แอม โซ โลนลี่ [โซ โลนลี่ ])
I’m Mr. Lonely [Mr. Lonely]
(แอม มิสเตอร์ โลนลี่ [มิสเตอร์ โลนลี่ ])
I have nobody [I have nobody]
(ไอ แฮพ โนบอดี้ [ไอ แฮพ โนบอดี้ ])
For my own [to call my own] girl
(ฟอร์ มาย โอว์น [ทู คอลลํ มาย โอว์น ] เกิร์ล)
[adsense]
Been all about the world ain’t never met a girl
(บีน ออล อะเบ๊าท เดอะ เวิลด เอน เน๊เว่อร์ เมท ดา เกิร์ล)
that can take the things that you been through
(แดท แคน เท้ค เดอะ ติงสฺ แดท ยู บีน ตรู)
Never thought the day would come where you would get up and run
(เน๊เว่อร์ ตรอด เดอะ เดย์ วู๊ด คัม แวร์ ยู วู๊ด เก็ท ดัพ แอนด์ รัน)
and I would be out chasing you
(แอนด์ ดาย วู๊ด อีส เอ๊าท ชาซิง ยู)
‘Cause ain’t nowhere in the globe I’d rather be,
(ค๊อส เอน โนแวร์ อิน เดอะ โกล๊บ อาย ร๊าเธ่อร์ อีส ,)
ain’t no one in the globe I’d rather see
(เอน โน วัน อิน เดอะ โกล๊บ อาย ร๊าเธ่อร์ ซี)
than the girl of my dreams that made me be
(แดน เดอะ เกิร์ล ลอฟ มาย ดรีม แดท เมด มี อีส)
so happy but now so lonely
(โซ แฮ๊พพี่ บั๊ท นาว โซ โลนลี่)

So lonely [so lonely]
(โซ โลนลี่ [โซ โลนลี่ ])
I’m Mr. Lonely [Mr. Lonely]
(แอม มิสเตอร์ โลนลี่ [มิสเตอร์ โลนลี่ ])
I have nobody [I have nobody]
(ไอ แฮพ โนบอดี้ [ไอ แฮพ โนบอดี้ ])
For my own [to call my own]
(ฟอร์ มาย โอว์น [ทู คอลลํ มาย โอว์น ])
I’m so lonely [so lonely]
(แอม โซ โลนลี่ [โซ โลนลี่ ])
I’m Mr. Lonely [Mr. Lonely]
(แอม มิสเตอร์ โลนลี่ [มิสเตอร์ โลนลี่ ])
I have nobody [I have nobody]
(ไอ แฮพ โนบอดี้ [ไอ แฮพ โนบอดี้ ])
For my own [to call my own] girl
(ฟอร์ มาย โอว์น [ทู คอลลํ มาย โอว์น ] เกิร์ล)

Never thought that I’d be alone,
(เน๊เว่อร์ ตรอด แดท อาย อีส อะโลน ,)
I didn’t think you’d be gone this long,
(ไอ ดิ๊นอิน ตริ๊งค ยู อีส กอน ดิส ลอง ,)
I just want you to call my phone,
(ไอ เจิ๊ส ว้อนท ยู ทู คอลลํ มาย โฟน ,)
so stop playing girl and come on home [come on home],
(โซ สท๊อพ เพลย์อิ้ง เกิร์ล แอนด์ คัมมอน โฮม [คัมมอน โฮม ] ,)
baby girl, I didn’t mean to shout,
(เบ๊บี้ เกิร์ล , ไอ ดิ๊นอิน มีน ทู เช๊าท ,)
I want me and you to work it out,
(ไอ ว้อนท มี แอนด์ ยู ทู เวิ๊ร์ค กิด เอ๊าท ,)
I never wished I’d ever hurt my baby,
(ไอ เน๊เว่อร์ วิ๊ช อาย เอ๊เว่อร์ เฮิร์ท มาย เบ๊บี้ ,)
and it’s driving me crazy
(แอนด์ อิทซ ดรายวิ่ง มี เคซี่)
‘Cause…
(ค๊อส)

I’m so lonely [so lonely]
(แอม โซ โลนลี่ [โซ โลนลี่ ])
I’m Mr. Lonely [Mr. Lonely]
(แอม มิสเตอร์ โลนลี่ [มิสเตอร์ โลนลี่ ])
I have nobody [I have nobody]
(ไอ แฮพ โนบอดี้ [ไอ แฮพ โนบอดี้ ])
For my own [to call my own]
(ฟอร์ มาย โอว์น [ทู คอลลํ มาย โอว์น ])
I’m so lonely [so lonely]
(แอม โซ โลนลี่ [โซ โลนลี่ ])
I’m Mr. Lonely [Mr. Lonely]
(แอม มิสเตอร์ โลนลี่ [มิสเตอร์ โลนลี่ ])
I have nobody [I have nobody]
(ไอ แฮพ โนบอดี้ [ไอ แฮพ โนบอดี้ ])
For my own [to call my own] girl
(ฟอร์ มาย โอว์น [ทู คอลลํ มาย โอว์น ] เกิร์ล)

Lonely, so lonely
(โลนลี่ , โซ โลนลี่)
So lonely, [so lonely],
(โซ โลนลี่ , [โซ โลนลี่ ] ,)
Mr. Lonely, so lonely
(มิสเตอร์ โลนลี่ , โซ โลนลี่)
So lonely, so lonely [so lonely], Mr. Lonely
(โซ โลนลี่ , โซ โลนลี่ [โซ โลนลี่ ] , มิสเตอร์ โลนลี่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lonely คำอ่านไทย Akon

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น