เนื้อเพลง Beauty and a Beat คำอ่านไทย Justin Bieber feat Nicki Minaj

Yeah, Young Money, Nicki Minaj, Justin
(เย่ , ยัง มั๊นนี่ , นิ๊กกี้ มีนาจ , จัสติน)

Show you off, tonight I wanna show you off [eh, eh, eh]
(โชว์ ยู ออฟฟ , ทูไน๊ท ดาย วอนนา โชว์ ยู ออฟฟ [เออี , เออี , เออี ])
What you got, a billion could’ve never bought [eh, eh, eh]
(ว๊อท ยู กอท , อะ บิ๊ลเลี่ยน คูดดีฝ เน๊เว่อร์ บ้อด [เออี , เออี , เออี ])

We gonna party like it’s 3012 tonight
(วี กอนนา พ๊าร์ที่ ไล๊ค อิทซ 3012 ทูไน๊ท)
I wanna show you all the finer things in life
(ไอ วอนนา โชว์ ยู ออล เดอะ ไฟนฺ ติงสฺ ซิน ไล๊ฟ)
So just forget about the world, we’re young tonight
(โซ เจิ๊ส ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท เดอะ เวิลด , เวีย ยัง ทูไน๊ท)
I’m coming for ya, I’m coming for ya
(แอม คอมมิ่ง ฟอร์ ยา , แอม คอมมิ่ง ฟอร์ ยา)

Cause all I need
(ค๊อส ออล ไอ นี๊ด)
Is a beauty and a beat
(อีส ซา บิ๊วที่ แอนด์ ดา บีท)
Who can make my life complete
(ฮู แคน เม้ค มาย ไล๊ฟ คอมพลีท)
It’s all about you,
(อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท ยู ,)
When the music makes you move
(เว็น เดอะ มิ๊วสิค เม้ค ยู มู๊ฝ)
Baby, do it like you do
(เบ๊บี้ , ดู อิท ไล๊ค ยู ดู)
Cause…
(ค๊อส)

[Beat break]
([บีท เบร๊ค ])

Body rock, girl, I can feel your body rock [eh, eh, eh]
(บ๊อดี้ ร๊อค , เกิร์ล , ไอ แคน ฟีล ยัวร์ บ๊อดี้ ร๊อค [เออี , เออี , เออี ])
Take a bow, you’re on the hottest ticket now, oh [eh, eh, eh]
(เท้ค เก บาว , ยัวร์ ออน เดอะ ฮอทเดด ทิ๊คเค๊ท นาว , โอ้ [เออี , เออี , เออี ])

We gonna party like it’s 3012 tonight
(วี กอนนา พ๊าร์ที่ ไล๊ค อิทซ 3012 ทูไน๊ท)
I wanna show you all the finer things in life
(ไอ วอนนา โชว์ ยู ออล เดอะ ไฟนฺ ติงสฺ ซิน ไล๊ฟ)
So just forget about the world, we’re young tonight
(โซ เจิ๊ส ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท เดอะ เวิลด , เวีย ยัง ทูไน๊ท)
I’m coming for ya, I’m coming for ya
(แอม คอมมิ่ง ฟอร์ ยา , แอม คอมมิ่ง ฟอร์ ยา)
[adsense]
Cause all I need
(ค๊อส ออล ไอ นี๊ด)
Is a beauty and a beat
(อีส ซา บิ๊วที่ แอนด์ ดา บีท)
Who can make my life complete
(ฮู แคน เม้ค มาย ไล๊ฟ คอมพลีท)
It’s all about you,
(อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท ยู ,)
When the music makes you move
(เว็น เดอะ มิ๊วสิค เม้ค ยู มู๊ฝ)
Baby, do it like you do
(เบ๊บี้ , ดู อิท ไล๊ค ยู ดู)

[Nicki Minaj]
([นิ๊กกี้ มีนาจ ])
In time, ink lines, bitches couldn’t get on my incline
(อิน ไทม์ , อิ๊งค ไลน์ , บิดเชด คูดซึ่น เก็ท ออน มาย อิ๊นไคลน์)
World tours, it’s mine, ten little letters, on a big sign
(เวิลด ทัวร์ , อิทซ ไมน์ , เท็น ลิ๊ทเทิ่ล เล็ทเท่อร์ , ออน นา บิ๊ก ซายน)
Justin Bieber, you know I’mma hit ’em with the ether
(จัสติน บีเบ่อร์ , ยู โนว์ แอมมา ฮิท เอ็ม วิธ ดิ อีเธอะ)
Buns out, wiener, but I gotta keep an eye out for Selener
(บัน เอ๊าท , วีเนอร์ , บั๊ท ดาย กอทดา คี๊พ แอน อาย เอ๊าท ฟอร์ เซเลเนอร์)
Beauty, beauty and the beast
(บิ๊วที่ , บิ๊วที่ แอนด์ เดอะ บี๊สท)
Beauty from the east, beautiful confessions of the priest
(บิ๊วที่ ฟรอม ดิ อี๊สท , บิวตี้ฟูล คันเฟสเชิน ซอฟ เดอะ พรีซท)
Beast, beauty from the streets, we don’t get deceased
(บี๊สท , บิ๊วที่ ฟรอม เดอะ สทรีท , วี โด้นท์ เก็ท ดิซีสทฺ)
Every time a beauty on the beats
(เอ๊ฟรี่ ไทม์ อะ บิ๊วที่ ออน เดอะ บีท)

[Yeah, yeah, yeah, yeah, let’s go, let’s go]
([เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เล็ท โก , เล็ท โก ])
Body rock, girl, I wanna feel your body rock
(บ๊อดี้ ร๊อค , เกิร์ล , ไอ วอนนา ฟีล ยัวร์ บ๊อดี้ ร๊อค)

Cause all… [all I need is love] I need
(ค๊อส ออล [ออล ไอ นี๊ด อีส เลิฟ ] ไอ นี๊ด)
Is a beauty and a beat
(อีส ซา บิ๊วที่ แอนด์ ดา บีท)
Who can make my life complete
(ฮู แคน เม้ค มาย ไล๊ฟ คอมพลีท)
It’s all… [all I need is you] about you,
(อิทซ ซอร์ [ออล ไอ นี๊ด อีส ยู ] อะเบ๊าท ยู ,)
When the music makes you move
(เว็น เดอะ มิ๊วสิค เม้ค ยู มู๊ฝ)
Baby, do it like you do
(เบ๊บี้ , ดู อิท ไล๊ค ยู ดู)
Cause…
(ค๊อส)

[Beat break]
([บีท เบร๊ค ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Beauty and a Beat คำอ่านไทย Justin Bieber feat Nicki Minaj

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น