เนื้อเพลง Channel Z คำอ่านไทย B-52s

I am livin’ on Channel Z
(ไอ แอ็ม ลีฝอิน ออน แช๊นเนล ซี)

Getting nothing but static, getting nothing but static
(เกดดดิ้ง นัธอิง บั๊ท ซแททอิค , เกดดดิ้ง นัธอิง บั๊ท ซแททอิค)
Static in my attic from Channel Z
(ซแททอิค อิน มาย แอตติค ฟรอม แช๊นเนล ซี)
Getting nothing but static, getting nothing but static.
(เกดดดิ้ง นัธอิง บั๊ท ซแททอิค , เกดดดิ้ง นัธอิง บั๊ท ซแททอิค)
Static filling my attic from Channel Z
(ซแททอิค ฟีลลิง มาย แอตติค ฟรอม แช๊นเนล ซี)

I don’t know—I feel like something’s happening
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ไอ ฟีล ไล๊ค ซัมติง แฮพเพะนิง)
Something good is happening!
(ซัมติง กู๊ด อีส แฮพเพะนิง !)
I feel love has got to come on, and I want it
(ไอ ฟีล ลัฝ แฮ็ส ก็อท ทู คัมมอน , แอนด์ ดาย ว้อนท ดิธ)
Something big and lovely
(ซัมติง บิ๊ก แอนด์ ลัฝลิ)

I want the world to change for me! Gotta get away
(ไอ ว้อนท เดอะ เวิลด ทู เช้งจํ ฟอร์ มี ! กอททะ เก็ท อะเวย์)
Away from Z—Living on the edge of Z
(อะเวย์ ฟรอม ซี ลีฝอิง ออน ดิ เอจ อ็อฝ ซี)
Space junk—laser bombs—ozone holes
(สเพ๊ซ จังค เลเสอะ บอมบฺ โอโสน โฮล)
Better put up my umbrella!
(เบ๊ทเท่อร์ พุท อั๊พ มาย อัมเบร๊ลล่า !)
Giant stacks blowin’ smoke
(ไจ๊แอ้นท ซแท็ค โบลวิน สโม๊ค)
Politicrits pushin’ dope
(Politicrits พรุซชิน โดพ)

All I know—we’ve got to change what’s happening
(ออล ไอ โนว์ หวีบ ก็อท ทู เช้งจํ ว๊อท แฮพเพะนิง)
Something good could happen
(ซัมติง กู๊ด เคิด แฮ๊พเพ่น)
I feel light has got to come through—and I need it
(ไอ ฟีล ไล๊ท แฮ็ส ก็อท ทู คัม ทรู แอนด์ ดาย นี๊ด ดิท)
Something big and lovely
(ซัมติง บิ๊ก แอนด์ ลัฝลิ)

I want the world to change for me—gotta get away—away from Z
(ไอ ว้อนท เดอะ เวิลด ทู เช้งจํ ฟอร์ มี กอททะ เก็ท อะเวย์ อะเวย์ ฟรอม ซี)
Living on the edge of Z
(ลีฝอิง ออน ดิ เอจ อ็อฝ ซี)
Waste dumps—toxic fog—irradiate—and keep it fresh forever
(เวซท ดั๊มพ ทอคซิค ฟ๊อก อิเรดิเอท แอนด์ คี๊พ อิท เฟรช ฟอเร๊เฝ่อร)
Good old boys—tellin’ lies
(กู๊ด โอลด์ บอย เทลลิน ไล)
‘Bout time—I got wise
(เบาท ไทม์ ไอ ก็อท ไว๊ส)
Getting nothing but static
(เกดดดิ้ง นัธอิง บั๊ท ซแททอิค)
Static in my attic from Channel Z
(ซแททอิค อิน มาย แอตติค ฟรอม แช๊นเนล ซี)

Gotta tune in—pico waves. Gotta tune out—PCB’s
(กอททะ จูน อิน pico เว๊ฝ กอททะ จูน เอ๊าท PCBs)
Gotta tune in—market crash. Gotta tune out—polar shift
(กอททะ จูน อิน ม๊าร์เก๊ต คแร็ฌ กอททะ จูน เอ๊าท โพ๊ล่าร์ ชิฟท์)
Gotta tune in—narrow minds. Gotta tune out—space junk
(กอททะ จูน อิน แน๊โร่ว ไมนด์ กอททะ จูน เอ๊าท สเพ๊ซ จังค)
Gotta tune in—bombs. Gotta turn out—atomic lasers falling from the sky
(กอททะ จูน อิน บอมบฺ กอททะ เทิร์น เอ๊าท แอะทอมอิค เลเสอะ ฟ๊อลิง ฟรอม เดอะ สกาย)

Where’s my umbrella?
(แวร์ มาย อัมเบร๊ลล่า)
Gonna shoot that static down the drain
(กอนนะ ชู๊ท แดท ซแททอิค เดาน เดอะ ดเรน)
Gonna put that static out of my brain
(กอนนะ พุท แดท ซแททอิค เอ๊าท อ็อฝ มาย เบรน)
Gonna put up my antennae. FREE!
(กอนนะ พุท อั๊พ มาย แอ็นเทนนี ฟรี !)

Hamburger ads!—Pop up in my head—
(แฮมเบอะเกอะ ads ! พ็อพ อั๊พ อิน มาย เฮด)
On the edge of Aquarius—I’m living on the edge
(ออน ดิ เอจ อ็อฝ Aquarius แอม ลีฝอิง ออน ดิ เอจ)
Secret wars!—Take my money away!
(ซี๊เขร็ท วอร์ ! เท้ค มาย มั๊นนี่ อะเวย์ !)

I know I feel a change is happening—Something good will happen
(ไอ โนว์ ไอ ฟีล อะ เช้งจํ อีส แฮพเพะนิง ซัมติง กู๊ด วิล แฮ๊พเพ่น)
I feel love is coming on strong, and I want it
(ไอ ฟีล ลัฝ อีส คัมอิง ออน สทรอง , แอนด์ ดาย ว้อนท ดิธ)
We can make it happen
(วี แคน เม้ค กิด แฮ๊พเพ่น)

I want the world to change for me—gotta get away—away from Z
(ไอ ว้อนท เดอะ เวิลด ทู เช้งจํ ฟอร์ มี กอททะ เก็ท อะเวย์ อะเวย์ ฟรอม ซี)
Living on the edge of—ZZZZZZZZ
(ลีฝอิง ออน ดิ เอจ อ็อฝ ZZZZZZZZ)

Channel Z’s all static all day forever—time to open your windows,
(แช๊นเนล Zs ซอร์ ซแททอิค ออล เดย์ ฟอเร๊เฝ่อร ไทม์ ทู โอ๊เพ่น ยุร วิ๊นโด้ว ,)
Let in better weather
(เล็ท อิน เบ๊ทเท่อร์ เว๊เธ่อร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Channel Z คำอ่านไทย B-52s

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น