เนื้อเพลง Borrowed Heaven คำอ่านไทย The Corrs

All beauty, all fade away………borrowed
(ออล บิ๊วที่ , ออล เฟด อะเวย์ บ๊อโร่ว)
All moonlight, returned to day….borrowed
(ออล มูนไลท์ , รีเทิร์น ทู เดย์ บ๊อโร่ว)

[borrowed, borrowed, borrowed, borrowed]
([ บ๊อโร่ว , บ๊อโร่ว , บ๊อโร่ว , บ๊อโร่ว ])

All sunrise, all shooting stars….borrowed
(ออล ซีนไลท์ , ออล ชูดดิง สทาร์ บ๊อโร่ว)
All earthbound, barefeet and play
(ออล earthbound , barefeet แอนด์ เพลย์)
I know we’re standing on,
(ไอ โนว์ เวีย ซแทนดิง ออน ,)

Borrowed, borrowed….Heaven
(บ๊อโร่ว , บ๊อโร่ว เฮ๊ฝเฝ่น)
Borrowed, borrowed….Heaven
(บ๊อโร่ว , บ๊อโร่ว เฮ๊ฝเฝ่น)

All heartache, all rivers cry….borrowed
(ออล ฮาทเทค , ออล ริ๊เฝ่อร์ คราย บ๊อโร่ว)
Don’t stay out too late tonight…….borrowed
(ด้อนท์ สเทย์ เอ๊าท ทู เหลท ทูไน๊ท บ๊อโร่ว)
I lovey you, don’t want to hide……..borrowed
(ไอ ลัฝอิ ยู , ด้อนท์ ว้อนท ทู ไฮด์ บ๊อโร่ว)
You taste like, paradise,
(ยู เท๊ซท ไล๊ค , พาราได๊ซ ,)
I know I’m breathing in,
(ไอ โนว์ แอม บรีสดิง อิน ,)

Borrowed, borrowed….Heaven
(บ๊อโร่ว , บ๊อโร่ว เฮ๊ฝเฝ่น)
Borrowed, borrowed….Heaven
(บ๊อโร่ว , บ๊อโร่ว เฮ๊ฝเฝ่น)
Borrowed, borrowed….Heaven
(บ๊อโร่ว , บ๊อโร่ว เฮ๊ฝเฝ่น)
Borrowed, borrowed….Heaven
(บ๊อโร่ว , บ๊อโร่ว เฮ๊ฝเฝ่น)

You gave me life and I will give it back
(ยู เกฝ มี ไล๊ฟ แอนด์ ดาย วิล กี๊ฝ อิท แบ็ค)
But before I do, I’m gonna hold you tight
(บั๊ท บีฟอร์ ไอ ดู , แอม กอนนะ โฮลด์ ยู ไท๊ท)
This is my prayer….
(ดิส ซิส มาย พเรเออะ)

Ooh, oh oh ooh, oh oh ooh oh
(อู้ , โอ โอ อู้ , โอ โอ อู้ โอ)

[Violin Solo]
([ ไฝโอะลีน โซ๊โล่ ])

All body, all skin, all bone……borrowed
(ออล บ๊อดี้ , ออล สกิน , ออล โบน บ๊อโร่ว)
All silky, all smooth and warm….borrowed
(ออล ซิลคิ , ออล สมู๊ธ แอนด์ วอร์ม บ๊อโร่ว)
All pleasure, all pain are one….borrowed
(ออล พเลฉเออะ , ออล เพน อาร์ วัน บ๊อโร่ว)
Almighty I stand alone,
(ออลไมทิ ไอ สแทนด์ อะโลน ,)
I know I’m living in,
(ไอ โนว์ แอม ลีฝอิง อิน ,)

[Ladysmith Black Mambazo]
([ Ladysmith แบล๊ค Mambazo ])
Borrowed, borrowed….Heaven
(บ๊อโร่ว , บ๊อโร่ว เฮ๊ฝเฝ่น)
Borrowed, borrowed….Heaven
(บ๊อโร่ว , บ๊อโร่ว เฮ๊ฝเฝ่น)
[Musa….]
([ Musa ])
Borrowed, borrowed….Heaven
(บ๊อโร่ว , บ๊อโร่ว เฮ๊ฝเฝ่น)
Borrowed, borrowed….Heaven
(บ๊อโร่ว , บ๊อโร่ว เฮ๊ฝเฝ่น)
Borrowed, borrowed….Heaven
(บ๊อโร่ว , บ๊อโร่ว เฮ๊ฝเฝ่น)
Borrowed, borrowed….Heaven
(บ๊อโร่ว , บ๊อโร่ว เฮ๊ฝเฝ่น)
Borrowed, borrowed….Heaven
(บ๊อโร่ว , บ๊อโร่ว เฮ๊ฝเฝ่น)
Borrowed, borrowed….Heaven
(บ๊อโร่ว , บ๊อโร่ว เฮ๊ฝเฝ่น)
Borrowed, borrowed….Heaven
(บ๊อโร่ว , บ๊อโร่ว เฮ๊ฝเฝ่น)
Borrowed, borrowed….Heaven
(บ๊อโร่ว , บ๊อโร่ว เฮ๊ฝเฝ่น)
Borrowed, borrowed….Heaven
(บ๊อโร่ว , บ๊อโร่ว เฮ๊ฝเฝ่น)
Borrowed, borrowed….Heaven
(บ๊อโร่ว , บ๊อโร่ว เฮ๊ฝเฝ่น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Borrowed Heaven คำอ่านไทย The Corrs

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น