เนื้อเพลง The Block Party คำอ่านไทย Lisa Left Eye Lopes

Uh, uh, shake, uh, shake it down now
(อา , อา , เช้ค , อา , เช้ค กิด เดาน นาว)
Uh, uh, yeah-yeah-yeah-yeah, yeah, yeah one time
(อา , อา , เย่ เย่ เย่ เย่ , เย่ , เย่ วัน ไทม์)
Two times, shake it down now
(ทู ไทม์ , เช้ค กิด เดาน นาว)

Remember way back in the day [hey hey]
(รีเม๊มเบ่อร์ เวย์ แบ็ค อิน เดอะ เดย์ [ เฮ เฮ ])
When the kids from around the way
(เว็น เดอะ คิด ฟรอม อะราวนฺดฺ เดอะ เวย์)
Used to come out and play
(ยู๊ส ทู คัม เอ๊าท แอนด์ เพลย์)
And the double dutch bus
(แอนด์ เดอะ ดั๊บเบิ้ล ดัช บัส)
Had you bumpin’ on down the street
(แฮ็ด ยู บั้มปิน ออน เดาน เดอะ สทรีท)
Tryin’ to move your feet
(ทายอิน ทู มู๊ฝ ยุร ฟีท)
While you shake your little booty
(ไวล์ ยู เช้ค ยุร ลิ๊ทเทิ่ล บูทิ)
To the groove of the beat [uh]
(ทู เดอะ กรูฝ อ็อฝ เดอะ บีท [ อา ])
To the beat
(ทู เดอะ บีท)
To the beat [beat]
(ทู เดอะ บีท [ บีท ])
You hit the corner and you stopped
(ยู ฮิท เดอะ ค๊อร์เน่อร์ แอนด์ ยู สต๊อปพฺ)
Hey y’all there’s a party on the other block
(เฮ ยอล แดร์ ซา พ๊าร์ที่ ออน ดิ อ๊อเธ่อร์ บล๊อค)
We hit the jackpot
(วี ฮิท เดอะ แจคพอต)
Jackpot [what what]
(แจคพอต [ ว๊อท ว๊อท ])
And it’s only 12 o’clock
(แอนด์ อิทซ โอ๊นลี่ 12 โอคล็อก)
And the sun is hot
(แอนด์ เดอะ ซัน อีส ฮอท)
Free soda pop
(ฟรี โซดะ พ็อพ)
We about to rock rock rock rock…
(วี อะเบ๊าท ทู ร๊อค ร๊อค ร๊อค ร๊อค)

What’s your name
(ว๊อท ยุร เนม)
Lisa
(ลีซา)
And where you from
(แอนด์ แวร์ ยู ฟรอม)
9th street
(9th สทรีท)
Where you goin’
(แวร์ ยู โกอิน)
To the party
(ทู เดอะ พ๊าร์ที่)
Can I come
(แคน นาย คัม)
Uh huh
(อา ฮู)
Ooh…they’re playin’ hop scotch
(อู้ เดรว เพลย์ยิน ฮ็อพ ซค็อช)

Come on
(คัมมอน)
Come on hop with me
(คัมมอน ฮ็อพ วิธ มี)
Come on
(คัมมอน)
Ooh…them boys is pop lockin’
(อู้ เด็ม บอย ซิส พ็อพ ลอกคิน)
Come on
(คัมมอน)
Come on bounce with me
(คัมมอน เบ๊าสฺ วิธ มี)

We were dancing all night long
(วี เวอ แด็นซิง ออล ไน๊ท ลอง)
We were dancing all night long
(วี เวอ แด็นซิง ออล ไน๊ท ลอง)
Music pumping and we’re jumping
(มิ๊วสิค พัมปิง แอนด์ เวีย จัมปิง)
And they played our favorite songs
(แอนด์ เด เพลย์ เอ๊า เฟเฝอะริท ซ็อง)

We were dancing all night long
(วี เวอ แด็นซิง ออล ไน๊ท ลอง)
We were dancing all night long
(วี เวอ แด็นซิง ออล ไน๊ท ลอง)
Music pumping and we’re jumping
(มิ๊วสิค พัมปิง แอนด์ เวีย จัมปิง)
And they played our favorite songs
(แอนด์ เด เพลย์ เอ๊า เฟเฝอะริท ซ็อง)

I’m a big city girl
(แอม มา บิ๊ก ซิ๊ที่ เกิร์ล)
From all over the world
(ฟรอม ออล โอ๊เฝ่อร เดอะ เวิลด)
And I do what I wanna do
(แอนด์ ดาย ดู ว๊อท ไอ วอนนา ดู)
Right foot left shoe
(ไร๊ท ฟุ้ท เล๊ฟท ชู)
Then you take it on down
(เด็น ยู เท้ค กิด ออน เดาน)
Then you shake it around
(เด็น ยู เช้ค กิด อะราวนฺดฺ)
Bring it up
(บริง อิท อั๊พ)
Clap your hands
(คแล็พ ยุร แฮนด์)
Then you turn it all around
(เด็น ยู เทิร์น หนิด ออล อะราวนฺดฺ)

We were dancing all night long
(วี เวอ แด็นซิง ออล ไน๊ท ลอง)
We were dancing all night long
(วี เวอ แด็นซิง ออล ไน๊ท ลอง)
Music pumping and we’re jumping
(มิ๊วสิค พัมปิง แอนด์ เวีย จัมปิง)
And they played our favorite songs
(แอนด์ เด เพลย์ เอ๊า เฟเฝอะริท ซ็อง)

Remember when we did the wop [pop pop]
(รีเม๊มเบ่อร์ เว็น วี ดิด เดอะ wop [ พ็อพ พ็อพ ])
And you used to make that head bop [bop]
(แอนด์ ยู ยู๊ส ทู เม้ค แดท เฮด บอป [ บอป ])
Like it would never stop [stop]
(ไล๊ค กิด เวิด เน๊เฝ่อร์ สท๊อพ [ สท๊อพ ])
And them other grown folks
(แอนด์ เด็ม อ๊อเธ่อร์ กโรน โฟล้ค)
Gettin’ busy with the gigolo
(เกดดิน บี๊ซี่ วิธ เดอะ จีกโอะโล)
Drinkin’ Michelob
(ดริงคิน Michelob)
It was 6am before they hit the road [uh]
(อิท วอส 6am บีฟอร์ เด ฮิท เดอะ โร้ด [ อา ])
Hit the road hit the road [road]
(ฮิท เดอะ โร้ด ฮิท เดอะ โร้ด [ โร้ด ])
Them fat gold chains and high top banks [hey]
(เด็ม แฟท โกลด์ เชน แซน ไฮฮ ท๊อพ แบ๊งค [ เฮ ])
Run DMC was all you ever played [yeah]
(รัน DMC วอส ซอร์ ยู เอ๊เฝ่อร์ เพลย์ [ เย่ ])
Shell toe Adidas
(เชลล์ โท Adidas)
No strings [mmm mmmm]
(โน สทริง [ อึม อึม ])
There’s somethin’ cookin’ in the pop
(แดร์ ซัมติน คุ๊คกิน อิน เดอะ พ็อพ)
About to hit the spot
(อะเบ๊าท ทู ฮิท เดอะ สพอท)
Boombox
(Boombox)
Play me some of that hip hop [hip hop]
(เพลย์ มี ซัม อ็อฝ แดท ฮิพ ฮ็อพ [ ฮิพ ฮ็อพ ])
Hip hop hip hop hip hop…..
(ฮิพ ฮ็อพ ฮิพ ฮ็อพ ฮิพ ฮ็อพ)

What’s your name
(ว๊อท ยุร เนม)
Lisa
(ลีซา)
And where you from
(แอนด์ แวร์ ยู ฟรอม)
9th street
(9th สทรีท)
Where you goin’
(แวร์ ยู โกอิน)
To the party
(ทู เดอะ พ๊าร์ที่)
Can I come
(แคน นาย คัม)
Uh huh
(อา ฮู)
Ooh…they ’bout to get it on
(อู้ เด เบาท ทู เก็ท ดิธ ออน)

Come on
(คัมมอน)
Come on bounce with me
(คัมมอน เบ๊าสฺ วิธ มี)
Come on
(คัมมอน)
Ooh…they on the dance floor
(อู้ เด ออน เดอะ แด๊นซ์ ฟลอร์)
Come on
(คัมมอน)
Come on rock with me
(คัมมอน ร๊อค วิธ มี)

We were dancing all night long
(วี เวอ แด็นซิง ออล ไน๊ท ลอง)
We were dancing all night long
(วี เวอ แด็นซิง ออล ไน๊ท ลอง)
Music pumping and we’re jumping
(มิ๊วสิค พัมปิง แอนด์ เวีย จัมปิง)
And they played our favorite songs
(แอนด์ เด เพลย์ เอ๊า เฟเฝอะริท ซ็อง)

Come on
(คัมมอน)
Come on bounce with me
(คัมมอน เบ๊าสฺ วิธ มี)
Come on
(คัมมอน)
Come on groove with me
(คัมมอน กรูฝ วิธ มี)
Come on
(คัมมอน)
Come on rock with me
(คัมมอน ร๊อค วิธ มี)
Come on
(คัมมอน)
Come on hop with me
(คัมมอน ฮ็อพ วิธ มี)

We were dancing all night long
(วี เวอ แด็นซิง ออล ไน๊ท ลอง)
We were dancing all night long
(วี เวอ แด็นซิง ออล ไน๊ท ลอง)
Music pumping and we’re jumping
(มิ๊วสิค พัมปิง แอนด์ เวีย จัมปิง)
And they played our favorite songs
(แอนด์ เด เพลย์ เอ๊า เฟเฝอะริท ซ็อง)

I’m a big city girl
(แอม มา บิ๊ก ซิ๊ที่ เกิร์ล)
From all over the world
(ฟรอม ออล โอ๊เฝ่อร เดอะ เวิลด)
And I do what I wanna do
(แอนด์ ดาย ดู ว๊อท ไอ วอนนา ดู)
Right foot left shoe
(ไร๊ท ฟุ้ท เล๊ฟท ชู)
Then you take it on down
(เด็น ยู เท้ค กิด ออน เดาน)
Then you shake it around
(เด็น ยู เช้ค กิด อะราวนฺดฺ)
Bring it up
(บริง อิท อั๊พ)
Clap your hands
(คแล็พ ยุร แฮนด์)
Then you turn it all around
(เด็น ยู เทิร์น หนิด ออล อะราวนฺดฺ)

We were dancing all night long
(วี เวอ แด็นซิง ออล ไน๊ท ลอง)
We were dancing all night long
(วี เวอ แด็นซิง ออล ไน๊ท ลอง)
Music pumping and we’re jumping
(มิ๊วสิค พัมปิง แอนด์ เวีย จัมปิง)
And they played our favorite songs
(แอนด์ เด เพลย์ เอ๊า เฟเฝอะริท ซ็อง)
We were dancing all night long
(วี เวอ แด็นซิง ออล ไน๊ท ลอง)
We were dancing all night long
(วี เวอ แด็นซิง ออล ไน๊ท ลอง)
Music pumping and we’re jumping
(มิ๊วสิค พัมปิง แอนด์ เวีย จัมปิง)
And they played our favorite songs
(แอนด์ เด เพลย์ เอ๊า เฟเฝอะริท ซ็อง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Block Party คำอ่านไทย Lisa Left Eye Lopes

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น