เนื้อเพลง Got ‘Til It’s Gone คำอ่านไทย Janet Jackson

Janet
(แจนเนท)
What’s What’s The Next Song
(ว๊อท ว๊อท เดอะ เน๊กซท ซ็อง)

Q Tip
(คิว ทิพ)
The One About Me
(ดิ วัน อะเบ๊าท มี)

Janet
(แจนเนท)
Oh Yeah
(โอ เย่)
I Like This Song
(ไอ ไล๊ค ดิส ซ็อง)
Uh Uh Like Joni Says
(อา อา ไล๊ค Joni เซย์)

Joni
(Joni)
Don’t It Always Seem To Go That You Don’t Know What You’ve Got ’til It’s
(ด้อนท์ ดิธ ออลเว ซีม ทู โก แดท ยู ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ยู๊ฟ ก็อท ทิล อิทซ)
Don’t It Always Seem To Go That You Don’t Know What You’ve Got ’til It’s
(ด้อนท์ ดิธ ออลเว ซีม ทู โก แดท ยู ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ยู๊ฟ ก็อท ทิล อิทซ)
Don’t It Always Seem To Go That You Don’t Know What You’ve Got ’til It’s
(ด้อนท์ ดิธ ออลเว ซีม ทู โก แดท ยู ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ยู๊ฟ ก็อท ทิล อิทซ)
You Don’t Know What You’ve Got ’til It’s
(ยู ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ยู๊ฟ ก็อท ทิล อิทซ)

Janet
(แจนเนท)
Gone
(กอน)

Have A Feelin
(แฮ็ฝ อะ ฟีลิน)
Now Believin
(นาว บีลิฝวิน)
That You Were The One
(แดท ยู เวอ ดิ วัน)
I Was Meant To Be With
(ไอ วอส เม็นท ทู บี วิธ)
Oh How I’m Wishin
(โอ ฮาว แอม วิซชิน)
Thinkin Dreamin
(ติ้งกิน ดรีมมิน)
Bout You
(เบาท ยู)
And The Love
(แอนด์ เดอะ ลัฝ)
How’d I Ever Let You Get Away
(แอว ดาย เอ๊เฝ่อร์ เล็ท ยู เก็ท อะเวย์)

Got ’til It’s Gone
(ก็อท ทิล อิทซ กอน)

Joni
(Joni)
Don’t Don’t Don’t It Always
(ด้อนท์ ด้อนท์ ด้อนท์ ดิธ ออลเว)
Don’t Don’t Don’t It Always
(ด้อนท์ ด้อนท์ ด้อนท์ ดิธ ออลเว)

Janet
(แจนเนท)
Got ’til It’s Gone
(ก็อท ทิล อิทซ กอน)

Joni
(Joni)
Don’t Don’t Don’t It Always
(ด้อนท์ ด้อนท์ ด้อนท์ ดิธ ออลเว)

Q Tip
(คิว ทิพ)
Yeah Yeah Yeah
(เย่ เย่ เย่)

Joni
(Joni)
Don’t It Always Seem To Go That You Don’t Know What You’ve Got ’til It’s
(ด้อนท์ ดิธ ออลเว ซีม ทู โก แดท ยู ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ยู๊ฟ ก็อท ทิล อิทซ)
Janet
(แจนเนท)
Gone
(กอน)
Joni
(Joni)
Don’t It Always Seem To Go That You Don’t Know What You’ve Got ’til It’s
(ด้อนท์ ดิธ ออลเว ซีม ทู โก แดท ยู ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ยู๊ฟ ก็อท ทิล อิทซ)
Janet
(แจนเนท)
Gone
(กอน)
Joni
(Joni)
Don’t It Always Seem To Go That You Don’t Know What You’ve Got ’til It’s
(ด้อนท์ ดิธ ออลเว ซีม ทู โก แดท ยู ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ยู๊ฟ ก็อท ทิล อิทซ)
Janet
(แจนเนท)
Gone
(กอน)
Q Tip
(คิว ทิพ)
Joni Mitchell Never Lies
(Joni เม็ดเชอว เน๊เฝ่อร์ ไล)
Joni
(Joni)
You Don’t Know What You’ve Got ’til It’s
(ยู ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ยู๊ฟ ก็อท ทิล อิทซ)
Janet
(แจนเนท)
Gone
(กอน)

If I Could Turn Back
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด เทิร์น แบ็ค)
The Hands Of Time I’d Make You
(เดอะ แฮนด์ อ็อฝ ไทม์ อาย เม้ค ยู)
Fall In Love
(ฟอลล์ อิน ลัฝ)
In Love With Me Again
(อิน ลัฝ วิธ มี อะเกน)

So Would You Give Me
(โซ เวิด ยู กี๊ฝ มี)
Another Chance To Love
(อะน๊าเทร่อร์ แช้นซํ ทู ลัฝ)
To Love You
(ทู ลัฝ ยู)
In The Right Way No Games
(อิน เดอะ ไร๊ท เวย์ โน เกม)

Got ’til It’s Gone
(ก็อท ทิล อิทซ กอน)
Joni
(Joni)
Don’t Don’t Don’t It Always Don’t Don’t Don’t It Always
(ด้อนท์ ด้อนท์ ด้อนท์ ดิธ ออลเว ด้อนท์ ด้อนท์ ด้อนท์ ดิธ ออลเว)
Q Tip
(คิว ทิพ)
Here We Go Again
(เฮียร วี โก อะเกน)
Janet
(แจนเนท)
Got ’til It’s Gone
(ก็อท ทิล อิทซ กอน)
Joni
(Joni)
Don’t Don’t Don’t It Always Don’t Don’t Don’t It Always
(ด้อนท์ ด้อนท์ ด้อนท์ ดิธ ออลเว ด้อนท์ ด้อนท์ ด้อนท์ ดิธ ออลเว)
Q Tip
(คิว ทิพ)
Joni Mitchell Never Lies
(Joni เม็ดเชอว เน๊เฝ่อร์ ไล)

Joni
(Joni)
Don’t It Always Seem To Go That You Don’t Know What You’ve Got ’til It’s
(ด้อนท์ ดิธ ออลเว ซีม ทู โก แดท ยู ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ยู๊ฟ ก็อท ทิล อิทซ)
Janet
(แจนเนท)
Gone
(กอน)
Joni
(Joni)
Don’t It Always Seem To Go That You Don’t Know What You’ve Got ’til It’s
(ด้อนท์ ดิธ ออลเว ซีม ทู โก แดท ยู ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ยู๊ฟ ก็อท ทิล อิทซ)
Janet
(แจนเนท)
Gone
(กอน)
Joni
(Joni)
Don’t It Always Seem To Go That You Don’t Know What You’ve Got ’til It’s
(ด้อนท์ ดิธ ออลเว ซีม ทู โก แดท ยู ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ยู๊ฟ ก็อท ทิล อิทซ)
Q Tip
(คิว ทิพ)
1 2 1 2
(วัน ทู วัน ทู)
Janet
(แจนเนท)
Gone
(กอน)
Q Tip
(คิว ทิพ)
Yo Lemme Just F Ck Wit It For A Minute
(โย เลมมี จั๊สท เอฟ Ck วิท ดิธ ฟอร์ รา มิ๊หนิท)
Joni
(Joni)
You Don’t Know What You’ve Got ’til It’s
(ยู ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ยู๊ฟ ก็อท ทิล อิทซ)
Janet
(แจนเนท)
Gone
(กอน)

Q Tip
(คิว ทิพ)
Now You’re Realizin When The Nights Go Long Right
(นาว ยัวร์ Realizin เว็น เดอะ ไน๊ท โก ลอง ไร๊ท)
Campaign For Me Stay When You Know That I’m Gone Right
(แคมเพน ฟอร์ มี สเทย์ เว็น ยู โนว์ แดท แอม กอน ไร๊ท)
You Act All Wild When I Tell You To Settle
(ยู แอ๊คท ดอร์ ไวลด์ เว็น นาย เทลล ยู ทู เซ็ทเทิ่ล)
I Was Workin Round The Clock But Your Girls Wanna Meddle
(ไอ วอส เวิคกิน ราวนด เดอะ คล๊อค บั๊ท ยุร เกิร์ล วอนนา Meddle)
Talkin Bout I Heard He Swims With This Chick On The Beach
(ทอคกิ่น เบาท ไอ เฮิด ฮี สวิม วิธ ดิส ชิค ออน เดอะ บีช)
That Was Out With The Tide But My Love You Impeached
(แดท วอส เอ๊าท วิธ เดอะ ไทด์ บั๊ท มาย ลัฝ ยู อิมพีช)
Now You Lookin At The Walls Head In Hand Cold Jonezin
(นาว ยู ลุคกิน แอ็ท เดอะ วอลล์ เฮด อิน แฮนด์ โคลด์ Jonezin)
Ringin My House Hangin Up And Then Posin
(ริงงิน มาย เฮ้าส แฮนจิ้น อั๊พ แอนด์ เด็น Posin)
Now Why You Wanna Go And Do That Love Huh
(นาว วาย ยู วอนนา โก แอนด์ ดู แดท ลัฝ ฮู)
Now Why You Wanna Go And Do That And Do That Huh
(นาว วาย ยู วอนนา โก แอนด์ ดู แดท แอนด์ ดู แดท ฮู)
Now Why You Wanna Go And Do That Love Huh
(นาว วาย ยู วอนนา โก แอนด์ ดู แดท ลัฝ ฮู)
Now Why You Wanna Go And Do That And Do That Huh
(นาว วาย ยู วอนนา โก แอนด์ ดู แดท แอนด์ ดู แดท ฮู)
Now Why You Wanna Go And Do That Love Huh
(นาว วาย ยู วอนนา โก แอนด์ ดู แดท ลัฝ ฮู)
Now Why You Wanna Go And Do That And Do That Huh
(นาว วาย ยู วอนนา โก แอนด์ ดู แดท แอนด์ ดู แดท ฮู)
Now Why You Wanna Go And Do That Love Huh
(นาว วาย ยู วอนนา โก แอนด์ ดู แดท ลัฝ ฮู)
Now Why You Wanna Go And Do That And Do That And Do That
(นาว วาย ยู วอนนา โก แอนด์ ดู แดท แอนด์ ดู แดท แอนด์ ดู แดท)

Joni
(Joni)
Don’t It Always Seem To Go That You Don’t Know What You’ve Got ’til It’s
(ด้อนท์ ดิธ ออลเว ซีม ทู โก แดท ยู ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ยู๊ฟ ก็อท ทิล อิทซ)
Janet
(แจนเนท)
Gone
(กอน)
Joni
(Joni)
Don’t It Always Seem To Go That You Don’t Know What You’ve Got ’til It’s
(ด้อนท์ ดิธ ออลเว ซีม ทู โก แดท ยู ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ยู๊ฟ ก็อท ทิล อิทซ)
Janet
(แจนเนท)
Gone
(กอน)
Joni
(Joni)
Don’t It Always Seem To Go That You Don’t Know What You’ve Got ’til It’s
(ด้อนท์ ดิธ ออลเว ซีม ทู โก แดท ยู ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ยู๊ฟ ก็อท ทิล อิทซ)
Janet
(แจนเนท)
Gone
(กอน)
Q Tip
(คิว ทิพ)
Joni Mitchell Never Lies
(Joni เม็ดเชอว เน๊เฝ่อร์ ไล)
Joni
(Joni)
You Don’t Know What You’ve Got ’til It’s
(ยู ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ยู๊ฟ ก็อท ทิล อิทซ)
Janet
(แจนเนท)
Gone
(กอน)
Joni
(Joni)
You Don’t Know What You’ve Got ’til It’s Gone
(ยู ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ยู๊ฟ ก็อท ทิล อิทซ กอน)
You Don’t Know What You’ve Got ’til It’s Gone
(ยู ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ยู๊ฟ ก็อท ทิล อิทซ กอน)
Q Tip
(คิว ทิพ)
Dust
(ดัสท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Got ‘Til It’s Gone คำอ่านไทย Janet Jackson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น