เนื้อเพลง Gangsta คำอ่านไทย Lil’ Mo

Yo’, this is for the streets, okay
(โย , ดิส ซิส ฟอร์ เดอะ สทรีท , โอเค)
This is for the streets, uh [Ooh…woo…]
(ดิส ซิส ฟอร์ เดอะ สทรีท , อา [ อู้ วู ])
You know I keeps it gangsta [Woo]
(ยู โนว์ ไอ คี๊พ ซิท แก๊งซดา [ วู ])
You know I keeps it gangsta [Woo]
(ยู โนว์ ไอ คี๊พ ซิท แก๊งซดา [ วู ])
Holler at me [Ooh..ooh…]
(ฮอลเลอะ แรท มี [ อู้ อู้ ])
Yeah, uh, come on
(เย่ , อา , คัมมอน)

With so much drama in the NYC
(วิธ โซ มัช ดร๊าม่า อิน เดอะ NYC)
I’m tryin’ to make this dollar, only got fifteen
(แอม ทายอิน ทู เม้ค ดิส ดอลเลอะ , โอ๊นลี่ ก็อท ฟีฟทีน)
I’m from where grass don’t grow and the birds don’t sing
(แอม ฟรอม แวร์ กราซ ด้อนท์ โกรว์ แอนด์ เดอะ เบิร์ด ด้อนท์ ซิง)
Where police be wildin’, but my crew is [‘Bout it, ’bout it]
(แวร์ โพลิ๊ซ บี วิวดิน , บั๊ท มาย ครู อีส [ เบาท ดิธ , เบาท ดิธ ])

This little life of mine [You see]
(ดิส ลิ๊ทเทิ่ล ไล๊ฟ อ็อฝ ไมน์ [ ยู ซี ])
Had me sittin’ on 20s ‘fore I turned 16
(แฮ็ด มี ซิทดิน ออน 20s โฟร์ ไอ เทิร์น 16)
Wouldn’t trade it in for anything
(วูดดึ่น เทรด อิท อิน ฟอร์ เอนอิธิง)
And I got nothin’ but love
(แอนด์ ดาย ก็อท นอทติน บั๊ท ลัฝ)

I’ve got love for these streets
(แอฝ ก็อท ลัฝ ฟอร์ ฑิส สทรีท)
And the streets got love for me
(แอนด์ เดอะ สทรีท ก็อท ลัฝ ฟอร์ มี)
Gotta keep it gangsta {Gangsta} every day
(กอททะ คี๊พ อิท แก๊งซดา {แก๊งซดา } เอ๊เฝอร์รี่ เดย์)
Can’t change what’s inside of me [Woo…whoa, whoa]
(แค็นท เช้งจํ ว๊อท อิ๊นไซด์ อ็อฝ มี [ วู โว้ว , โว้ว ])

So they can take me out the streets
(โซ เด แคน เท้ค มี เอ๊าท เดอะ สทรีท)
But can’t take the streets out of me
(บั๊ท แค็นท เท้ค เดอะ สทรีท เอ๊าท อ็อฝ มี)
I’m gon’ still be gangsta {Gangsta}, yeah
(แอม ก็อน สทิลล บี แก๊งซดา {แก๊งซดา } , เย่)
‘Cause the streets gon’ ride for me [Hey, yeah]
(ค๊อส เดอะ สทรีท ก็อน ไรด์ ฟอร์ มี [ เฮ , เย่ ])

It’s like everywhere I go, everywhere that I be
(อิทซ ไล๊ค เอวี่แวร์ ไอ โก , เอวี่แวร์ แดท ไอ บี)
Streets biggin’ me up from West to East
(สทรีท biggin มี อั๊พ ฟรอม เว๊สท ทู อี๊สท)
Down to the dirty-dirty and overseas
(เดาน ทู เดอะ เดอทิ เดอทิ แอนด์ โอ๊เฝ่อร์ซี)
They be showin’ love, so all my people throw it up
(เด บี โชว์วิน ลัฝ , โซ ออล มาย พี๊เพิ่ล โธรว์ อิท อั๊พ)

We gon’ always shine [You’ll see]
(วี ก็อน ออลเว ไชน์ [ โยว ซี ])
‘Cause anytime I needed you, you was there for me
(ค๊อส เอนี่ไทม์ ไอ นี๊ด ยู , ยู วอส แดร์ ฟอร์ มี)
You’re my heart, my soul, and you’re why I sing
(ยัวร์ มาย ฮาร์ท , มาย โซล , แอนด์ ยัวร์ วาย ไอ ซิง)
I got nothing but love
(ไอ ก็อท นัธอิง บั๊ท ลัฝ)

I’ve got love for these streets [Love for these streets]
(แอฝ ก็อท ลัฝ ฟอร์ ฑิส สทรีท [ ลัฝ ฟอร์ ฑิส สทรีท ])
And the streets got love for me
(แอนด์ เดอะ สทรีท ก็อท ลัฝ ฟอร์ มี)
I’m gon’ keep it gangsta {Gangsta} every day
(แอม ก็อน คี๊พ อิท แก๊งซดา {แก๊งซดา } เอ๊เฝอร์รี่ เดย์)
Can’t change what’s inside of me [Whoa, whoa]
(แค็นท เช้งจํ ว๊อท อิ๊นไซด์ อ็อฝ มี [ โว้ว , โว้ว ])

So they can take me out the streets [Hey…]
(โซ เด แคน เท้ค มี เอ๊าท เดอะ สทรีท [ เฮ ])
But can’t take the streets out of me
(บั๊ท แค็นท เท้ค เดอะ สทรีท เอ๊าท อ็อฝ มี)
I’m gon’ still be gangsta {Gangsta}, yeah
(แอม ก็อน สทิลล บี แก๊งซดา {แก๊งซดา } , เย่)
‘Cause the streets gon’ ride for me [Whoa…]
(ค๊อส เดอะ สทรีท ก็อน ไรด์ ฟอร์ มี [ โว้ว ])

In the morning when I rise [Morning when I rise]
(อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง เว็น นาย ไร๊ส [ ม๊อร์นิ่ง เว็น นาย ไร๊ส ])
You are always on my mind [Yeah, yeah]
(ยู อาร์ ออลเว ออน มาย ไมนด์ [ เย่ , เย่ ])
When I go to bed at night [Go to bed at night]
(เว็น นาย โก ทู เบ๊ด แอ็ท ไน๊ท [ โก ทู เบ๊ด แอ็ท ไน๊ท ])
You will still be by my side [Yeah, yeah]
(ยู วิล สทิลล บี บาย มาย ไซด์ [ เย่ , เย่ ])

You never let me down [Never let me down]
(ยู เน๊เฝ่อร์ เล็ท มี เดาน [ เน๊เฝ่อร์ เล็ท มี เดาน ])
So I’ll never let you go [Go]
(โซ อิลล เน๊เฝ่อร์ เล็ท ยู โก [ โก ])
This is dedicated to the streets [The streets]
(ดิส ซิส เด๊ดดิเขต ทู เดอะ สทรีท [ เดอะ สทรีท ])
You got my heart [My heart]
(ยู ก็อท มาย ฮาร์ท [ มาย ฮาร์ท ])

I’ve got love for these streets [Love for these streets]
(แอฝ ก็อท ลัฝ ฟอร์ ฑิส สทรีท [ ลัฝ ฟอร์ ฑิส สทรีท ])
And the streets got love for me
(แอนด์ เดอะ สทรีท ก็อท ลัฝ ฟอร์ มี)
So I’m gon’ keep it gangsta {Gangsta}, yeah, yeah
(โซ แอม ก็อน คี๊พ อิท แก๊งซดา {แก๊งซดา } , เย่ , เย่)
Can’t change what’s inside of me [Whoa, whoa, whoa, whoa]
(แค็นท เช้งจํ ว๊อท อิ๊นไซด์ อ็อฝ มี [ โว้ว , โว้ว , โว้ว , โว้ว ])

So they can take me out the streets [Take me out the streets]
(โซ เด แคน เท้ค มี เอ๊าท เดอะ สทรีท [ เท้ค มี เอ๊าท เดอะ สทรีท ])
But can’t take the streets out of me
(บั๊ท แค็นท เท้ค เดอะ สทรีท เอ๊าท อ็อฝ มี)
But I’m gon’ still be gangsta {Gangsta}, yeah
(บั๊ท แอม ก็อน สทิลล บี แก๊งซดา {แก๊งซดา } , เย่)
‘Cause the streets gon’ ride for me [Yeah, yeah]
(ค๊อส เดอะ สทรีท ก็อน ไรด์ ฟอร์ มี [ เย่ , เย่ ])

I’ve got love for these streets [Love for these streets]
(แอฝ ก็อท ลัฝ ฟอร์ ฑิส สทรีท [ ลัฝ ฟอร์ ฑิส สทรีท ])
And the streets got love for me
(แอนด์ เดอะ สทรีท ก็อท ลัฝ ฟอร์ มี)
I’m gon’ always be gangsta {Gangsta}
(แอม ก็อน ออลเว บี แก๊งซดา {แก๊งซดา })
Can’t change what’s inside of me [Whoa, whoa, whoa]
(แค็นท เช้งจํ ว๊อท อิ๊นไซด์ อ็อฝ มี [ โว้ว , โว้ว , โว้ว ])

So they can take me out the streets [Take me out the streets]
(โซ เด แคน เท้ค มี เอ๊าท เดอะ สทรีท [ เท้ค มี เอ๊าท เดอะ สทรีท ])
But can’t take the streets out of me
(บั๊ท แค็นท เท้ค เดอะ สทรีท เอ๊าท อ็อฝ มี)
And I’m gon’ still be gangsta [Gangsta], yeah
(แอนด์ แอม ก็อน สทิลล บี แก๊งซดา [ แก๊งซดา ] , เย่)
‘Cause the streets gon’ ride for me [Woo, woo, woo, woo]
(ค๊อส เดอะ สทรีท ก็อน ไรด์ ฟอร์ มี [ วู , วู , วู , วู ])

This is for my streets
(ดิส ซิส ฟอร์ มาย สทรีท)
Go ‘head with your gangsta self
(โก เฮด วิธ ยุร แก๊งซดา เซลฟ์)
Uh, uh, uh, this is for my streets
(อา , อา , อา , ดิส ซิส ฟอร์ มาย สทรีท)
So go ‘head with your gangsta self
(โซ โก เฮด วิธ ยุร แก๊งซดา เซลฟ์)
I see you, I see you
(ไอ ซี ยู , ไอ ซี ยู)
Okay, okay
(โอเค , โอเค)
Uh, this is for my streets
(อา , ดิส ซิส ฟอร์ มาย สทรีท)
For my gangsta self
(ฟอร์ มาย แก๊งซดา เซลฟ์)

I’ve got love for these streets [Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah]
(แอฝ ก็อท ลัฝ ฟอร์ ฑิส สทรีท [ เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่ ])
And the streets got love for me
(แอนด์ เดอะ สทรีท ก็อท ลัฝ ฟอร์ มี)
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah {Gangsta}
(เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่ {แก๊งซดา })
Can’t change what’s inside of me [I’m gon’ still be gangsta]
(แค็นท เช้งจํ ว๊อท อิ๊นไซด์ อ็อฝ มี [ แอม ก็อน สทิลล บี แก๊งซดา ])

So they can take me out the streets [Take me out the streets
(โซ เด แคน เท้ค มี เอ๊าท เดอะ สทรีท [ เท้ค มี เอ๊าท เดอะ สทรีท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Gangsta คำอ่านไทย Lil’ Mo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น