เนื้อเพลง All Rise คำอ่านไทย Blue

Yo, yo
(โย , โย)
Stargate
(สตาร์เกท)
Yo, yo
(โย , โย)
Your honour please
(ยัวร์ ออนเออะ พลีซ)
Gotta believe what I say
(กอทดา บีลี๊ฝ ว๊อท ดาย เซย์)
[Say]
([เซย์ ])
What I will tell
(ว๊อท ดาย วิล เทลล)
[Tell]
([เทลล ])
Happened just the other day
(แฮ๊พเพ่น เจิ๊ส ดิ อ๊อเธ่อร์ เดย์)
[Day]
([เดย์ ])
I must confess
(ไอ มัสท์ คอนเฟสส)
[Confess]
([คอนเฟสส ])
‘Cause had about
(ค๊อส แฮด อะเบ๊าท)
Enough [Enough]
(อีน๊าฟ [อีน๊าฟ ])
I need your help [help]
(ไอ นี๊ด ยัวร์ เฮ้ลพ [เฮ้ลพ ])
Got to make this
(กอท ทู เม้ค ดิส)
Here thing stop [Stop]
(เฮียร ติง สท๊อพ [สท๊อพ ])

Baby I swear
(เบ๊บี้ ไอ สแวร์)
I tell the truth
(ไอ เทลล เดอะ ทรู๊ธ)
[Uhuh]
([ยู้ฮู ])
About all the things
(อะเบ๊าท ดอร์ เดอะ ติงสฺ)
You used to do
(ยู ยู๊ส ทู ดู)
[Come on]
([คัมมอน])
And if you thought
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ตรอด)
You had me fooled
(ยู แฮด มี ฟูล)
I’m tellin’ you now
(แอม เทลลิน ยู นาว)
Objection overruled
(อ็อบเจคฌัน โอเวอะรูล)
Here we go
(เฮียร วี โก)
[Oh baby]
([โอ้ เบ๊บี้ ])

One for the money
(วัน ฟอร์ เดอะ มั๊นนี่)
And the free rides
(แอนด์ เดอะ ฟรี ไรด์)
It’s two for the lie
(อิทซ ทู ฟอร์ เดอะ ไล)
That you denied
(แดท ยู ดีนาย)
All rise
(ออล ไร๊ส)
[All rise]
([ออล ไร๊ส ])
All rise
(ออล ไร๊ส)
[All rise, all rise]
([ออล ไร๊ส , ออล ไร๊ส ])
Three for the calls
(ทรี ฟอร์ เดอะ คอลลํ)
You’ve been making
(ยู๊ฟ บีน เมคกิ้ง)
It’s four for the times
(อิทซ โฟร์ ฟอร์ เดอะ ไทม์)
You’ve been faking
(ยู๊ฟ บีน เฟคกิ้ง)
All rise
(ออล ไร๊ส)
[I’m gonna tell
([แอม กอนนา เทลล)
It to your face]
(อิท ทู ยัวร์ เฟซ ])
All rise
(ออล ไร๊ส)
[I rest my case]
([ไอ เรสท มาย เค๊ส ])

You’re on the stand
(ยัวร์ ออน เดอะ สแทนด์)
[Stand]
([สแทนด์ ])
With your back
(วิธ ยัวร์ แบ็ค)
Against the wall
(อะเก้นสท เดอะ วอลล์)
[Wall]
([วอลล์ ])
Nowhere to run
(โนแวร์ ทู รัน)
[Run]
([รัน ])
And nobody
(แอนด์ โนบอดี้)
You can call
(ยู แคน คอลลํ)
[Call] Oh no
([คอลลํ ] โอ้ โน)
I just can’t wait
(ไอ เจิ๊ส แค้น เว้ท)
[Wait]
([เว้ท ])
Now the case is
(นาว เดอะ เค๊ส อีส)
Open wide [wide]
(โอ๊เพ่น ไวด์ [ไวด์ ])
You’ll try to pray
(โยว ธราย ทู เพรย์)
[Pray]
([เพรย์ ])
But the jury will decide
(บั๊ท เดอะ จูรี่ วิล ดีไซด์)
[Decide]
([ดีไซด์ ])

Baby I swear
(เบ๊บี้ ไอ สแวร์)
I tell the truth
(ไอ เทลล เดอะ ทรู๊ธ)
[Uhuh]
([ยู้ฮู ])
About all the things
(อะเบ๊าท ดอร์ เดอะ ติงสฺ)
You used to do
(ยู ยู๊ส ทู ดู)
And if you thought
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ตรอด)
You had me fooled
(ยู แฮด มี ฟูล)
[Come on]
([คัมมอน])
I’m tellin’ you now
(แอม เทลลิน ยู นาว)
Objection overruled
(อ็อบเจคฌัน โอเวอะรูล)
Oh baby
(โอ้ เบ๊บี้)
[adsense]
One for the money
(วัน ฟอร์ เดอะ มั๊นนี่)
And the free rides
(แอนด์ เดอะ ฟรี ไรด์)
It’s two for the lie
(อิทซ ทู ฟอร์ เดอะ ไล)
That you denied
(แดท ยู ดีนาย)
All rise
(ออล ไร๊ส)
[All rise]
([ออล ไร๊ส ])
All rise
(ออล ไร๊ส)
[All rise, all rise]
([ออล ไร๊ส , ออล ไร๊ส ])
Three for the calls
(ทรี ฟอร์ เดอะ คอลลํ)
You’ve been making
(ยู๊ฟ บีน เมคกิ้ง)
It’s four for the times
(อิทซ โฟร์ ฟอร์ เดอะ ไทม์)
You’ve been faking
(ยู๊ฟ บีน เฟคกิ้ง)
All rise
(ออล ไร๊ส)
[I’m gonna tell it
([แอม กอนนา เทลล อิท)
To your face]
(ทู ยัวร์ เฟซ ])
All rise
(ออล ไร๊ส)
[I rest my case]
([ไอ เรสท มาย เค๊ส ])

So step back ’cause
(โซ สเท็พ แบ็ค ค๊อส)
You don’t know this cat
(ยู โด้นท์ โนว์ ดิส แค๊ท)
I know deep down that
(ไอ โนว์ ดี๊พ ดาวน์ แดท)
You don’t want me to react
(ยู โด้นท์ ว้อนท มี ทู รีแอ๊ค)
I lay low leaving
(ไอ เลย์ โลว lลีฟวิ่ง)
All my options open
(ออล มาย อ๊อพชั่น โอ๊เพ่น)
The decision of the jury
(เดอะ ดีซิ๊ชั่น ออฟ เดอะ จูรี่)
Has not been spoken
(แอส นอท บีน สโปกเก่น)
Step in my house
(สเท็พ ปิน มาย เฮ้าส)
You find that
(ยู ไฟนด์ แดท)
Your stuff has gone
(ยัวร์ สทั๊ฟฟ แอส กอน)
[Gone]
([กอน ])
But in reality to whom
(บั๊ท ดิน เรียลิดี ทู ฮูม)
Does the stuff belong?
(ดาส เดอะ สทั๊ฟฟ บีลอง ?)
I bring you into court
(ไอ บริง ยู อิ๊นทู คอร์ท)
To preach my order
(ทู พรี๊ช มาย อ๊อร์เด้อร์)
And you know that
(แอนด์ ยู โนว์ แดท)
You overstep the border,
(ยู โอเวอะสเทพ เดอะ บ๊อร์เด้อรฺ ,)
Uhuh
(ยู้ฮู)

One for the money
(วัน ฟอร์ เดอะ มั๊นนี่)
And the free rides
(แอนด์ เดอะ ฟรี ไรด์)
It’s two for the lie
(อิทซ ทู ฟอร์ เดอะ ไล)
That you denied
(แดท ยู ดีนาย)
[Ooh]
([อู้ ])
All rise
(ออล ไร๊ส)
[All rise]
([ออล ไร๊ส ])
All rise
(ออล ไร๊ส)
[All rise, all rise]
([ออล ไร๊ส , ออล ไร๊ส ])
Three for the calls
(ทรี ฟอร์ เดอะ คอลลํ)
You’ve been making
(ยู๊ฟ บีน เมคกิ้ง)
[Yeah]
([เย่ ])
It’s four for the times
(อิทซ โฟร์ ฟอร์ เดอะ ไทม์)
You’ve been faking
(ยู๊ฟ บีน เฟคกิ้ง)
All rise
(ออล ไร๊ส)
[All rise, all rise]
([ออล ไร๊ส , ออล ไร๊ส ])
All rise
(ออล ไร๊ส)
[All rise, all rise]
([ออล ไร๊ส , ออล ไร๊ส ])

One for the money and
(วัน ฟอร์ เดอะ มั๊นนี่ แอนด์)
The free rides
(เดอะ ฟรี ไรด์)
[What you say]
([ว๊อท ยู เซย์ ])
It’s two for the lie
(อิทซ ทู ฟอร์ เดอะ ไล)
That you denied
(แดท ยู ดีนาย)
[Can’t you pay]
([แค้น ยู เพย์ ])
All rise
(ออล ไร๊ส)
[What you’ve done]
([ว๊อท ยู๊ฟ ดัน ])
All rise
(ออล ไร๊ส)
Three for the calls
(ทรี ฟอร์ เดอะ คอลลํ)
You’ve been making
(ยู๊ฟ บีน เมคกิ้ง)
[What you say]
([ว๊อท ยู เซย์ ])
It’s four for the times
(อิทซ โฟร์ ฟอร์ เดอะ ไทม์)
You’ve been faking
(ยู๊ฟ บีน เฟคกิ้ง)
[Can’t you pay]
([แค้น ยู เพย์ ])
All rise
(ออล ไร๊ส)
[What you’ve done]
([ว๊อท ยู๊ฟ ดัน ])
All rise
(ออล ไร๊ส)
[Where you’ve gone]
([แวร์ ยู๊ฟ กอน ])

One for the money
(วัน ฟอร์ เดอะ มั๊นนี่)
And the free rides
(แอนด์ เดอะ ฟรี ไรด์)
It’s two for the lie
(อิทซ ทู ฟอร์ เดอะ ไล)
That you denied
(แดท ยู ดีนาย)
[Oh]
([โอ้ ])
All rise
(ออล ไร๊ส)
[Oh]
([โอ้ ])
All rise
(ออล ไร๊ส)
[Uhuh uhuh]
([ยู้ฮู ยู้ฮู ])
Three for the calls
(ทรี ฟอร์ เดอะ คอลลํ)
You’ve been making
(ยู๊ฟ บีน เมคกิ้ง)
It’s four for the times
(อิทซ โฟร์ ฟอร์ เดอะ ไทม์)
You’ve been faking
(ยู๊ฟ บีน เฟคกิ้ง)
I said all rise
(ไอ เซด ออล ไร๊ส)
I’m gonna tell it
(แอม กอนนา เทลล อิท)
To your face
(ทู ยัวร์ เฟซ)
All rise, I rest my case
(ออล ไร๊ส , ไอ เรสท มาย เค๊ส)
[Uhuh uhuh]
([ยู้ฮู ยู้ฮู ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All Rise คำอ่านไทย Blue

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น