เนื้อเพลง Jokerman คำอ่านไทย Bob Dylan

by Bob Dylan
(บาย บ็อบ ดายแลน)

Standing on the waters casting your bread
(ซแทนดิง ออน เดอะ ว๊อเท่อร คาซทิง ยุร เบร้ด)
While the eyes of the idol with the iron head are glowing.
(ไวล์ ดิ อาย อ็อฝ ดิ ไอ๊ด้อล วิธ ดิ ไอ๊อ้อน เฮด อาร์ โกลวิง)
Distant ships sailing into the mist,
(ดีซแท็นท ชิพ เซลลิง อิ๊นทู เดอะ มิซท ,)
You were born with a snake in both of your fists while a hurricane was blowing.
(ยู เวอ บอน วิธ อะ สเน๊ค อิน โบทรฺ อ็อฝ ยุร ฟิซท ไวล์ อะ เฮอริเคน วอส โบลวิง)
Freedom just around the corner for you
(ฟรีดัม จั๊สท อะราวนฺดฺ เดอะ ค๊อร์เน่อร์ ฟอร์ ยู)
But with the truth so far off, what good will it do?
(บั๊ท วิธ เดอะ ทรู๊ธ โซ ฟาร์ ออฟฟ , ว๊อท กู๊ด วิล อิท ดู)

Jokerman dance to the nightingale tune,
(Jokerman แด๊นซ์ ทู เดอะ ไนทอินเกล จูน ,)
Bird fly high by the light of the moon,
(เบิร์ด ฟลาย ไฮฮ บาย เดอะ ไล๊ท อ็อฝ เดอะ มูน ,)
Oh, oh, oh, Jokerman.
(โอ , โอ , โอ , Jokerman)

So swiftly the sun sets in the sky,
(โซ ซวีฟทลิ เดอะ ซัน เซ็ท ซิน เดอะ สกาย ,)
You rise up and say goodbye to no one.
(ยู ไร๊ส อั๊พ แอนด์ เซย์ กู๊ดบาย ทู โน วัน)
Fools rush in where angels fear to tread,
(ฟูล รัช อิน แวร์ แอ๊งเจล เฟียร์ ทู ทเร็ด ,)
Both of their futures, so full of dread, you don’t show one.
(โบทรฺ อ็อฝ แดร์ ฟิ๊วเช่อร์ , โซ ฟูล อ็อฝ เดรด , ยู ด้อนท์ โชว์ วัน)
Shedding off one more layer of skin,
(เช็ดดิง ออฟฟ วัน โม เลเออะ อ็อฝ สกิน ,)
Keeping one step ahead of the persecutor within.
(คีพอิง วัน สเท็พ อะเฮด อ็อฝ เดอะ เพอซิคยูเทอะ วิธอิน)

Jokerman dance to the nightingale tune,
(Jokerman แด๊นซ์ ทู เดอะ ไนทอินเกล จูน ,)
Bird fly high by the light of the moon,
(เบิร์ด ฟลาย ไฮฮ บาย เดอะ ไล๊ท อ็อฝ เดอะ มูน ,)
Oh, oh, oh, Jokerman.
(โอ , โอ , โอ , Jokerman)

You’re a man of the mountains, you can walk on the clouds,
(ยัวร์ อะ แมน อ็อฝ เดอะ เม๊าเท่น , ยู แคน ว๊อล์ค ออน เดอะ คลาวดํ ,)
Manipulator of crowds, you’re a dream twister.
(มะนีพอิวเลเทอะ อ็อฝ คราวดํ , ยัวร์ อะ ดรีม ทวีซเทอะ)
You’re going to Sodom and Gomorrah
(ยัวร์ โกอิ้ง ทู Sodom แอนด์ Gomorrah)
But what do you care? Ain’t nobody there would want to marry your sister.
(บั๊ท ว๊อท ดู ยู แคร์ เอน โนบอดี้ แดร์ เวิด ว้อนท ทู แม๊ร์รี่ ยุร ซิ๊สเท่อร์)
Friend to the martyr, a friend to the woman of shame,
(เฟรน ทู เดอะ มาเทอะ , อะ เฟรน ทู เดอะ วู๊แม่น อ็อฝ เชม ,)
You look into the fiery furnace, see the rich man without any name.
(ยู ลุ๊ค อิ๊นทู เดอะ ไฟริ เฟอนิซ , ซี เดอะ ริ๊ช แมน วิธเอ๊าท เอ๊นี่ เนม)

Jokerman dance to the nightingale tune,
(Jokerman แด๊นซ์ ทู เดอะ ไนทอินเกล จูน ,)
Bird fly high by the light of the moon,
(เบิร์ด ฟลาย ไฮฮ บาย เดอะ ไล๊ท อ็อฝ เดอะ มูน ,)
Oh, oh, oh, Jokerman.
(โอ , โอ , โอ , Jokerman)

Well, the Book of Leviticus and Deuteronomy,
(เวลล , เดอะ บุ๊ค อ็อฝ Leviticus แซน Deuteronomy ,)
The law of the jungle and the sea are your only teachers.
(เดอะ ลอว์ อ็อฝ เดอะ จั๊งเกิ้ล แอนด์ เดอะ ซี อาร์ ยุร โอ๊นลี่ ที๊ชเช่อร)
In the smoke of the twilight on a milk-white steed,
(อิน เดอะ สโม๊ค อ็อฝ เดอะ ทไวไล้ท ออน อะ มิลค์ ไว๊ท ซทีด ,)
Michelangelo indeed could’ve carved out your features.
(Michelangelo อินดี๊ด คูดดิฝ คาฝ เอ๊าท ยุร ฟี๊เจ้อร์)
Resting in the fields, far from the turbulent space,
(เรสดิง อิน เดอะ ฟีลด , ฟาร์ ฟรอม เดอะ เท๊อบูเล้นท สเพ๊ซ ,)
Half asleep near the stars with a small dog licking your face.
(ฮาล์ฟ อะสลี๊พ เนียร์ เดอะ สทาร์ วิธ อะ สมอลล์ ด้อกก ลิกคิง ยุร เฟซ)

Jokerman dance to the nightingale tune,
(Jokerman แด๊นซ์ ทู เดอะ ไนทอินเกล จูน ,)
Bird fly high by the light of the moon,
(เบิร์ด ฟลาย ไฮฮ บาย เดอะ ไล๊ท อ็อฝ เดอะ มูน ,)
Oh. oh. oh. Jokerman.
(โอ โอ โอ Jokerman)

Well, the rifleman’s stalking the sick and the lame,
(เวลล , เดอะ riflemans stalkings เดอะ ซิ๊ค แอนด์ เดอะ เลม ,)
Preacherman seeks the same, who’ll get there first is uncertain.
(Preacherman ซี๊ค เดอะ เซม , อ๊าว เก็ท แดร์ เฟิร์สท อีส อันเซอทิน)
Nightsticks and water cannons, tear gas, padlocks,
(Nightsticks แซน ว๊อเท่อร แค๊นน่อน , เทียร์ แก๊ซ , แพดล็อค ,)
Molotov cocktails and rocks behind every curtain,
(Molotov ค๊อคเทล แซน ร๊อค บีฮายน์ เอ๊เฝอร์รี่ เค๊อร์เท่น ,)
False-hearted judges dying in the webs that they spin,
(ฟอลซ ฮาร์ท จั๊ดจ ไดอิง อิน เดอะ เว๊บ แดท เด สพิน ,)
Only a matter of time ’til night comes steppin’ in.
(โอ๊นลี่ อะ แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ ไทม์ ทิล ไน๊ท คัม สเตปปิน อิน)

Jokerman dance to the nightingale tune,
(Jokerman แด๊นซ์ ทู เดอะ ไนทอินเกล จูน ,)
Bird fly high by the light of the moon,
(เบิร์ด ฟลาย ไฮฮ บาย เดอะ ไล๊ท อ็อฝ เดอะ มูน ,)
Oh, oh, oh, Jokerman.
(โอ , โอ , โอ , Jokerman)

It’s a shadowy world, skies are slippery gray,
(อิทซ ซา แฌดโอะอิ เวิลด , สกาย แซร์ ซลีพเพอะริ กเร ,)
A woman just gave birth to a prince today and dressed him in scarlet.
(อะ วู๊แม่น จั๊สท เกฝ เบริ๊ท ทู อะ พริ๊นซ์ ทูเดย์ แอนด์ เดรส ฮิม อิน ซคาเล็ท)
He’ll put the priest in his pocket, put the blade to the heat,
(เฮ็ลล พุท เดอะ พรีซท อิน ฮิส พ๊อคเค่ท , พุท เดอะ เบลด ทู เดอะ ฮีท ,)
Take the motherless children off the street
(เท้ค เดอะ มาเดอร์เลสส ชีลดเร็น ออฟฟ เดอะ สทรีท)
And place them at the feet of a harlot.
(แอนด์ เพลส เด็ม แอ็ท เดอะ ฟีท อ็อฝ อะ ฮาล็อท)
Oh, Jokerman, you know what he wants,
(โอ , Jokerman , ยู โนว์ ว๊อท ฮี ว้อนท ,)
Oh, Jokerman, you don’t show any response.
(โอ , Jokerman , ยู ด้อนท์ โชว์ เอ๊นี่ ริซพอนซ)

Jokerman dance to the nightingale tune,
(Jokerman แด๊นซ์ ทู เดอะ ไนทอินเกล จูน ,)
Bird fly high by the light of the moon,
(เบิร์ด ฟลาย ไฮฮ บาย เดอะ ไล๊ท อ็อฝ เดอะ มูน ,)
Oh, oh, oh, Jokerman.
(โอ , โอ , โอ , Jokerman)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Jokerman คำอ่านไทย Bob Dylan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น