เนื้อเพลง Bad Man คำอ่านไทย R. Kelly

You see really I don’t
(ยู ซี ริแอ็ลลิ ไอ ด้อนท์)
Give a damn what you may think of me
(กี๊ฝ อะ แดมนํ ว๊อท ยู เมย์ ทริ๊งค อ็อฝ มี)
[That’s right you’re a bad ass n*gga]
([ แด้ท ไร๊ท ยัวร์ อะ แบ้ด อาซ เอ็น *gga ])
I’mma do what I’mma do, I’mma say what I’mma say
(แอมมา ดู ว๊อท แอมมา ดู , แอมมา เซย์ ว๊อท แอมมา เซย์)
[You think you’re a bad ass n*gga]
([ ยู ทริ๊งค ยัวร์ อะ แบ้ด อาซ เอ็น *gga ])
Ya understand what I’m saying?
(ยา อั๊นเด้อรสแทนด ว๊อท แอม เซอิง)
Well you better
(เวลล ยู เบ๊ทเท่อร์)

I was born in these streets
(ไอ วอส บอน อิน ฑิส สทรีท)
Raised in these streets
(เร้ส อิน ฑิส สทรีท)
Walked in these streets
(ว๊อล์ค อิน ฑิส สทรีท)
Taught by these streets
(ทอท บาย ฑิส สทรีท)
Lived in these streets
(ไล้ฝ อิน ฑิส สทรีท)
Hustled in these streets
(เฮสเซล อิน ฑิส สทรีท)
Arrested in these streets
(อะเร๊สท อิน ฑิส สทรีท)
Protected by these streets
(โพรเท๊คท บาย ฑิส สทรีท)

Yeah you know I walk
(เย่ ยู โนว์ ไอ ว๊อล์ค)
Through the valley of these streets
(ทรู เดอะ แฝ๊เล่ย์ อ็อฝ ฑิส สทรีท)
I shall not fear these streets
(ไอ แชลล์ น็อท เฟียร์ ฑิส สทรีท)
Because I run these streets
(บิคอส ไอ รัน ฑิส สทรีท)

[Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa]
([ โว้ว , โว้ว , โว้ว , โว้ว , โว้ว ])
And I’ve paid my own dues
(แอนด์ แอฝ เพลด มาย โอว์น ดิว)
With my own pennies and now
(วิธ มาย โอว์น เพนนิส แซน นาว)

[1] – I’m a bad man
([ วัน ] แอม มา แบ้ด แมน)
I’m not ashamed of
(แอม น็อท อะเชมดฺ อ็อฝ)
A bad man yeah
(อะ แบ้ด แมน เย่)
And don’t need your love
(แอนด์ ด้อนท์ นี๊ด ยุร ลัฝ)
I’m a bad man yeah
(แอม มา แบ้ด แมน เย่)
I’m not ashamed of
(แอม น็อท อะเชมดฺ อ็อฝ)
I’m a bad man
(แอม มา แบ้ด แมน)
My life’s made me tough
(มาย ไล๊ฟ เมด มี ทั๊ฟ)

I’ve stood on these blocks
(แอฝ ซทูด ออน ฑิส บล๊อค)
More hood on these blocks
(โม ฮุด ออน ฑิส บล๊อค)
Got paid on these blocks
(ก็อท เพลด ออน ฑิส บล๊อค)
Sprayed on these blocks
(สเพรย์ ออน ฑิส บล๊อค)
Moved in on these blocks
(มู๊ฝ อิน ออน ฑิส บล๊อค)
Went out on these blocks
(เว็นท เอ๊าท ออน ฑิส บล๊อค)
I’ve been around the block
(แอฝ บีน อะราวนฺดฺ เดอะ บล๊อค)
Been watched on these blocks
(บีน ว๊อทช ออน ฑิส บล๊อค)

Yeah you know I walk
(เย่ ยู โนว์ ไอ ว๊อล์ค)
Through the valley of these blocks
(ทรู เดอะ แฝ๊เล่ย์ อ็อฝ ฑิส บล๊อค)
I shall not fear these blocks
(ไอ แชลล์ น็อท เฟียร์ ฑิส บล๊อค)
Because I run these blocks, yeah
(บิคอส ไอ รัน ฑิส บล๊อค , เย่)

[Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa]
([ โว้ว , โว้ว , โว้ว , โว้ว , โว้ว ])
Paid my own dues with my own pennies
(เพลด มาย โอว์น ดิว วิธ มาย โอว์น เพนนิส)
And I’m
(แอนด์ แอม)

[Repeat 1]
([ รีพี๊ท วัน ])

Now I believe the day will come
(นาว ไอ บีลี๊ฝ เดอะ เดย์ วิล คัม)
When my heart will decide to change
(เว็น มาย ฮาร์ท วิล ดีไซด์ ทู เช้งจํ)
But until then
(บั๊ท อันทิล เด็น)
See everything will remain the same
(ซี เอ๊วี่ติง วิล รีเมน เดอะ เซม)

[Repeat 1]
([ รีพี๊ท วัน ])

See sometimes I gotta tell myself
(ซี ซัมไทม์ ซาย กอททะ เทลล ไมเซลฟ)
[I’m a bad man]
([ แอม มา แบ้ด แมน ])
To keep surviving
(ทู คี๊พ เซอวายวิ่ง)
And no matter what the cause
(แอนด์ โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท เดอะ ค๊อส)
[I’m a bad man]
([ แอม มา แบ้ด แมน ])
I gotta keep on keeping on yeah
(ไอ กอททะ คี๊พ ออน คีพอิง ออน เย่)
Came up in these streets
(เคม อั๊พ อิน ฑิส สทรีท)
[I’m a bad man]
([ แอม มา แบ้ด แมน ])
There was no father there for me, hey ooh
(แดร์ วอส โน ฟ๊าเท่อร แดร์ ฟอร์ มี , เฮ อู้)
[I’m a bad man]
([ แอม มา แบ้ด แมน ])
Cause sometimes we would just have to go without eating
(ค๊อส ซัมไทม์ วี เวิด จั๊สท แฮ็ฝ ทู โก วิธเอ๊าท อีสดิง)
Hey how you like me now?
(เฮ ฮาว ยู ไล๊ค มี นาว)
[I’m a bad man]
([ แอม มา แบ้ด แมน ])
Give my life for my brother
(กี๊ฝ มาย ไล๊ฟ ฟอร์ มาย บร๊าเท่อรํ)
See I’m a bad mother SHUT YOUR MOUTH
(ซี แอม มา แบ้ด ม๊าเธ่อร์ ชั๊ท ยุร เม๊าธ)
[I’m a bad man]
([ แอม มา แบ้ด แมน ])
Go on, go on, go on, go on…
(โก ออน , โก ออน , โก ออน , โก ออน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bad Man คำอ่านไทย R. Kelly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น