เนื้อเพลง Never Call U B*tch Again คำอ่านไทย 2Pac feat Tyrese

[2Pac]
([ 2Pac ])
Whassup Boo? Swear I’ll never call you b*tch again
(ฮวัดสับ บู สแวร์ อิลล เน๊เฝ่อร์ คอลลํ ยู บี *tch อะเกน)
You ain’t f*ck with me, hehehe
(ยู เอน เอฟ *ck วิธ มี , hehehe)
I swear I’ll never call you b*tch again
(ไอ สแวร์ อิลล เน๊เฝ่อร์ คอลลํ ยู บี *tch อะเกน)
[All I just wanna say is um, if I f*ckin apologized]
([ ออล ไอ จั๊สท วอนนา เซย์ อีส อึม , อิ๊ฟ ฟาย เอฟ *ckin อะพอลโอะไจส ])
I swear I’ll never call you b*tch again
(ไอ สแวร์ อิลล เน๊เฝ่อร์ คอลลํ ยู บี *tch อะเกน)
[I ain’t mean to call you a b*tch]
([ ไอ เอน มีน ทู คอลลํ ยู อะ บี *tch ])
I’ll never call you b*tch again
(อิลล เน๊เฝ่อร์ คอลลํ ยู บี *tch อะเกน)

[Verse One: 2Pac]
([ เฝิซ วัน : 2Pac ])
Damn – gave my homey 90 days for domestic violence
(แดมนํ เกฝ มาย โฮมี 90 เดย์ ฟอร์ โดเม๊สทิค ไฝโอะเล็นซ)
I try to picture myself, in this position but remain silent
(ไอ ธราย ทู พิ๊คเจ้อร์ ไมเซลฟ , อิน ดิส โพซิ๊ชั่น บั๊ท รีเมน ไซ๊เล่นท)
I get to thinkin bout this sh*t, we been through
(ไอ เก็ท ทู ติ้งกิน เบาท ดิส ฌะ *ที , วี บีน ทรู)
We close like kin but you remain my friend to
(วี โคลส ไล๊ค คิน บั๊ท ยู รีเมน มาย เฟรน ทู)
This life of sin, done got the both of us in trouble
(ดิส ไล๊ฟ อ็อฝ ซิน , ดัน ก็อท เดอะ โบทรฺ อ็อฝ อัซ ซิน ทรั๊บเบิ้ล)
But you always stay down for a n*gga, so that’s why I love you
(บั๊ท ยู ออลเว สเทย์ เดาน ฟอร์ รา เอ็น *gga , โซ แด้ท วาย ไอ ลัฝ ยู)
Reminiscin needin tissues, fightin over childish issues
(Reminiscin นีดิน ทีฌยู , ไฟท์ดิน โอ๊เฝ่อร ไชลดิฌ อิ๊ชชู่)
Swear I can’t live witchu but withouchu every day I miss you
(สแวร์ ไอ แค็นท ไล้ฝ วิทชู บั๊ท withouchu เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ ไอ มิซ ยู)
When we roll you hold my pistol, my gangsta b*tch-ich
(เว็น วี โรลล ยู โฮลด์ มาย พิ๊สท่อล , มาย แก๊งซดา บี *tch อิช)
You always in the mood for love, that’s why I’m sleepin witchu
(ยู ออลเว ซิน เดอะ มู้ด ฟอร์ ลัฝ , แด้ท วาย แอม สลีฟปิน วิทชู)
Though not the man of your dreams, my plan and schemes
(โธ น็อท เดอะ แมน อ็อฝ ยุร ดรีม , มาย แพลน แอนด์ สคีม)
To be rich like a king, and live my life, trouble free
(ทู บี ริ๊ช ไล๊ค เก คิง , แอนด์ ไล้ฝ มาย ไล๊ฟ , ทรั๊บเบิ้ล ฟรี)
I see yesterday I called you names, and played games on yo’ mind
(ไอ ซี เยซเทอะดิ ไอ คอลลํ ยู เนม , แอนด์ เพลย์ เกม ออน โย ไมนด์)
I promise that I’ll change in time
(ไอ พรอมอิซ แดท อิลล เช้งจํ อิน ไทม์)
It’s a complicated world, so girl just be a friend
(อิทซ ซา ค๊อมพลิเขท เวิลด , โซ เกิร์ล จั๊สท บี อะ เฟรน)
I swear I’ll never call you b*tch again [and that’s my word]
(ไอ สแวร์ อิลล เน๊เฝ่อร์ คอลลํ ยู บี *tch อะเกน [ แอนด์ แด้ท มาย เวิร์ด ])

[Chorus: Tyrese + [2Pac]]
([ ค๊อรัส : Tyrese + [ 2Pac ] ])
We came.. too far..
(วี เคม ทู ฟาร์)
to throw it all away
(ทู โธรว์ อิท ดอร์ อะเวย์)
[I swear I’ll never call you b*tch again, believe me]
([ ไอ สแวร์ อิลล เน๊เฝ่อร์ คอลลํ ยู บี *tch อะเกน , บีลี๊ฝ มี ])
We came.. way too far pretty baby
(วี เคม เวย์ ทู ฟาร์ พริ๊ทที่ เบ๊บี้)
to throw it all away, throw it all away
(ทู โธรว์ อิท ดอร์ อะเวย์ , โธรว์ อิท ดอร์ อะเวย์)
[I swear I’ll never call you b*tch again, heyyy]
([ ไอ สแวร์ อิลล เน๊เฝ่อร์ คอลลํ ยู บี *tch อะเกน , เฮ้ ])

[Verse Two: 2Pac]
([ เฝิซ ทู : 2Pac ])
I wake up early in the mornin, at the crack of dawn
(ไอ เว้ค อั๊พ เอ๊อรํลี่ อิน เดอะ มอร์นิน , แอ็ท เดอะ แคร๊ค อ็อฝ ดอว์น)
N*gga still tired so I’m yawnin, and now I’m gone
(เอ็น *gga สทิลล ไทร์ โซ แอม yawnin , แอนด์ นาว แอม กอน)
Tryin to get my money on strong, so an early riser
(ทายอิน ทู เก็ท มาย มั๊นนี่ ออน สทรอง , โซ แอน เอ๊อรํลี่ riser)
Out befo’ them other guys, that’s the way to profit every time
(เอ๊าท befo เด็ม อ๊อเธ่อร์ กาย , แด้ท เดอะ เวย์ ทู โพร๊ฝิต เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์)
Can’t get too close, my enemies, they see ghosts, they envy me
(แค็นท เก็ท ทู โคลส , มาย อียีมีสฺ , เด ซี โก๊สท , เด เอนฝิ มี)
Plus we been beefin with the East coast, with casualites
(พลัส วี บีน บีฟิน วิธ ดิ อี๊สท โค้สท , วิธ casualites)
Got stopped in traffic, had a warrant, so they gaffled me
(ก็อท สต๊อปพฺ อิน แทร๊ฟฟิ๊ค , แฮ็ด อะ วอร์แร๊นท , โซ เด แกฟเฟิล มี)
But while I’m gone, watch my business, and my back for me
(บั๊ท ไวล์ แอม กอน , ว๊อทช มาย บีสเน็ซ , แอนด์ มาย แบ็ค ฟอร์ มี)
My enemies think they got me crossed, they ain’t knowin
(มาย อียีมีสฺ ทริ๊งค เด ก็อท มี ครอสสํ , เด เอน โนว์อิน)
Ain’t no love for player haters where you cowards goin
(เอน โน ลัฝ ฟอร์ เพย์เยอร์ เฮเดอ แวร์ ยู โค๊หวาร์ด โกอิน)
You paid bail, got me out of jail, home again
(ยู เพลด เบล , ก็อท มี เอ๊าท อ็อฝ เจล , โฮม อะเกน)
I promise not to leave you on your own again
(ไอ พรอมอิซ น็อท ทู ลี๊ฝ ยู ออน ยุร โอว์น อะเกน)
Cristal corks are popped, romantic, thoughts are dropped
(คิดเตว คอค แซร์ พอพทฺ , โระแมนทิค , ธอท แซร์ ดร็อพ)
It’s so frantic but don’t panic cause we crossed the top
(อิทซ โซ ฟแรนทิค บั๊ท ด้อนท์ แพ๊หนิค ค๊อส วี ครอสสํ เดอะ ท๊อพ)
I found a partner and a rider, a woman and friend
(ไอ เฟานด อะ พาร์ทเน่อร์ แอนด์ อะ ไรดเออะ , อะ วู๊แม่น แอนด์ เฟรน)
I swear I’ll never call you b*tch again, believe me
(ไอ สแวร์ อิลล เน๊เฝ่อร์ คอลลํ ยู บี *tch อะเกน , บีลี๊ฝ มี)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[‘Pac speaks over Chorus]
([ แพค สพี๊ค โอ๊เฝ่อร ค๊อรัส ])
I know, I know
(ไอ โนว์ , ไอ โนว์)
All that is dead though, I’m changed, I’m tellin you..
(ออล แดท อีส เด้ด โธ , แอม เช้งจํ , แอม เทลลิน ยู)
I know what time it is, gotta give a n*gga time
(ไอ โนว์ ว๊อท ไทม์ อิท อีส , กอททะ กี๊ฝ อะ เอ็น *gga ไทม์)
to grow up y’knahmsayin? That was way back then
(ทู โกรว์ อั๊พ yknahmsayin แดท วอส เวย์ แบ็ค เด็น)

[Tyrese]
([ Tyrese ])
You’re my n*gga, my best friend
(ยัวร์ มาย เอ็น *gga , มาย เบ๊สท์ เฟรน)
Never gonna call you, a b*tch again
(เน๊เฝ่อร์ กอนนะ คอลลํ ยู , อะ บี *tch อะเกน)
Yea yea yea
(เย เย เย)
Ohhhhhhhhhh
(Ohhhhhhhhhh)

[Verse Three: 2Pac]
([ เฝิซ ทรี : 2Pac ])
Witness the evil men do, all this sh*t I been through
(วิทเหนส ดิ อี๊ฝิ่ล เม็น ดู , ออล ดิส ฌะ *ที ไอ บีน ทรู)
Never meant to hurt you, can we make this work boo?
(เน๊เฝ่อร์ เม็นท ทู เฮิร์ท ยู , แคน วี เม้ค ดิส เวิ๊ร์ค บู)
I know you been feelin pain, things are not the same
(ไอ โนว์ ยู บีน ฟีลิน เพน , ทริง แซร์ น็อท เดอะ เซม)
” Waitin to Exhale ” while I’m sittin in the county jail
(” เว๊ทดิน ทู เอ็คเซล ” ไวล์ แอม ซิทดิน อิน เดอะ เคานทิ เจล)
Keep yo’ head up, cause things are gettin better
(คี๊พ โย เฮด อั๊พ , ค๊อส ทริง แซร์ เกดดิน เบ๊ทเท่อร์)
My cellmates shed tears off yo’ last love letter
(มาย cellmates ชี เทียร์ ออฟฟ โย ล๊าสท ลัฝ เล็ทเท่อร์)
Told ’em you would find a friend so keep yo’ eyes peeled
(โทลด เอ็ม ยู เวิด ไฟนด์ อะ เฟรน โซ คี๊พ โย อาย พีล)
Sorry if I cuss but it’s the suffering that I feel
(ซ๊อรี่ อิ๊ฟ ฟาย ครัส บั๊ท อิทซ เดอะ ซัฟเฟอะริง แดท ไอ ฟีล)
Who can I trust and if I bust will she snitch
(ฮู แคน นาย ทรัสท แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย บัซท วิล ชี สนิดชฺ)
Even though you ain’t the type to trip
(อี๊เฝ่น โธ ยู เอน เดอะ ไท๊พ ทู ทริ๊พ)
Sorry if I called you b*tch
(ซ๊อรี่ อิ๊ฟ ฟาย คอลลํ ยู บี *tch)
You showed me the definition of feminine
(ยู โชว์ มี เดอะ เดฟินีฌอัน อ็อฝ เฟมอินิน)
The difference between a pack of b*tches and black women
(เดอะ ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ บีทะวีน อะ แพ็ค อ็อฝ บี *tches แซน แบล๊ค วีมเอิน)
I see the boss for the third time, hope to see you soon
(ไอ ซี เดอะ บอส ฟอร์ เดอะ เทริ๊ด ไทม์ , โฮพ ทู ซี ยู ซูน)
Pictures of us kissin in the living room, in the nude
(พิ๊คเจ้อร์ อ็อฝ อัซ คิซซิน อิน เดอะ ลีฝอิง รูม , อิน เดอะ นู๊ด)
Thanks for bein there, much more than a friend
(แธ๊งค์ ฟอร์ บีนโพล แดร์ , มัช โม แฑ็น อะ เฟรน)
I swear I’ll never call you b*tch again, believe me
(ไอ สแวร์ อิลล เน๊เฝ่อร์ คอลลํ ยู บี *tch อะเกน , บีลี๊ฝ มี)

[Chorus + ad libs – repeat 2X]
([ ค๊อรัส + แอ็ด ลิบสฺ รีพี๊ท 2X ])

[Tyrese ad libs to fade]
([ Tyrese แอ็ด ลิบสฺ ทู เฟด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Never Call U B*tch Again คำอ่านไทย 2Pac feat Tyrese

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น