เนื้อเพลง Big Cheese คำอ่านไทย Nirvana

Big cheese – make me
(บิ๊ก ชี๊ส เม้ค มี)
Mine says, ” Go [to] the office ”
(ไมน์ เซย์ , ” โก [ ทู ] ดิ อ๊อฟฟิซ “)

Big cheese – make me
(บิ๊ก ชี๊ส เม้ค มี)
Mine says, what to say?
(ไมน์ เซย์ , ว๊อท ทู เซย์)

Black is black, no trading back
(แบล๊ค อีส แบล๊ค , โน เทรดิ แบ็ค)
We were enemies
(วี เวอ อียีมีสฺ)
Sure you are, but what am I?
(ชัวร์ ยู อาร์ , บั๊ท ว๊อท แอ็ม ไอ)
We were enemies
(วี เวอ อียีมีสฺ)

Big lies – make mine
(บิ๊ก ไล เม้ค ไมน์)
Mine says ” Go [to] the office ”
(ไมน์ เซย์ ” โก [ ทู ] ดิ อ๊อฟฟิซ “)

Big cheese – make me
(บิ๊ก ชี๊ส เม้ค มี)
Message? What is it? [Alt: Message? What to say]
(เม๊สเสจ ว๊อท อีส ซิท [ ออท : เม๊สเสจ ว๊อท ทู เซย์ ])

Black is black, no trading back
(แบล๊ค อีส แบล๊ค , โน เทรดิ แบ็ค)
We were enemies
(วี เวอ อียีมีสฺ)
She eats glue, how ’bout you?
(ชี อี๊ท กลู , ฮาว เบาท ยู)

Big cheese – make me
(บิ๊ก ชี๊ส เม้ค มี)
Mine says ” Go [to] the office ”
(ไมน์ เซย์ ” โก [ ทู ] ดิ อ๊อฟฟิซ “)

Big cheese – make me
(บิ๊ก ชี๊ส เม้ค มี)
Message? What is it? [Alt: Message? Wonder lies]
(เม๊สเสจ ว๊อท อีส ซิท [ ออท : เม๊สเสจ วั๊นเด้อร ไล ])

Black is black, no trading back
(แบล๊ค อีส แบล๊ค , โน เทรดิ แบ็ค)
We were enemies
(วี เวอ อียีมีสฺ)
She eats glue, how ’bout you?
(ชี อี๊ท กลู , ฮาว เบาท ยู)

Black is black, no trading back
(แบล๊ค อีส แบล๊ค , โน เทรดิ แบ็ค)
We were enemies
(วี เวอ อียีมีสฺ)
Sure you are, but what am I?
(ชัวร์ ยู อาร์ , บั๊ท ว๊อท แอ็ม ไอ)
We were enemies
(วี เวอ อียีมีสฺ)
She eats glue, how ’bout you?
(ชี อี๊ท กลู , ฮาว เบาท ยู)
We were enemies
(วี เวอ อียีมีสฺ)
Sure you are, but what am I?
(ชัวร์ ยู อาร์ , บั๊ท ว๊อท แอ็ม ไอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Big Cheese คำอ่านไทย Nirvana

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น