เนื้อเพลง Doom Boom คำอ่านไทย Hot Action Cop

Forget about the party sh*t’s in Calamazoo,
(ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท เดอะ พ๊าร์ที่ ฌะ *ts ซิน Calamazoo ,)
And I don’t feel like drivin’ any more than you do,
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ ฟีล ไล๊ค ดรายวิน เอ๊นี่ โม แฑ็น ยู ดู ,)
We gotta house party over here in the place,
(วี กอททะ เฮ้าส พ๊าร์ที่ โอ๊เฝ่อร เฮียร อิน เดอะ เพลส ,)
With all the local honey drippin’ up in my face,
(วิธ ออล เดอะ โล๊ค่อล ฮั๊นนี่ ดริพปิน อั๊พ อิน มาย เฟซ ,)
We gotta female goin’ up in my room,
(วี กอททะ ฟี๊เมล โกอิน อั๊พ อิน มาย รูม ,)
It’s gotta big tail and it’s ready to boom boom!
(อิทซ กอททะ บิ๊ก เทล แอนด์ อิทซ เร๊ดี้ ทู บูม บูม !)
What’s the sweet smell in the air?
(ว๊อท เดอะ สวี้ท สเมลล์ อิน ดิ แอร์)
Y’all go crazy up in here!
(ยอล โก คเรสิ อั๊พ อิน เฮียร !)
Fauna on the corner glowin’ low on the street,
(ฟอนะ ออน เดอะ ค๊อร์เน่อร์ โกววิน โลว ออน เดอะ สทรีท ,)
Me big ‘ol head bounce sittin’ back with the beat,
(มี บิ๊ก ol เฮด เบ๊าสฺ ซิทดิน แบ็ค วิธ เดอะ บีท ,)
I keep my head down and I never repeat,
(ไอ คี๊พ มาย เฮด เดาน แอนด์ ดาย เน๊เฝ่อร์ รีพี๊ท ,)
Upon the same route where they’re beatin’ their feet,
(อุพอน เดอะ เซม รู๊ท แวร์ เดรว บีดิน แดร์ ฟีท ,)
All chokin’ on a stick,
(ออล โชคกิน ออน อะ สทิ๊ค ,)
Fuzzy wuzzy want it thick,
(ฟัสสิ wuzzy ว้อนท ดิธ ทริ๊ค ,)
Not like crack heads when they s*ckin’ on a d*ck baby,
(น็อท ไล๊ค แคร๊ค เฮด เว็น เด เอส *ckin ออน อะ ดี *ck เบ๊บี้ ,)
I’m a git you higher,
(แอม มา กิท ยู ไฮเออะ ,)
Big bricks’z!
(บิ๊ก bricksz !)
No tricks’z!
(โน tricksz !)

Hey money money money money,
(เฮ มั๊นนี่ มั๊นนี่ มั๊นนี่ มั๊นนี่ ,)
Yo money money money money,
(โย มั๊นนี่ มั๊นนี่ มั๊นนี่ มั๊นนี่ ,)
Blow money money money money,
(โบลว์ มั๊นนี่ มั๊นนี่ มั๊นนี่ มั๊นนี่ ,)
Show money money money money,
(โชว์ มั๊นนี่ มั๊นนี่ มั๊นนี่ มั๊นนี่ ,)
Hey money money money moneygrip zoom,
(เฮ มั๊นนี่ มั๊นนี่ มั๊นนี่ moneygrip ซูม ,)
Yo money money money moneygrip zoom,
(โย มั๊นนี่ มั๊นนี่ มั๊นนี่ moneygrip ซูม ,)
For a hey bit bit it it it it rocks it,
(ฟอร์ รา เฮ บิท บิท ดิธ อิท ดิธ อิท ร๊อค ซิท ,)
Dit dit dit dit dit dit da rit tit tit tit,
(Dit dit dit dit dit dit ดา rit ทิท ทิท ทิท ,)
Oh uh woah uh woah uh woah uh yeah!
(โอ อา ว้าว อา ว้าว อา ว้าว อา เย่ !)
[Crank it up when you’re s*ckin’ on a stick of doom boom!]
([ คแร็งค อิท อั๊พ เว็น ยัวร์ เอส *ckin ออน อะ สทิ๊ค อ็อฝ ดูม บูม ! ])
Oh uh woah uh woah uh woah uh ha yeahyeah like yeahyeah,
(โอ อา ว้าว อา ว้าว อา ว้าว อา ฮา yeahyeah ไล๊ค yeahyeah ,)
Oh uh woah uh woah uh woah uh yeah!
(โอ อา ว้าว อา ว้าว อา ว้าว อา เย่ !)
[Crank it up when you’re s*ckin’ on a stick of doom boom boom!]
([ คแร็งค อิท อั๊พ เว็น ยัวร์ เอส *ckin ออน อะ สทิ๊ค อ็อฝ ดูม บูม บูม ! ])
Oh uh woah uh woah uh woah uh ha yeahyeah like yeahyeah yo,
(โอ อา ว้าว อา ว้าว อา ว้าว อา ฮา yeahyeah ไล๊ค yeahyeah โย ,)
Woah!
(ว้าว !)
Woah!
(ว้าว !)
Woah!
(ว้าว !)

Everybody talk but they ain’t makin’ no sense,
(เอวี่บอดี้ ท๊อล์ค บั๊ท เด เอน เมกิน โน เซ้นส ,)
They say iggawattafuggayattagodeedadenz,
(เด เซย์ iggawattafuggayattagodeedadenz ,)
I’m like what the f*ck you sayin’ man?
(แอม ไล๊ค ว๊อท เดอะ เอฟ *ck ยู เซย์อิน แมน)
Listen to the music there ain’t nobody playin’,
(ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ มิ๊วสิค แดร์ เอน โนบอดี้ เพลย์ยิน ,)
Ya thinkin’ that the chronic went ‘n fizzled my brain,
(ยา ติ้งกิน แดท เดอะ คร๊อนิค เว็นท เอ็น ฟีสสิ มาย เบรน ,)
Ya thinkin’ that cheapest spray painted the pain that I,
(ยา ติ้งกิน แดท cheapest สเพรย์ เพ้นท เดอะ เพน แดท ไอ ,)
Cool out get red get with it,
(คูล เอ๊าท เก็ท เร้ด เก็ท วิธ อิท ,)
Chill like a pill with the mellow in it,
(ชิล ไล๊ค เก พิลล์ วิธ เดอะ เมลโล อิน หนิด ,)
Giggle like ya foot fall asleep in the truck,
(กิ๊กเกิล ไล๊ค ยา ฟุ้ท ฟอลล์ อะสลี๊พ อิน เดอะ ทรั๊ค ,)
All you can eat Chinese eight bucks!
(ออล ยู แคน อี๊ท ไชนีส เอท บั๊ค !)
Me ‘n everybody’s headed up to the street,
(มี เอ็น เอวี่บอดี้ เฮด อั๊พ ทู เดอะ สทรีท ,)
Wanna party loddie doddie money up in the grip,
(วอนนา พ๊าร์ที่ loddie doddie มั๊นนี่ อั๊พ อิน เดอะ กริพ ,)
Big daddy got the big daddy grin on his face,
(บิ๊ก แดดดิ ก็อท เดอะ บิ๊ก แดดดิ กริน ออน ฮิส เฟซ ,)
Through up the YZ first leg of the race baby,
(ทรู อั๊พ เดอะ YZ เฟิร์สท เล้ก อ็อฝ เดอะ เร้ซ เบ๊บี้ ,)
I’m a git you higher,
(แอม มา กิท ยู ไฮเออะ ,)
Big bricks’z!
(บิ๊ก bricksz !)
No tricks’z!
(โน tricksz !)

Hey money money money money,
(เฮ มั๊นนี่ มั๊นนี่ มั๊นนี่ มั๊นนี่ ,)
Yo money money money money,
(โย มั๊นนี่ มั๊นนี่ มั๊นนี่ มั๊นนี่ ,)
Blow money money money money,
(โบลว์ มั๊นนี่ มั๊นนี่ มั๊นนี่ มั๊นนี่ ,)
Show money money money money,
(โชว์ มั๊นนี่ มั๊นนี่ มั๊นนี่ มั๊นนี่ ,)
Hey money money money money grip zoom,
(เฮ มั๊นนี่ มั๊นนี่ มั๊นนี่ มั๊นนี่ กริพ ซูม ,)
Yo money money money money grip zoom,
(โย มั๊นนี่ มั๊นนี่ มั๊นนี่ มั๊นนี่ กริพ ซูม ,)
For a hey bit bit it it it it rocks it,
(ฟอร์ รา เฮ บิท บิท ดิธ อิท ดิธ อิท ร๊อค ซิท ,)
Dit dit dit dit dit dit da rit tit tit tit,
(Dit dit dit dit dit dit ดา rit ทิท ทิท ทิท ,)
Oh uh woah uh woah uh woah uh yeah!
(โอ อา ว้าว อา ว้าว อา ว้าว อา เย่ !)
[Crank it up when you’re s*ckin’ on a stick of doom boom!]
([ คแร็งค อิท อั๊พ เว็น ยัวร์ เอส *ckin ออน อะ สทิ๊ค อ็อฝ ดูม บูม ! ])
Oh uh woah uh woah uh woah uh ha yeahyeah like yeahyeah,
(โอ อา ว้าว อา ว้าว อา ว้าว อา ฮา yeahyeah ไล๊ค yeahyeah ,)
Oh uh woah uh woah uh woah uh yeah!
(โอ อา ว้าว อา ว้าว อา ว้าว อา เย่ !)
[Crank it up when you’re s*ckin’ on a stick of doom boom boom!]
([ คแร็งค อิท อั๊พ เว็น ยัวร์ เอส *ckin ออน อะ สทิ๊ค อ็อฝ ดูม บูม บูม ! ])
Oh uh woah uh woah uh woah uh ha yeahyeah like yeahyeah yo…
(โอ อา ว้าว อา ว้าว อา ว้าว อา ฮา yeahyeah ไล๊ค yeahyeah โย)

Hey money money money money,
(เฮ มั๊นนี่ มั๊นนี่ มั๊นนี่ มั๊นนี่ ,)
Yo money money money money,
(โย มั๊นนี่ มั๊นนี่ มั๊นนี่ มั๊นนี่ ,)
Blow money money money money,
(โบลว์ มั๊นนี่ มั๊นนี่ มั๊นนี่ มั๊นนี่ ,)
Show money money money money,
(โชว์ มั๊นนี่ มั๊นนี่ มั๊นนี่ มั๊นนี่ ,)
Hey money money money money grip zoom,
(เฮ มั๊นนี่ มั๊นนี่ มั๊นนี่ มั๊นนี่ กริพ ซูม ,)
Yo money money money money grip zoom,
(โย มั๊นนี่ มั๊นนี่ มั๊นนี่ มั๊นนี่ กริพ ซูม ,)
For a hey bit bit it it it it rocks it,
(ฟอร์ รา เฮ บิท บิท ดิธ อิท ดิธ อิท ร๊อค ซิท ,)
Dit dit dit dit dit dit da rit tit tit tit,
(Dit dit dit dit dit dit ดา rit ทิท ทิท ทิท ,)
Oh uh woah uh woah uh woah uh yeah!
(โอ อา ว้าว อา ว้าว อา ว้าว อา เย่ !)
[Crank it up when you’re s*ckin’ on a stick of doom boom!]
([ คแร็งค อิท อั๊พ เว็น ยัวร์ เอส *ckin ออน อะ สทิ๊ค อ็อฝ ดูม บูม ! ])
Oh uh woah uh woah uh woah uh ha yeahyeah like yeahyeah,
(โอ อา ว้าว อา ว้าว อา ว้าว อา ฮา yeahyeah ไล๊ค yeahyeah ,)
Oh uh woah uh woah uh woah uh yeah!
(โอ อา ว้าว อา ว้าว อา ว้าว อา เย่ !)
[Crank it up when you’re s*ckin’ on a stick of doom boom boom!]
([ คแร็งค อิท อั๊พ เว็น ยัวร์ เอส *ckin ออน อะ สทิ๊ค อ็อฝ ดูม บูม บูม ! ])
Oh uh woah uh woah uh woah uh ha yeahyeah like [crank it up!] yeahyeah yo…
(โอ อา ว้าว อา ว้าว อา ว้าว อา ฮา yeahyeah ไล๊ค [ คแร็งค อิท อั๊พ ! ] yeahyeah โย)
Oh uh woah uh woah uh woah uh yeah!
(โอ อา ว้าว อา ว้าว อา ว้าว อา เย่ !)
[Crank it up when you’re s*ckin’ on a stick of doom boom!]
([ คแร็งค อิท อั๊พ เว็น ยัวร์ เอส *ckin ออน อะ สทิ๊ค อ็อฝ ดูม บูม ! ])
Oh uh woah uh woah uh woah uh ha yeahyeah like yeahyeah,
(โอ อา ว้าว อา ว้าว อา ว้าว อา ฮา yeahyeah ไล๊ค yeahyeah ,)
Oh uh woah uh woah uh woah uh yeah!
(โอ อา ว้าว อา ว้าว อา ว้าว อา เย่ !)
[Crank it up when you’re s*ckin’ on a stick of doom boom boom!]
([ คแร็งค อิท อั๊พ เว็น ยัวร์ เอส *ckin ออน อะ สทิ๊ค อ็อฝ ดูม บูม บูม ! ])
Oh uh woah uh woah uh woah uh ha yeahyeah like [crank it up!] yeahyeah yo…
(โอ อา ว้าว อา ว้าว อา ว้าว อา ฮา yeahyeah ไล๊ค [ คแร็งค อิท อั๊พ ! ] yeahyeah โย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Doom Boom คำอ่านไทย Hot Action Cop

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น