เนื้อเพลง Truly Madly Deeply คำอ่านไทย Savage Garden

I’ll be your dream
(แอล อีส ยัวร์ ดรีม)
I’ll be your wish I’ll be your fantasy
(แอล อีส ยัวร์ วิ๊ช แอล อีส ยัวร์ แฟนทะซี)
I’ll be your hope I’ll be your love
(แอล อีส ยัวร์ โฮพ แอล อีส ยัวร์ เลิฟ)
Be everything that you need
(อีส เอฟรี่ติง แดท ยู นี๊ด)
I’ll love you more with every breath
(แอล เลิฟ ยู มอร์ วิธ เอ๊ฟรี่ บรี๊ทฺรฺ)
Truly, madly, deeply do
(ทู๊ลี , แมดลี , ดีฟลี่ ดู)
I will be strong I will be faithful
(ไอ วิล อีส สทรอง ไอ วิล อีส เฟสฟลู)
’cause I’m counting on
(ค๊อส แอม เค๊าดิง งอน)
A new beginning
(อะ นิว บีกีนนิ่ง)
A reason for living
(อะ รี๊ซั่น ฟอร์ ลีฝวิ่ง)
A deeper meaning, yeah
(อะ ดีพเปอ มีนนิ้ง , เย่)

[chorus:]
I want to stand with you on
(ไอ ว้อนท ทู สแทนด์ วิธ ยู ออน)
a mountain
(อะ เม๊าเท่น)
I want to bathe with you in the sea
(ไอ ว้อนท ทู เบธ วิธ ยู อิน เดอะ ซี)
I want to lay like this forever
(ไอ ว้อนท ทู เลย์ ไล๊ค ดิส ฟอเรฟเวอร์)
Until the sky falls down on me
(อันทิล เดอะ สกาย ฟอลล์ ดาวน์ ออน มี)

And when the stars are shining
(แอนด์ เว็น เดอะ สทาร์ แซร์ ชายนิ้ง)
brightly in the velvet sky,
(เบสลี่ อิน เดอะ วิลเวท สกาย ,)
I’ll make a wish send it to heaven
(แอล เม้ค เก วิ๊ช เซ็นด ดิท ทู เฮ๊ฝเว่น)
Then make you want to cry
(เด็น เม้ค ยู ว้อนท ทู คราย)
The tears of joy for all the
(เดอะ เทียร์ ซอฟ จอย ฟอร์ ออล เดอะ)
pleasure and the certainty
(เพสเจอ แอนด์ เดอะ เซอเทินที)
That we’re surrounded by the
(แดท เวีย เซอร์ราวนด์ บาย เดอะ)
comfort and protection of
(ค๊อมฟอร์ท แอนด์ โพรเท็คฌัน ออฟ)

The highest powers
(เดอะ ฮายเอส พ๊าวเว่อร์)
In lonely hours
(อิน โลนลี่ เอาเอ้อร์)
The tears devour you
(เดอะ เทียร์ ดิวาวเอ่อ ยู)
[adsense]
[chorus:]
I want to stand with you on
(ไอ ว้อนท ทู สแทนด์ วิธ ยู ออน)
a mountain
(อะ เม๊าเท่น)
I want to bathe with you in the sea
(ไอ ว้อนท ทู เบธ วิธ ยู อิน เดอะ ซี)
I want to lay like this forever
(ไอ ว้อนท ทู เลย์ ไล๊ค ดิส ฟอเรฟเวอร์)
Until the sky falls down on me
(อันทิล เดอะ สกาย ฟอลล์ ดาวน์ ออน มี)

Oh can you see it baby?
(โอ้ แคน ยู ซี อิท เบ๊บี้ ?)
You don’t have to close your eyes
(ยู โด้นท์ แฮพ ทู โคลส ยัวร์ อาย)
‘Cause it’s standing right
(ค๊อส อิทซ สแตนดิ้ง ไร๊ท)
before you
(บีฟอร์ ยู)
All that you need will surely come
(ออล แดท ยู นี๊ด วิล ชัวลี คัม)

I’ll be your dream I’ll be your wish
(แอล อีส ยัวร์ ดรีม แอล อีส ยัวร์ วิ๊ช)
I’ll be your fantasy
(แอล อีส ยัวร์ แฟนทะซี)
I’ll be your hope I’ll be your love
(แอล อีส ยัวร์ โฮพ แอล อีส ยัวร์ เลิฟ)
Be everything that you need
(อีส เอฟรี่ติง แดท ยู นี๊ด)
I’ll love you more with every breath
(แอล เลิฟ ยู มอร์ วิธ เอ๊ฟรี่ บรี๊ทฺรฺ)
Truly, madly, deeply do
(ทู๊ลี , แมดลี , ดีฟลี่ ดู)

[chorus:]
I want to stand with you on
(ไอ ว้อนท ทู สแทนด์ วิธ ยู ออน)
a mountain
(อะ เม๊าเท่น)
I want to bathe with you in the sea
(ไอ ว้อนท ทู เบธ วิธ ยู อิน เดอะ ซี)
I want to lay like this forever
(ไอ ว้อนท ทู เลย์ ไล๊ค ดิส ฟอเรฟเวอร์)
Until the sky falls down on me
(อันทิล เดอะ สกาย ฟอลล์ ดาวน์ ออน มี)

I want to stand with you on a
(ไอ ว้อนท ทู สแทนด์ วิธ ยู ออน นา)
mountain
(เม๊าเท่น)
I want to bathe with you in the sea
(ไอ ว้อนท ทู เบธ วิธ ยู อิน เดอะ ซี)
I want to live like this forever
(ไอ ว้อนท ทู ลีฟ ไล๊ค ดิส ฟอเรฟเวอร์)
Until the sky falls down on me
(อันทิล เดอะ สกาย ฟอลล์ ดาวน์ ออน มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Truly Madly Deeply คำอ่านไทย Savage Garden

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น