เนื้อเพลง Betrayal/Forgiveness คำอ่านไทย Apocalyptica feat Perttu Kivilaakso

All that I ever wanted
(ออล แดท ไอ เอ๊เฝ่อร์ ว้อนท)
To understand my nightmares
(ทู อั๊นเด้อรสแทนด มาย ไนท์แมร์)
Possessed by my fears
(โพเซสส บาย มาย เฟียร์)
Betrayed by my pride
(บีเทรย์ บาย มาย ไพรด์)
Alone I wandered in the deepest dark
(อะโลน ไอ วานเด้อร อิน เดอะ ดีเปท ด๊าร์ค)
Seeking comfort from the vanity
(ซีคิง ค๊อมฟอร์ท ฟรอม เดอะ แฝนอิทิ)
Each time I escaped the real
(อีช ไทม์ ไอ เอสเขพ เดอะ เรียล)
My soul died, died a bit more
(มาย โซล ดาย , ดาย อะ บิท โม)
Confronting the evil within
(Confrontings ดิ อี๊ฝิ่ล วิธอิน)
Praying for my angel to appear
(เพลยอิง ฟอร์ มาย แอ๊งเจล ทู แอพเพียร์)
Agonized whisper into the emptiness
(แอกโอะไนส วิสเพ่อร์ อิ๊นทู ดิ เอมทิเน็ซ)
Begging for salvation – salvation for this cursed mind
(เบกกิง ฟอร์ แซ็ลเฝฌัน แซ็ลเฝฌัน ฟอร์ ดิส เคอร์ส ไมนด์)
Words without meaning
(เวิร์ด วิธเอ๊าท มีนนิง)
Touch without feeling
(ทั๊ช วิธเอ๊าท ฟีลอิง)
I do not recognize my own face
(ไอ ดู น็อท เร๊คคอกไน๊ซ์ มาย โอว์น เฟซ)
Eyes that were once shining
(อาย แดท เวอ วั๊นซ ชายนิง)
Now extinguished
(นาว เอ็คซทีงกวิฌ)
Left only a silent cold
(เล๊ฟท โอ๊นลี่ อะ ไซ๊เล่นท โคลด์)
Sound of a tear falling down
(ซาวน์ด อ็อฝ อะ เทียร์ ฟ๊อลิง เดาน)
In the desperate hour of loneliness
(อิน เดอะ เด๊สเพอเหรท เอาเอ้อร์ อ็อฝ โลนลิเน็ซ)
This shattered heart reaching
(ดิส แฌทเทอะ ฮาร์ท รีชชิง)
For it’s relief – the relief it cannot find
(ฟอร์ อิทซ ริลีฟ เดอะ ริลีฟ อิท แคนน็อท ไฟนด์)
Glance without affection
(แกล๊นซ์ วิธเอ๊าท แอ็ฟเฟคฌัน)
Kiss without sensitivity
(คิซ วิธเอ๊าท เซนซิทีฝอิทิ)
Promise without comprehension
(พรอมอิซ วิธเอ๊าท คอมพริเฮนฌัน)
Love without hope
(ลัฝ วิธเอ๊าท โฮพ)
I do not remember my own tale
(ไอ ดู น็อท รีเม๊มเบ่อร์ มาย โอว์น เทล)
Betrayed by my anger
(บีเทรย์ บาย มาย แอ๊งเก้อร)
Betrayed by my delusions
(บีเทรย์ บาย มาย ดิลยูฉัน)
Betrayed by my lust
(บีเทรย์ บาย มาย ลัซท)
[I wish]
([ ไอ วิ๊ช ])
Strength – to be released from my demons
(ซทเร็งธ ทู บี รีลี๊ส ฟรอม มาย ดีมัน)
[I desire]
([ ไอ ดีไซรํ ])
Wisdom – to forgive the past
(วีสดัม ทู ฟอร์กี๊ฝ เดอะ พาสท์)
To forgive me
(ทู ฟอร์กี๊ฝ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Betrayal/Forgiveness คำอ่านไทย Apocalyptica feat Perttu Kivilaakso

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น