เนื้อเพลง Here It Goes Again คำอ่านไทย OK Go

It could be ten, but then again, I can’t remember half an hour since a quarter to four.
(อิท เคิด บี เท็น , บั๊ท เด็น อะเกน , ไอ แค็นท รีเม๊มเบ่อร์ ฮาล์ฟ แอน เอาเอ้อร์ ซิ๊นซ อะ คว๊อร์เท่อร ทู โฟ)
Throw on your clothes, the second side of Surfer Rosa, and you leave me with my jaw on the floor.
(โธรว์ ออน ยุร คโลฑ , เดอะ เซ๊คคั่น ไซด์ อ็อฝ Surfer Rosa , แอนด์ ยู ลี๊ฝ มี วิธ มาย จอ ออน เดอะ ฟลอร์)
Just when you think you’re in control,
(จั๊สท เว็น ยู ทริ๊งค ยัวร์ อิน คอนโทรล ,)
just when you think you’ve got a hold,
(จั๊สท เว็น ยู ทริ๊งค ยู๊ฟ ก็อท ดา โฮลด์ ,)
just when you get on a roll,
(จั๊สท เว็น ยู เก็ท ออน อะ โรลล ,)
here it goes, here it goes, here it goes again.
(เฮียร อิท โกซ , เฮียร อิท โกซ , เฮียร อิท โกซ อะเกน)
Oh, here it goes again.
(โอ , เฮียร อิท โกซ อะเกน)
I should have known,
(ไอ เชิด แฮ็ฝ โนน ,)
should have known,
(เชิด แฮ็ฝ โนน ,)
should have known again,
(เชิด แฮ็ฝ โนน อะเกน ,)
but here it goes again.
(บั๊ท เฮียร อิท โกซ อะเกน)
Oh, here it goes again.
(โอ , เฮียร อิท โกซ อะเกน)
It starts out easy, something simple, something sleazy, something inching past the edge of the reserve.
(อิท สท๊าร์ท เอ๊าท อีสอิ , ซัมติง ซิ๊มเพิ่ล , ซัมติง ซเลซี่ , ซัมติง inchings พาสท์ ดิ เอจ อ็อฝ เดอะ รีเซิร์ฝ)
Now through lines of the cheap venetian blinds your car is pulling off of the curb.
(นาว ทรู ไลน์ อ็อฝ เดอะ ชี๊พ ฝินีแฌ็น ไบลนฺดฺ ยุร คารํ อีส พลูลิง ออฟฟ อ็อฝ เดอะ เคิบ)
Just when you think you’re in control,
(จั๊สท เว็น ยู ทริ๊งค ยัวร์ อิน คอนโทรล ,)
just when you think you’ve got a hold,
(จั๊สท เว็น ยู ทริ๊งค ยู๊ฟ ก็อท ดา โฮลด์ ,)
just when you get on a roll,
(จั๊สท เว็น ยู เก็ท ออน อะ โรลล ,)
here it goes, here it goes, here it goes again.
(เฮียร อิท โกซ , เฮียร อิท โกซ , เฮียร อิท โกซ อะเกน)
Oh, here it goes again.
(โอ , เฮียร อิท โกซ อะเกน)
I should have known, should have known,
(ไอ เชิด แฮ็ฝ โนน , เชิด แฮ็ฝ โนน ,)
should have known again,
(เชิด แฮ็ฝ โนน อะเกน ,)
but here it goes again.
(บั๊ท เฮียร อิท โกซ อะเกน)
Oh, here it goes again.
(โอ , เฮียร อิท โกซ อะเกน)
I guess there’s got to be a break in the monotony, but Jesus, when it rains how it pours.
(ไอ เกสส แดร์ ก็อท ทู บี อะ เบร๊ค อิน เดอะ โมะนอทโอะนิ , บั๊ท จีสัซ , เว็น หนิด เรน ฮาว อิท พาว)
Throw on your clothes, the second side of Surfer Rosa, and you leave me, yeah, you leave me.
(โธรว์ ออน ยุร คโลฑ , เดอะ เซ๊คคั่น ไซด์ อ็อฝ Surfer Rosa , แอนด์ ยู ลี๊ฝ มี , เย่ , ยู ลี๊ฝ มี)
Oh, here it goes, here it goes, here it goes again.
(โอ , เฮียร อิท โกซ , เฮียร อิท โกซ , เฮียร อิท โกซ อะเกน)
Oh here it goes again.
(โอ เฮียร อิท โกซ อะเกน)
I should have known, should have known,
(ไอ เชิด แฮ็ฝ โนน , เชิด แฮ็ฝ โนน ,)
should have known again,
(เชิด แฮ็ฝ โนน อะเกน ,)
but here it goes again.
(บั๊ท เฮียร อิท โกซ อะเกน)
Oh, here it goes again.
(โอ , เฮียร อิท โกซ อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Here It Goes Again คำอ่านไทย OK Go

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น