เนื้อเพลง Early Grave คำอ่านไทย Architects

I’ve been out for so long, days slipped by again
(แอฝ บีน เอ๊าท ฟอร์ โซ ลอง , เดย์ สลิป บาย อะเกน)
And I can’t sleep since I stopped caring
(แอนด์ ดาย แค็นท สลี๊พ ซิ๊นซ ไอ สต๊อปพฺ แคร์ริง)
I’ll stay out until my lungs bleed
(อิลล สเทย์ เอ๊าท อันทิล มาย ลัง บลีด)
And I can’t tell daylight from streetlights anymore
(แอนด์ ดาย แค็นท เทลล เดย์ไลท์ ฟรอม สตีทไลท์ แอนนี่มอ)
As he cast his shadow
(แอส ฮี แค๊สทํ ฮิส แฌดโอ)

I’ve seen this road a thousand times and I can’t look back
(แอฝ ซีน ดิส โร้ด อะ เธ๊าซั่นด ไทม์ แซน ดาย แค็นท ลุ๊ค แบ็ค)
I’ve seen this road a thousand times and I can’t, I’m not looking back
(แอฝ ซีน ดิส โร้ด อะ เธ๊าซั่นด ไทม์ แซน ดาย แค็นท , แอม น็อท ลุคอิง แบ็ค)

This is so unfamiliar; death is no man’s friend
(ดิส ซิส โซ อันฟะมีลเยอะ ; เด้ท อีส โน แมน เฟรน)
Yet I’ll stay here until I hear him roar
(เย๊ท อิลล สเทย์ เฮียร อันทิล ไอ เฮียร ฮิม โร)

Death is screaming my name but I refuse to listen to him
(เด้ท อีส ซครีมอิง มาย เนม บั๊ท ไอ รีฟิ๊วส ทู ลิ๊สซึ่น ทู ฮิม)

I can’t sit here forever
(ไอ แค็นท ซิท เฮียร ฟอเร๊เฝ่อร)
Watch me rise again
(ว๊อทช มี ไร๊ส อะเกน)
Watch me rise back up
(ว๊อทช มี ไร๊ส แบ็ค อั๊พ)
Forever would be just be so easy to fall into
(ฟอเร๊เฝ่อร เวิด บี จั๊สท บี โซ อีสอิ ทู ฟอลล์ อิ๊นทู)
But still I’ll stay out until my lungs bleed
(บั๊ท สทิลล อิลล สเทย์ เอ๊าท อันทิล มาย ลัง บลีด)
Forever is the easy option but I won’t take it
(ฟอเร๊เฝ่อร อีส ดิ อีสอิ อ๊อพชั่น บั๊ท ไอ ว็อนท เท้ค กิด)

The choices I’ve made will lead me to an early f*cking grave
(เดอะ ช๊อยซํ แอฝ เมด วิล ลี๊ด มี ทู แอน เอ๊อรํลี่ เอฟ *คิง เกรฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Early Grave คำอ่านไทย Architects

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น