เนื้อเพลง Stand up for Love คำอ่านไทย Michael Bolton

Baby, we’ve been in and out of love so many times
(เบ๊บี้ , หวีบ บีน อิน แอนด์ เอ๊าท อ็อฝ ลัฝ โซ เมนอิ ไทม์)
We keep reaching the end of the line
(วี คี๊พ รีชชิง ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ ไลน์)
And giving up on each other
(แอนด์ กีฝวิง อั๊พ ออน อีช อ๊อเธ่อร์)
And darling, I don’t think we can survive one
(แอนด์ ดาร์ลิ่ง , ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค วี แคน เซอร์ไฝ๊ฝ วัน)
more good-bye
(โม กู๊ด ไบ)
Can’t cry one more tear or lie one more lie
(แค็นท คราย วัน โม เทียร์ ออ ไล วัน โม ไล)
We got one last chance to make it
(วี ก็อท วัน ล๊าสท แช้นซํ ทู เม้ค กิด)
But that’s all we need if we just take it
(บั๊ท แด้ท ซอร์ วี นี๊ด อิ๊ฟ วี จั๊สท เท้ค กิด)

CHORUS
(ค๊อรัส)
Baby, we gotta stand up for love
(เบ๊บี้ , วี กอททะ สแทนด์ อั๊พ ฟอร์ ลัฝ)
Gotta hold on
(กอททะ โฮลด์ ออน)
‘Cause I know what we got is worth
(ค๊อส ไอ โนว์ ว๊อท วี ก็อท อีส เวิร์ธ)
fighting for
(ไฟท์ดิง ฟอร์)
And I know for sure, right or wrong
(แอนด์ ดาย โนว์ ฟอร์ ชัวร์ , ไร๊ท ออ รอง)
This is where we belong
(ดิส ซิส แวร์ วี บีลอง)
Baby, this time we gotta stand up for love
(เบ๊บี้ , ดิส ไทม์ วี กอททะ สแทนด์ อั๊พ ฟอร์ ลัฝ)
Stand together
(สแทนด์ ทูเก๊ทเธ่อร์)
Can’t settle for less than forever
(แค็นท เซ็ทเทิ่ล ฟอร์ เลซ แฑ็น ฟอเร๊เฝ่อร)
I know there’s nothing we can’t rise above
(ไอ โนว์ แดร์ นัธอิง วี แค็นท ไร๊ส อะโบ๊ฝ)
If we just stand up for love
(อิ๊ฟ วี จั๊สท สแทนด์ อั๊พ ฟอร์ ลัฝ)

Baby, after everything we put each other
(เบ๊บี้ , แอ๊ฟเท่อร เอ๊วี่ติง วี พุท อีช อ๊อเธ่อร์)
through
(ทรู)
And no matter what damage we do
(แอนด์ โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท แด๊เหมจ วี ดู)
We still need one another
(วี สทิลล นี๊ด วัน อะน๊าเทร่อร์)
And sometimes when I hold you in my arms
(แอนด์ ซัมไทม์ เว็น นาย โฮลด์ ยู อิน มาย อาร์ม)
somehow I see
(ซัมฮาว ไอ ซี)
As bad as we’ve been that’s how good we can be
(แอส แบ้ด แอส หวีบ บีน แด้ท ฮาว กู๊ด วี แคน บี)
But we can’t just say we want it
(บั๊ท วี แค็นท จั๊สท เซย์ วี ว้อนท ดิธ)
Gotta lay all our tomorrows on it
(กอททะ เลย์ ออล เอ๊า ทูม๊อโร่ว ออน หนิด)

CHORUS
(ค๊อรัส)

For all the dues we’ve paid
(ฟอร์ ออล เดอะ ดิว หวีบ เพลด)
The magic we two have made
(เดอะ แม๊จิค วี ทู แฮ็ฝ เมด)
For all we’ve meant to one another
(ฟอร์ ออล หวีบ เม็นท ทู วัน อะน๊าเทร่อร์)
Once and for all we’ve gotta stand up
(วั๊นซ แอนด์ ฟอร์ ออล หวีบ กอททะ สแทนด์ อั๊พ)
for each other
(ฟอร์ อีช อ๊อเธ่อร์)

Baby, we gotta stand up for love
(เบ๊บี้ , วี กอททะ สแทนด์ อั๊พ ฟอร์ ลัฝ)
Gotta hold on
(กอททะ โฮลด์ ออน)
‘Cause we know what we got is worth
(ค๊อส วี โนว์ ว๊อท วี ก็อท อีส เวิร์ธ)
fighting for
(ไฟท์ดิง ฟอร์)
And we know for sure, right or wrong
(แอนด์ วี โนว์ ฟอร์ ชัวร์ , ไร๊ท ออ รอง)
Baby, this time we gotta stand up for love
(เบ๊บี้ , ดิส ไทม์ วี กอททะ สแทนด์ อั๊พ ฟอร์ ลัฝ)
Now or never
(นาว ออ เน๊เฝ่อร์)
Can’t settle for less than forever
(แค็นท เซ็ทเทิ่ล ฟอร์ เลซ แฑ็น ฟอเร๊เฝ่อร)
I know there’s nothing we can’t rise above
(ไอ โนว์ แดร์ นัธอิง วี แค็นท ไร๊ส อะโบ๊ฝ)
If we just stand up for love
(อิ๊ฟ วี จั๊สท สแทนด์ อั๊พ ฟอร์ ลัฝ)
กก
(กก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stand up for Love คำอ่านไทย Michael Bolton

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น