เนื้อเพลง Abdul Jabar Cut คำอ่านไทย Kid Rock

Uh
(อา)
Kick on back to the rap I format
(คิ๊ค ออน แบ็ค ทู เดอะ แร็พ ไอ ฟอแม็ท)
When its through what you do is just play it back
(เว็น อิทซ ทรู ว๊อท ยู ดู อีส จั๊สท เพลย์ อิท แบ็ค)
Rewind it
(รีไวนด์ ดิท)
Find it
(ไฟนด์ ดิท)
That’s how I desinged it
(แด้ท ฮาว ไอ desinged ดิท)
And fellas if you see a big b*tt get behind it
(แอนด์ เฟลลา อิ๊ฟ ยู ซี อะ บิ๊ก บี *tt เก็ท บีฮายน์ ดิท)
And grind on it
(แอนด์ ไกรนด ออน หนิด)
I mean push and bump
(ไอ มีน พุช แอนด์ บั๊มพํ)
Cause it’s about time we made this party jump
(ค๊อส อิทซ อะเบ๊าท ไทม์ วี เมด ดิส พ๊าร์ที่ จั๊มพ)
Take a drink of your forty
(เท้ค เก ดริ๊งค อ็อฝ ยุร ฟอทิ)
And lets get naughty
(แอนด์ เล็ท เก็ท น๊อที่)
Get on the floor and just move your body to the sound
(เก็ท ออน เดอะ ฟลอร์ แอนด์ จั๊สท มู๊ฝ ยุร บ๊อดี้ ทู เดอะ ซาวน์ด)
I found and also developed
(ไอ เฟานด แอนด์ อ๊อลโซ เดเฝ๊ลหลอพ)
Lets trip don’t sit, come on get the hell up
(เล็ท ทริ๊พ ด้อนท์ ซิท , คัมมอน เก็ท เดอะ เฮ็ลล อั๊พ)
Look at the black man, now what’d up
(ลุ๊ค แกท เดอะ แบล๊ค แมน , นาว เหวิด อั๊พ)
He’s not a skin head, that’s the Abdul Jabar Cut
(อีส น็อท ดา สกิน เฮด , แด้ท ดิ abdul Jabar คัท)

Yeah…Yeah
(เย่ เย่)
Streets of Romeo
(สทรีท อ็อฝ โรมีโอ)
Mt. Clemens
(Mt Clemens)
Detroit
(ดีทอยดฺ)
All over
(ออล โอ๊เฝ่อร)

Now people always me and KDC
(นาว พี๊เพิ่ล ออลเว มี แอนด์ KDC)
If we take this activity a seriously
(อิ๊ฟ วี เท้ค ดิส แอ็คทีฝอิทิ อะ ซีเรียซลิ)
I reply, with a sigh rather uniquely
(ไอ รีพลาย , วิธ อะ ไซ ร๊าเธ่อร์ ยุนีคลิ)
And say does Donald Trump have a lotta money
(แอนด์ เซย์ โด ดอนโหนด ทรัมพ แฮ็ฝ อะ ลอทดา มั๊นนี่)
Yes a stupid question, but I wont quote ya
(เย็ซ ซา สทิ๊วผิด เคว๊สชั่น , บั๊ท ไอ ว็อนท โควท ยา)
Cause I’m the Geraldo, Philmore, Oprah
(ค๊อส แอม เดอะ Geraldo , Philmore , โอปราห์)
I’m the K-I-D R-O-C-K
(แอม เดอะ เค ไอ ดี อาร์ โอ ซี เค)
Down with Jive, RCA
(เดาน วิธ ไจฝ , RCA)
Hey how could you judge me cause what I am
(เฮ ฮาว เคิด ยู จั๊ดจ มี ค๊อส ว๊อท ไอ แอ็ม)
Be blind to my mind
(บี ไบลนฺดฺ ทู มาย ไมนด์)
And take a look and say f*ck him
(แอนด์ เท้ค เก ลุ๊ค แอนด์ เซย์ เอฟ *ck ฮิม)
Look at the black man, now what up
(ลุ๊ค แกท เดอะ แบล๊ค แมน , นาว ว๊อท อั๊พ)
He’s not a skin head, that’s the Abdul Jabar Cut
(อีส น็อท ดา สกิน เฮด , แด้ท ดิ abdul Jabar คัท)

Okay…Yeah
(โอเค เย่)
Like I said
(ไล๊ค ไก เซ็ด)
Top Dog
(ท๊อพ ด้อกก)
One, two, to the three
(วัน , ทู , ทู เดอะ ทรี)
And we always come back for more
(แอนด์ วี ออลเว คัม แบ็ค ฟอร์ โม)

Kenny wears a low fade
(เคนนี่ แวร์ ซา โลว เฟด)
Danny wears no fade
(แดนนี่ แวร์ โน เฟด)
I wear the high fade
(ไอ แวร์ เดอะ ไฮฮ เฟด)
And we all get paid
(แอนด์ วี ออล เก็ท เพลด)
Tryin to blow my rap down the sink
(ทายอิน ทู โบลว์ มาย แร็พ เดาน เดอะ ซิ๊งค)
But go ahead cause my rap’s made of brick
(บั๊ท โก อะเฮด ค๊อส มาย แร็พ เมด อ็อฝ บริ๊ค)
And it sticks
(แอนด์ ดิท สทิ๊ค)
Kicks
(คิ๊ค)
Hits
(ฮิท)
And uplifts
(แอนด์ อัพลิฟท)
At shows, it flows but never drifts
(แอ็ท โชว์ , อิท โฟลว์ บั๊ท เน๊เฝ่อร์ ดริฟท์)
It’s too swift and moves with quickness
(อิทซ ทู ซิวิฟท แอนด์ มู๊ฝ วิธ ควีคเน็ซ)
Top Dog again and you say what is this
(ท๊อพ ด้อกก อะเกน แอนด์ ยู เซย์ ว๊อท อีส ดิส)
Its the under rated MC on top
(อิทซ ดิ อั๊นเด้อร แร๊ท เอมซี ออน ท๊อพ)
The young six foot one Kid Rock
(เดอะ ยัง ซิกซ์ ฟุ้ท วัน คิด ร๊อค)
Look at the black man, now what’s up
(ลุ๊ค แกท เดอะ แบล๊ค แมน , นาว ว๊อท อั๊พ)
He’s not a skin head, that’s the Abdul Jabar Cut
(อีส น็อท ดา สกิน เฮด , แด้ท ดิ abdul Jabar คัท)

Okay…Yeah
(โอเค เย่)
Get down
(เก็ท เดาน)
Come back
(คัม แบ็ค)
The black man from New Jersey
(เดอะ แบล๊ค แมน ฟรอม นิว เจอสิ)
KDC
(KDC)
Kid Rock
(คิด ร๊อค)
It’s the crew right here
(อิทซ เดอะ ครู ไร๊ท เฮียร)
B*tch
(บี *tch)

Now Patty keep it going with the guitar
(นาว แพททิ คี๊พ อิท โกอิ้ง วิธ เดอะ กิทา)
Yeah, all you punk ass b*tches
(เย่ , ออล ยู พรัค อาซ บี *tches)
Hahahaha
(ฮาฮาฮาฮา)
This is Kid Mother F*ckin Rock
(ดิส ซิส คิด ม๊าเธ่อร์ เอฟ *ckin ร๊อค)
The beast crew is in the house
(เดอะ บี๊สท ครู อีส ซิน เดอะ เฮ้าส)
All you s*ckers
(ออล ยู เอส *ckers)
This is a mother f*ckin party
(ดิส ซิส ซา ม๊าเธ่อร์ เอฟ *ckin พ๊าร์ที่)
You better ask somebody
(ยู เบ๊ทเท่อร์ อาสคฺ ซัมบอดี้)
So get your mother f*ckin hands up in the air
(โซ เก็ท ยุร ม๊าเธ่อร์ เอฟ *ckin แฮนด์ อั๊พ อิน ดิ แอร์)
This ain’t no joke
(ดิส เอน โน โจ้ก)
Yo this is the mother f*ckin east side
(โย ดิส ซิส เดอะ ม๊าเธ่อร์ เอฟ *ckin อี๊สท ไซด์)
Detroit is in this mother f*cker
(ดีทอยดฺ อีส ซิน ดิส ม๊าเธ่อร์ เอฟ *cker)
Uh haha
(อา ฮาฮา)
Yo the black man
(โย เดอะ แบล๊ค แมน)
From parts unknown
(ฟรอม พาร์ท อันโนน)
Can you dig it
(แคน ยู ดีกกํ อิท)
You B*tch
(ยู บี *tch)
Yeah…Yeah
(เย่ เย่)
For the ninties…Hoe
(ฟอร์ เดอะ ninties โฮ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Abdul Jabar Cut คำอ่านไทย Kid Rock

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น