เนื้อเพลง Bad Obsession คำอ่านไทย Guns N’ Roses

I can’t stop thinkin’
(ไอ แค็นท สท๊อพ ติ้งกิน)
Thinking ’bout sinkin’
(ติ้งกิง เบาท ซิงคิน)
Sinkin’ down into my bed
(ซิงคิน เดาน อิ๊นทู มาย เบ๊ด)
I call my mother
(ไอ คอลลํ มาย ม๊าเธ่อร์)
She’s just a cunt now
(ชี จั๊สท ดา คันท นาว)
She said I’m sick in the head
(ชี เซ็ด แอม ซิ๊ค อิน เดอะ เฮด)
She said you ain’t special
(ชี เซ็ด ยู เอน สเพ๊เชี่ยล)
So who you foolin’
(โซ ฮู ยู ฟูลิน)
Don’t try ta give me a line
(ด้อนท์ ธราย ทา กี๊ฝ มี อะ ไลน์)
But I can’t stop thinkin’ ’bout
(บั๊ท ไอ แค็นท สท๊อพ ติ้งกิน เบาท)
seein’ ya one more time
(ซีอิน ยา วัน โม ไทม์)
[Oh no]
([ โอ โน ])
But I already left you
(บั๊ท ไอ ออลเร๊ดี้ เล๊ฟท ยู)
And you’re better off left behind
(แอนด์ ยัวร์ เบ๊ทเท่อร์ ออฟฟ เล๊ฟท บีฮายน์)

It’s a bad obsession
(อิทซ ซา แบ้ด อ็อบเซฌอัน)
It’s always messin’
(อิทซ ออลเว เมซซิน)
It’s always messin’ my mind
(อิทซ ออลเว เมซซิน มาย ไมนด์)
It’s a bad obsession
(อิทซ ซา แบ้ด อ็อบเซฌอัน)
It’s always messin’
(อิทซ ออลเว เมซซิน)
It’s always messin’ my mind
(อิทซ ออลเว เมซซิน มาย ไมนด์)

Too bad you’re f*cked up
(ทู แบ้ด ยัวร์ เอฟ *cked อั๊พ)

I used to be wasted
(ไอ ยู๊ส ทู บี ว็อซท)
Always tried to take it
(ออลเว ทไร ทู เท้ค กิด)
Take it down into my vein
(เท้ค กิด เดาน อิ๊นทู มาย เฝน)
I call the doctor
(ไอ คอลลํ เดอะ ด๊อคเท่อร์)
He’s just another
(อีส จั๊สท อะน๊าเทร่อร์)
He said I’m sick in the brain
(ฮี เซ็ด แอม ซิ๊ค อิน เดอะ เบรน)
He said you ain’t special
(ฮี เซ็ด ยู เอน สเพ๊เชี่ยล)
So who you foolin’
(โซ ฮู ยู ฟูลิน)
Don’t try ta give me a line
(ด้อนท์ ธราย ทา กี๊ฝ มี อะ ไลน์)
But I can’t stop thinkin’ ’bout
(บั๊ท ไอ แค็นท สท๊อพ ติ้งกิน เบาท)
doin’ it one more time
(โดย หนิด วัน โม ไทม์)
[Oh no]
([ โอ โน ])
But I already left you
(บั๊ท ไอ ออลเร๊ดี้ เล๊ฟท ยู)
And you’re better off left behind
(แอนด์ ยัวร์ เบ๊ทเท่อร์ ออฟฟ เล๊ฟท บีฮายน์)
[Oh yeah]
([ โอ เย่ ])

Aw it’s a bad obsession
(อาว อิทซ ซา แบ้ด อ็อบเซฌอัน)
It’s always messin’
(อิทซ ออลเว เมซซิน)
It’s always messin’ my mind
(อิทซ ออลเว เมซซิน มาย ไมนด์)
It’s a bad obsession
(อิทซ ซา แบ้ด อ็อบเซฌอัน)
It’s always messin’
(อิทซ ออลเว เมซซิน)
It’s always messin’ my mind
(อิทซ ออลเว เมซซิน มาย ไมนด์)

So bad…
(โซ แบ้ด)

Boy
(บอย)

It’s a
(อิทซ ซา)
It’s a
(อิทซ ซา)
Heads up
(เฮด อั๊พ)
It’s a bad obsession
(อิทซ ซา แบ้ด อ็อบเซฌอัน)
It’s always messin’
(อิทซ ออลเว เมซซิน)
It’s always messin’ my mind
(อิทซ ออลเว เมซซิน มาย ไมนด์)
Now it’s a bad obsession
(นาว อิทซ ซา แบ้ด อ็อบเซฌอัน)
It’s always messin’
(อิทซ ออลเว เมซซิน)
It’s always messin’ my mind
(อิทซ ออลเว เมซซิน มาย ไมนด์)

But I can’t stop thinkin’ ’bout
(บั๊ท ไอ แค็นท สท๊อพ ติ้งกิน เบาท)
doin’ it one more time
(โดย หนิด วัน โม ไทม์)
[Oh no]
([ โอ โน ])
See I already left you
(ซี ไอ ออลเร๊ดี้ เล๊ฟท ยู)
And you’re better off left behind
(แอนด์ ยัวร์ เบ๊ทเท่อร์ ออฟฟ เล๊ฟท บีฮายน์)
[Oh no, oh no]
([ โอ โน , โอ โน ])
It’s a bad obsession
(อิทซ ซา แบ้ด อ็อบเซฌอัน)
And you’re always messin’ my mind
(แอนด์ ยัวร์ ออลเว เมซซิน มาย ไมนด์)
See I already left you
(ซี ไอ ออลเร๊ดี้ เล๊ฟท ยู)
And you’re better off left behind
(แอนด์ ยัวร์ เบ๊ทเท่อร์ ออฟฟ เล๊ฟท บีฮายน์)
Uh huh…no
(อา ฮู โน)

Maybe you’ll do better next time
(เมบี โยว ดู เบ๊ทเท่อร์ เน๊กซท ไทม์)
PUNK!!
(พรัค ! !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bad Obsession คำอ่านไทย Guns N’ Roses

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น