เนื้อเพลง Believing คำอ่านไทย The Calling

I’m one man to make a difference
(แอม วัน แมน ทู เม้ค เก ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์)
I’m one soul all persistence
(แอม วัน โซล ออล เพอะซีซเท็นซ)
In a dark word, just trying to make things right
(อิน อะ ด๊าร์ค เวิร์ด , จั๊สท ทไรอิง ทู เม้ค ทริง ไร๊ท)
Choices we weren’t given
(ช๊อยซํ วี เวินท์ กีฝเอ็น)
Any heroes, and our decision
(เอ๊นี่ อีโร , แอนด์ เอ๊า ดีซิ๊ชั่น)
Is to stand up and fight for ourselves
(อีส ทู สแทนด์ อั๊พ แอนด์ ไฟ้ท ฟอร์ เอารเซลฝส)

CHORUS:
(ค๊อรัส :)
To be free
(ทู บี ฟรี)
Is all we want to be
(อีส ซอร์ วี ว้อนท ทู บี)
When everything seems so far out of reach
(เว็น เอ๊วี่ติง ซีม โซ ฟาร์ เอ๊าท อ็อฝ รี๊ช)
But I know, no matter where we go
(บั๊ท ไอ โนว์ , โน แม๊ทเท่อร์ แวร์ วี โก)
I’ll never stop believing in me
(อิลล เน๊เฝ่อร์ สท๊อพ บีลีฝวิง อิน มี)

Woke up bent and broken
(โวค อั๊พ เบ็นท แอนด์ บโรเค็น)
Just to see that fate has spoken
(จั๊สท ทู ซี แดท เฟ้ท แฮ็ส ซโพเค็น)
All I call out I call out for change
(ออล ไอ คอลลํ เอ๊าท ไอ คอลลํ เอ๊าท ฟอร์ เช้งจํ)
For every moment that remains
(ฟอร์ เอ๊เฝอร์รี่ โม๊เม้นท แดท รีเมน)
For every sinking stone to find its place
(ฟอร์ เอ๊เฝอร์รี่ ซีงคิง สโทน ทู ไฟนด์ อิทซ เพลส)
Long before they’re washed away
(ลอง บีฟอร์ เดรว ว๊อช อะเวย์)

CHORUS
(ค๊อรัส)

We’ve been giving in to wrong
(หวีบ บีน กีฝวิง อิน ทู รอง)
We’ve been waiting for too long
(หวีบ บีน เวททิง ฟอร์ ทู ลอง)
And we’ve been broken to pieces one by one
(แอนด์ หวีบ บีน บโรเค็น ทู พี๊ซ วัน บาย วัน)

We’re gonna know
(เวีย กอนนะ โนว์)
We’re gonna know
(เวีย กอนนะ โนว์)
When the moment comes
(เว็น เดอะ โม๊เม้นท คัม)

CHORUS
(ค๊อรัส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Believing คำอ่านไทย The Calling

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น