เนื้อเพลง Angel คำอ่านไทย Stabbing Westward

I believed that love was sacred
(ไอ บีลี๊ฝ แดท ลัฝ วอส เซคเร็ด)
As I dove blindly into her sea
(แอส ซาย ดัฝ บไลนดลิ อิ๊นทู เฮอ ซี)
You see, that warm embrace felt more like drowning
(ยู ซี , แดท วอร์ม เอ็มเบรซ เฟ็ลท โม ไล๊ค ดเรานอิง)
As endless waves crashed over me
(แอส เอ็นเล็ซ เว๊ฝ คแร็ฌ โอ๊เฝ่อร มี)
She was an insatiable black hole
(ชี วอส แอน อินเซเทียอเบิล แบล๊ค โฮล)
Feeding off my mind and off my soul
(ฟรีดดิง ออฟฟ มาย ไมนด์ แอนด์ ออฟฟ มาย โซล)
I find love humilating
(ไอ ไฟนด์ ลัฝ humilatings)
Sick and desperate need that drains me
(ซิ๊ค แอนด์ เด๊สเพอเหรท นี๊ด แดท ดเรน มี)
God I hope I never feel again
(ก๊อด ดาย โฮพ ไอ เน๊เฝ่อร์ ฟีล อะเกน)
But I’ve never been loved by an angel
(บั๊ท แอฝ เน๊เฝ่อร์ บีน ลัฝ บาย แอน แอ๊งเจล)
I’ve never felt anything so pure
(แอฝ เน๊เฝ่อร์ เฟ็ลท เอนอิธิง โซ เพียวร์)
I’ve never been loved by an angel
(แอฝ เน๊เฝ่อร์ บีน ลัฝ บาย แอน แอ๊งเจล)
Until tonight your heaven filled my room
(อันทิล ทูไน๊ท ยุร เฮ๊ฝเฝ่น ฟิลล มาย รูม)
She showed me love could lift me higher
(ชี โชว์ มี ลัฝ เคิด ลิฟท มี ไฮเออะ)
With a kiss she reparied these broken wings
(วิธ อะ คิซ ชี reparied ฑิส บโรเค็น วิง)
She revived my fading spirit
(ชี ริไฝฝ มาย เฟดิง สพีหริท)
Restored my faith in everything
(เรสโทร์ มาย เฟท อิน เอ๊วี่ติง)
I have never felt I had a home
(ไอ แฮ็ฝ เน๊เฝ่อร์ เฟ็ลท ไอ แฮ็ด อะ โฮม)
Even in a crowd I felt alone
(อี๊เฝ่น อิน อะ คราวดํ ดาย เฟ็ลท อะโลน)
I’d almost given up on life
(อาย อ๊อลโมสท กีฝเอ็น อั๊พ ออน ไล๊ฟ)
I’m fully determined now
(แอม ฟูลลิ ดีเท๊อร์ไมน์ นาว)
And never thought I’d ever feel again
(แอนด์ เน๊เฝ่อร์ ธอท อาย เอ๊เฝ่อร์ ฟีล อะเกน)
I believed in nothing
(ไอ บีลี๊ฝ อิน นัธอิง)
But you believe in me
(บั๊ท ยู บีลี๊ฝ อิน มี)
I thought that life was worthless
(ไอ ธอท แดท ไล๊ฟ วอส เวิธเล็ซ)
But you told me I’m a star
(บั๊ท ยู โทลด มี แอม มา สทาร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Angel คำอ่านไทย Stabbing Westward

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น