เนื้อเพลง Get Your Hands up คำอ่านไทย Stacy Ferguson (Fergie) feat The Black Eyed Peas

Hands Up
(แฮนด์ อั๊พ)
Get your hands up
(เก็ท ยุร แฮนด์ อั๊พ)
Throw your hands up
(โธรว์ ยุร แฮนด์ อั๊พ)
Get your hands up
(เก็ท ยุร แฮนด์ อั๊พ)
Throw your hands up
(โธรว์ ยุร แฮนด์ อั๊พ)
Get your hands up
(เก็ท ยุร แฮนด์ อั๊พ)
Throw your hands up
(โธรว์ ยุร แฮนด์ อั๊พ)
Get your hands up
(เก็ท ยุร แฮนด์ อั๊พ)

Brothers in the place put your hands up in the air
(บร๊าเท่อรํ ซิน เดอะ เพลส พุท ยุร แฮนด์ อั๊พ อิน ดิ แอร์)
We wild’n out
(วี วายเอว เอ๊าท)
Bringin’ the ruccus and musical warfare
(บริงอิน เดอะ ruccus แซน มยูสิแค็ล วอแฟ)
Put ’em up and go bananas, my spinning everywhere
(พุท เอ็ม อั๊พ แอนด์ โก บะแนนอะ , มาย สปินนิ่ง เอวี่แวร์)
We waiting for the hot sh*t blazin’ right here
(วี เวททิง ฟอร์ เดอะ ฮอท ฌะ *ที เบลซิน ไร๊ท เฮียร)
That’s the place, come on
(แด้ท เดอะ เพลส , คัมมอน)
Smash it up, come on
(สแม๊ช อิท อั๊พ , คัมมอน)
This is the get-up so bounce around, come on
(ดิส ซิส เดอะ เก็ท อั๊พ โซ เบ๊าสฺ อะราวนฺดฺ , คัมมอน)
Bring up the Dutchess, lady of the year
(บริง อั๊พ เดอะ Dutchess , เล๊ดี้ อ็อฝ เดอะ เยียร์)
Fergie Ferg wants ya to put your hands up in the air
(เฟอร์กี้ เฟริค ว้อนท ยา ทู พุท ยุร แฮนด์ อั๊พ อิน ดิ แอร์)

If you like what you see
(อิ๊ฟ ยู ไล๊ค ว๊อท ยู ซี)
Won’t you do this for me
(ว็อนท ยู ดู ดิส ฟอร์ มี)
Oh!
(โอ !)

Hands up
(แฮนด์ อั๊พ)
Get your hands up
(เก็ท ยุร แฮนด์ อั๊พ)
Throw your hands up
(โธรว์ ยุร แฮนด์ อั๊พ)
Get your hands up
(เก็ท ยุร แฮนด์ อั๊พ)
Throw your hands up
(โธรว์ ยุร แฮนด์ อั๊พ)
Get your hands up
(เก็ท ยุร แฮนด์ อั๊พ)
Throw your hands up
(โธรว์ ยุร แฮนด์ อั๊พ)
Get your hands up
(เก็ท ยุร แฮนด์ อั๊พ)
[ x2 ]
([ x2 ])

Now why you takin’ a break when I’m ready
(นาว วาย ยู ทอคกิ่น อะ เบร๊ค เว็น แอม เร๊ดี้)
Why you gotta be so pathetic
(วาย ยู กอททะ บี โซ พะเธทอิค)
We can’t do nothing, you’re too lazy
(วี แค็นท ดู นัธอิง , ยัวร์ ทู เล๊ซี่)
Don’t you know that I like aggressive
(ด้อนท์ ยู โนว์ แดท ไอ ไล๊ค แอกเกร๊สสีฝ)
You gotta be like the Peas and just rock it
(ยู กอททะ บี ไล๊ค เดอะ พี แซน จั๊สท ร๊อค อิท)
If you want lock it, down you got’ jock it
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท ล๊อค อิท , เดาน ยู ก็อท จอค อิท)
Get on the floor, [ ??? ]
(เก็ท ออน เดอะ ฟลอร์ , [ ])
Get off the wall and hands out your pockets
(เก็ท ออฟฟ เดอะ วอลล์ แอนด์ แฮนด์ เอ๊าท ยุร พ๊อคเค่ท)

If you like what you see
(อิ๊ฟ ยู ไล๊ค ว๊อท ยู ซี)
Won’t you do this for me
(ว็อนท ยู ดู ดิส ฟอร์ มี)
Oh!
(โอ !)

Hands up
(แฮนด์ อั๊พ)
Get your hands up
(เก็ท ยุร แฮนด์ อั๊พ)
Throw your hands up
(โธรว์ ยุร แฮนด์ อั๊พ)
Get your hands up
(เก็ท ยุร แฮนด์ อั๊พ)
Throw your hands up
(โธรว์ ยุร แฮนด์ อั๊พ)
Get your hands up
(เก็ท ยุร แฮนด์ อั๊พ)
Throw your hands up
(โธรว์ ยุร แฮนด์ อั๊พ)

Get your hands up
(เก็ท ยุร แฮนด์ อั๊พ)
[ x2 ]
([ x2 ])

And this is it, what?
(แอนด์ ดิส ซิส อิท , ว๊อท)
Gucci fallin’ from the sky
(กู๊ซชี่ แฟลลิน ฟรอม เดอะ สกาย)
Let’s get rich, what?
(เล็ท เก็ท ริ๊ช , ว๊อท)
Money staked to the walls
(มั๊นนี่ สเท๊ค ทู เดอะ วอลล์)
We some rich f**ks
(วี ซัม ริ๊ช เอฟ **ks)
Throw your hands up in the sky
(โธรว์ ยุร แฮนด์ อั๊พ อิน เดอะ สกาย)
Put your fist up, uh, put your fist up
(พุท ยุร ฟิซท อั๊พ , อา , พุท ยุร ฟิซท อั๊พ)
And we drive big trucks
(แอนด์ วี ไดร๊ฝ บิ๊ก ทรั๊ค)
And make big bucks
(แอนด์ เม้ค บิ๊ก บั๊ค)
I get my party on down with some big b*tts
(ไอ เก็ท มาย พ๊าร์ที่ ออน เดาน วิธ ซัม บิ๊ก บี *tts)
I rock some fresh shoes, so I can blaze it up
(ไอ ร๊อค ซัม เฟรช ชู , โซ ไอ แคน เบลซ อิท อั๊พ)
And make some new hot [ ??? ] raise it up
(แอนด์ เม้ค ซัม นิว ฮอท [ ] เร้ส อิท อั๊พ)
Come on!
(คัมมอน !)

Put your hands in the air
(พุท ยุร แฮนด์ ซิน ดิ แอร์)
Your palms in the air
(ยุร พาล์ม ซิน ดิ แอร์)
You models in the motherf**kin’ atmosphere
(ยู โม๊เด็ล ซิน เดอะ motherf**คิน แอ๊ทโมสเฟียรฺ)
Wiggle all around like you just don’t give a f**k
(วิกเกิล ออล อะราวนฺดฺ ไล๊ค ยู จั๊สท ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ **เค)
Baby, if you got a big booty then give it up
(เบ๊บี้ , อิ๊ฟ ยู ก็อท ดา บิ๊ก บูทิ เด็น กี๊ฝ อิท อั๊พ)
Bottle full of bubbly and we gon’ live it up
(บ๊อทเทิ่ล ฟูล อ็อฝ บั๊บบี้ แอนด์ วี ก็อน ไล้ฝ อิท อั๊พ)
Lady lookin’ lovely and I just wanna hit ’em up
(เล๊ดี้ ลุคกิน ลัฝลิ แอนด์ ดาย จั๊สท วอนนา ฮิท เอ็ม อั๊พ)
Lay ’em down, drill ’em up, fill ’em up
(เลย์ เอ็ม เดาน , ดริลล์ เอ็ม อั๊พ , ฟิลล เอ็ม อั๊พ)
You love it when I [ ??? ]
(ยู ลัฝ อิท เว็น นาย [ ])
[ Don’t Stop! ]
([ ด้อนท์ สท๊อพ ! ])
Okay, I won’t then
(โอเค , ไอ ว็อนท เด็น)
You know how we rock
(ยู โนว์ ฮาว วี ร๊อค)
We rock coast to coast and
(วี ร๊อค โค้สท ทู โค้สท แอนด์)
L.A. to top
(แอล อะ ทู ท๊อพ)
They rockin’ Austin
(เด รอคกิน อัสติน)
Compensweto back to Compton
(Compensweto แบ็ค ทู คอมตัน)
[ Don’t Stop! ]
([ ด้อนท์ สท๊อพ ! ])
Okay, I won’t quit
(โอเค , ไอ ว็อนท ควิท)
Will.i.am, I stay, uh, I stay on and
(วิล ไอ แอ็ม , ไอ สเทย์ , อา , ไอ สเทย์ ออน แอนด์)
Get your hands in the air where they belong
(เก็ท ยุร แฮนด์ ซิน ดิ แอร์ แวร์ เด บีลอง)
The noise gon flip, flippin’ the song
(เดอะ น๊อยส ก็อน ฟลิพ , ฟริพพิน เดอะ ซ็อง)

[ Don’t Stop!
([ ด้อนท์ สท๊อพ !)
Pump! Louder!
(พั๊มพ ! ลาวเดอ !)
We [ ??? ] , Right!
(วี [ ] , ไร๊ท !)
Know It Just Don’t Stop, Get Up
(โนว์ อิท จั๊สท ด้อนท์ สท๊อพ , เก็ท อั๊พ)
Til Your Body Drops, Get Your ]
(ทิล ยุร บ๊อดี้ ดรอพ , เก็ท ยุร ])

Hands Up
(แฮนด์ อั๊พ)
Get your hands up
(เก็ท ยุร แฮนด์ อั๊พ)
Throw your hands up
(โธรว์ ยุร แฮนด์ อั๊พ)
Get your hands up
(เก็ท ยุร แฮนด์ อั๊พ)
Throw your hands up
(โธรว์ ยุร แฮนด์ อั๊พ)
Get your hands up
(เก็ท ยุร แฮนด์ อั๊พ)
Throw your hands up
(โธรว์ ยุร แฮนด์ อั๊พ)
Get your hands up
(เก็ท ยุร แฮนด์ อั๊พ)
[ x2 ]
([ x2 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Get Your Hands up คำอ่านไทย Stacy Ferguson (Fergie) feat The Black Eyed Peas

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น