เนื้อเพลง Yertle The Turtle คำอ่านไทย Red Hot Chili Peppers

On a far away island
(ออน อะ ฟาร์ อะเวย์ ไอ๊แลนด์)
of Salamasond
(อ็อฝ Salamasond)
Yertle the turtle
(Yertle เดอะ เท๊อเทิ่ล)
Was king of the pond
(วอส คิง อ็อฝ เดอะ พ็อนด)
A nice little pond
(อะ ไน๊ซ์ ลิ๊ทเทิ่ล พ็อนด)
It was clean it was neat
(อิท วอส คลีน หนิด วอส นี๊ท)
The water was warm
(เดอะ ว๊อเท่อร วอส วอร์ม)
There was plenty to eat
(แดร์ วอส เพล๊นที่ ทู อี๊ท)
Until one day
(อันทิล วัน เดย์)
The king of them all
(เดอะ คิง อ็อฝ เด็ม ออล)
Decided the kingdom
(ดีไซด์ เดอะ คีงดัม)
He ruled was too small
(ฮี รูล วอส ทู สมอลล์)
I’m a ruler of all that I see
(แอม มา รูลเออะ อ็อฝ ออล แดท ไอ ซี)
But I don’t see enough
(บั๊ท ไอ ด้อนท์ ซี อีน๊าฟ)
And that’s the trouble with me
(แอนด์ แด้ท เดอะ ทรั๊บเบิ้ล วิธ มี)

With this stone for a throne
(วิธ ดิส สโทน ฟอร์ รา ธโรน)
I am too low down
(ไอ แอ็ม ทู โลว เดาน)
I cannot look down
(ไอ แคนน็อท ลุ๊ค เดาน)
Upon the places beyond
(อุพอน เดอะ เพลส บียอนด์)
So Yertle the turtle king
(โซ Yertle เดอะ เท๊อเทิ่ล คิง)
Lifted his hand
(ลิฟท ฮิส แฮนด์)
And Yertle the turtle king
(แอนด์ Yertle เดอะ เท๊อเทิ่ล คิง)
Lifted his hand
(ลิฟท ฮิส แฮนด์)
He ordered all the turtles
(ฮี อ๊อร์เด้อร์ ออล เดอะ เท๊อเทิ่ล)
Onto one another’s back
(ออนทู วัน อะน๊าเทร่อร์ แบ็ค)
He piled them high
(ฮี ไพล์ เด็ม ไฮฮ)
Into a ten turtle stack
(อิ๊นทู อะ เท็น เท๊อเทิ่ล ซแท็ค)
I’m Yertle the turtle
(แอม Yertle เดอะ เท๊อเทิ่ล)
The things I now rule
(เดอะ ทริง ซาย นาว รูล)
I’m king of a cow
(แอม คิง อ็อฝ อะ คาว)
I’m king of a mule
(แอม คิง อ็อฝ อะ มยูล)

Then down from below
(เด็น เดาน ฟรอม บีโลว์)
In the great turtle stack
(อิน เดอะ เกรท เท๊อเทิ่ล ซแท็ค)
Came a burp from a plain
(เคม อะ burp ฟรอม มา เพลน)
Little turtle named Mack
(ลิ๊ทเทิ่ล เท๊อเทิ่ล เนม แมกคฺ)
Just part of the throne
(จั๊สท พาร์ท อ็อฝ เดอะ ธโรน)
This burpin’ little turtle
(ดิส burpin ลิ๊ทเทิ่ล เท๊อเทิ่ล)
Looked up and said ” I beg
(ลุ๊ค อั๊พ แอนด์ เซ็ด ” ไอ เบ๊ก)
Your pardon king Yertle ”
(ยุร พ๊าร์ด่อน คิง Yertle “)
I’ve pains in my back
(แอฝ เพน ซิน มาย แบ็ค)
My shoulders and my knees
(มาย โช๊ลเด้อร์ แซน มาย นี)
How long must we stand
(ฮาว ลอง มัสท์ วี สแทนด์)
Here your majesty
(เฮียร ยุร ม๊าเจ๊สที่)
” Silence ! ” the king of the
(” ไซเล็นซ ! ” เดอะ คิง อ็อฝ เดอะ)
Turtles barked back
(เท๊อเทิ่ล บาร์ค แบ็ค)
To the bad burpin’
(ทู เดอะ แบ้ด burpin)
Little turtle named Mack
(ลิ๊ทเทิ่ล เท๊อเทิ่ล เนม แมกคฺ)
I’m Yertle the turtle
(แอม Yertle เดอะ เท๊อเทิ่ล)
Oh marvelous me for
(โอ มาเฝะลัซ มี ฟอร์)
I am ruler of all that I see
(ไอ แอ็ม รูลเออะ อ็อฝ ออล แดท ไอ ซี)

Yertle, Yertle the turtle…
(Yertle , Yertle เดอะ เท๊อเทิ่ล)
Yertle, Yertle the turtle…
(Yertle , Yertle เดอะ เท๊อเทิ่ล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Yertle The Turtle คำอ่านไทย Red Hot Chili Peppers

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น