เนื้อเพลง Undivided คำอ่านไทย Bon Jovi

That was my brother lost in the rubble
(แดท วอส มาย บร๊าเท่อรํ ล็อซท อิน เดอะ เหริบเบิล)
That was my sister lost in the crush
(แดท วอส มาย ซิ๊สเท่อร์ ล็อซท อิน เดอะ ครัช)
That was our mothers, those were our children
(แดท วอส เอ๊า ม๊าเธ่อร์ , โฑส เวอ เอ๊า ชีลดเร็น)
That was our fathers, that was each one of us
(แดท วอส เอ๊า ฟ๊าเท่อร , แดท วอส อีช วัน อ็อฝ อัซ)
A million prayers to God above
(อะ มิ๊ลเลี่ยน พเรเออะ ทู ก๊อด อะโบ๊ฝ)
A million tears make an ocean of
(อะ มิ๊ลเลี่ยน เทียร์ เม้ค แอน โอ๊เชี่ยน อ็อฝ)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
One for love
(วัน ฟอร์ ลัฝ)
One for truth
(วัน ฟอร์ ทรู๊ธ)
One for me, one for you
(วัน ฟอร์ มี , วัน ฟอร์ ยู)

I found spirit, they couldn’t ruin it
(ไอ เฟานด สพีหริท , เด คูดซึ่น รูอิน หนิด)
I found courage in the smoke and dust
(ไอ เฟานด เค๊อเหรจ อิน เดอะ สโม๊ค แอนด์ ดัสท)
I found faith in the songs you silenced
(ไอ เฟานด เฟท อิน เดอะ ซ็อง ยู ไซเล็นซ)
Deep down it’s ringing out in each of us
(ดี๊พ เดาน อิทซ รีงอิง เอ๊าท อิน อีช อ็อฝ อัซ)
Yeah… yeah, yeah, yeah, yeah
(เย่ เย่ , เย่ , เย่ , เย่)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
One for love
(วัน ฟอร์ ลัฝ)
One for truth
(วัน ฟอร์ ทรู๊ธ)
One for me, one for you
(วัน ฟอร์ มี , วัน ฟอร์ ยู)

Where we once were divided, now we stand united
(แวร์ วี วั๊นซ เวอ ดิไฝด , นาว วี สแทนด์ ยูนิท)
We stand as one… undivided.
(วี สแทนด์ แอส วัน อันดิไฝดอิด)
How many hands? How many hearts?
(ฮาว เมนอิ แฮนด์ ฮาว เมนอิ ฮาร์ท)
How many dreams been torn apart?
(ฮาว เมนอิ ดรีม บีน โทน อะพาร์ท)
Enough, enough… the time has come to rise back as
(อีน๊าฟ , อีน๊าฟ เดอะ ไทม์ แฮ็ส คัม ทู ไร๊ส แบ็ค แอส)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
One for love
(วัน ฟอร์ ลัฝ)
One for truth
(วัน ฟอร์ ทรู๊ธ)
One for me, one for you
(วัน ฟอร์ มี , วัน ฟอร์ ยู)

Where we once were divided now we stand united
(แวร์ วี วั๊นซ เวอ ดิไฝด นาว วี สแทนด์ ยูนิท)
We stand as one… undivided.
(วี สแทนด์ แอส วัน อันดิไฝดอิด)

Undivided.
(อันดิไฝดอิด)
Undivided.
(อันดิไฝดอิด)

One for love
(วัน ฟอร์ ลัฝ)
One for truth
(วัน ฟอร์ ทรู๊ธ)
One for me, one for you
(วัน ฟอร์ มี , วัน ฟอร์ ยู)
Where we once were divided, now we stand united
(แวร์ วี วั๊นซ เวอ ดิไฝด , นาว วี สแทนด์ ยูนิท)
We stand as one… undivided.
(วี สแทนด์ แอส วัน อันดิไฝดอิด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Undivided คำอ่านไทย Bon Jovi

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น