เนื้อเพลง Long Long Way To Go คำอ่านไทย Phil Collins

While I sit here trying to think of things to say
(ไวล์ ไอ ซิท เฮียร ทไรอิง ทู ทริ๊งค อ็อฝ ทริง ทู เซย์)
Someone lies bleeding in a field somewhere
(ซัมวัน ไล บรีดดิ้ง อิน อะ ฟีลด ซัมแวร์)
So it would seem we’ve still got a long long way to go
(โซ อิท เวิด ซีม หวีบ สทิลล ก็อท ดา ลอง ลอง เวย์ ทู โก)
I’ve seen all I wanna see today
(แอฝ ซีน ออล ไอ วอนนา ซี ทูเดย์)

While I sit here trying to move you anyway I can
(ไวล์ ไอ ซิท เฮียร ทไรอิง ทู มู๊ฝ ยู เอนอิเว ไอ แคน)
Someone’s son lies dead in a gutter somewhere
(ซัมวัน ซัน ไล เด้ด อิน อะ กัทเทอะ ซัมแวร์)
And it would seem that we’ve got a long long way to go
(แอนด์ ดิท เวิด ซีม แดท หวีบ ก็อท ดา ลอง ลอง เวย์ ทู โก)
But I can’t take it anymore
(บั๊ท ไอ แค็นท เท้ค กิด แอนนี่มอ)

Turn it off if you want to
(เทิร์น หนิด ออฟฟ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ทู)
Switch it off it will go away
(สวิทช์ อิท ออฟฟ อิท วิล โก อะเวย์)
Turn it off if you want to
(เทิร์น หนิด ออฟฟ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ทู)
Switch it off or look away
(สวิทช์ อิท ออฟฟ ออ ลุ๊ค อะเวย์)

While I sit and we talk and talk and we talk some more
(ไวล์ ไอ ซิท แอนด์ วี ท๊อล์ค แอนด์ ท๊อล์ค แอนด์ วี ท๊อล์ค ซัม โม)
Someone’s loved one’s heart stops beating in a street somewhere
(ซัมวัน ลัฝ วัน ฮาร์ท สท๊อพ บืดิงสฺ อิน อะ สทรีท ซัมแวร์)
So it would seem we’ve still got a long long way to go, I know
(โซ อิท เวิด ซีม หวีบ สทิลล ก็อท ดา ลอง ลอง เวย์ ทู โก , ไอ โนว์)
I’ve heard all I wanna hear today
(แอฝ เฮิด ออล ไอ วอนนา เฮียร ทูเดย์)

Turn it off if you want to [turn it off if you want to]
(เทิร์น หนิด ออฟฟ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ทู [ เทิร์น หนิด ออฟฟ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ทู ])
Switch it off it will go away [switch it off it will go away]
(สวิทช์ อิท ออฟฟ อิท วิล โก อะเวย์ [ สวิทช์ อิท ออฟฟ อิท วิล โก อะเวย์ ])
Turn it off if you want to [turn it off if you want to]
(เทิร์น หนิด ออฟฟ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ทู [ เทิร์น หนิด ออฟฟ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ทู ])
Switch it off or look away [switch it off or look away]
(สวิทช์ อิท ออฟฟ ออ ลุ๊ค อะเวย์ [ สวิทช์ อิท ออฟฟ ออ ลุ๊ค อะเวย์ ])

Switch it off
(สวิทช์ อิท ออฟฟ)
Turn it off
(เทิร์น หนิด ออฟฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Long Long Way To Go คำอ่านไทย Phil Collins

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น