เนื้อเพลง Party People…friday Night คำอ่านไทย 911

Party, people, hey, it’s Friday night
(พ๊าร์ที่ , พี๊เพิ่ล , เฮ , อิทซ ฟไรดิ ไน๊ท)
We’re gonna rock this joint until the morning light
(เวีย กอนนะ ร๊อค ดิส จอยนท อันทิล เดอะ ม๊อร์นิ่ง ไล๊ท)
Crowd is jumping, hey, it feels all right
(คราวดํ อีส จัมปิง , เฮ , อิท ฟีล ซอร์ ไร๊ท)
Forget Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, hey, it’s Friday night
(ฟอร์เก๊ท มันดิ , ทยูสดิ , เวนสดิ , เธิสดิ , เฮ , อิทซ ฟไรดิ ไน๊ท)

Just another day, sitting watching the clock
(จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ เดย์ , ซีททิง วัทชิง เดอะ คล๊อค)
Tick tock, tick tock, but it feels like it’s stopped
(ทิค ทอก , ทิค ทอก , บั๊ท ดิธ ฟีล ไล๊ค อิทซ สต๊อปพฺ)
Wishing time away, pushing Monday through to Friday
(วิชชิ้ง ไทม์ อะเวย์ , พุฌอิง มันดิ ทรู ทู ฟไรดิ)
I’m dreaming of the crowd; everybody’s hanging out
(แอม ดรีมมิง อ็อฝ เดอะ คราวดํ ; เอวี่บอดี้ แฮงอิง เอ๊าท)
Soft top’s down, and we’re pumping the sounds
(ซ๊อฟท ท๊อพ เดาน , แอนด์ เวีย พัมปิง เดอะ ซาวน์ด)
I can feel the vibe as we’re cruising the town
(ไอ แคน ฟีล เดอะ วายพฺ แอส เวีย ครูชซิง เดอะ ทาวน์)
I can’t wait ’til Friday comes around
(ไอ แค็นท เว้ท ทิล ฟไรดิ คัม อะราวนฺดฺ)

When the working week is done, got my money, and now, I’m gonna get some
(เว็น เดอะ เวิคกิง วี๊ค อีส ดัน , ก็อท มาย มั๊นนี่ , แอนด์ นาว , แอม กอนนะ เก็ท ซัม)

Party, people, hey, it’s Friday night
(พ๊าร์ที่ , พี๊เพิ่ล , เฮ , อิทซ ฟไรดิ ไน๊ท)
We’re gonna rock this joint until the morning light
(เวีย กอนนะ ร๊อค ดิส จอยนท อันทิล เดอะ ม๊อร์นิ่ง ไล๊ท)
Crowd is jumping, hey, it feels all right
(คราวดํ อีส จัมปิง , เฮ , อิท ฟีล ซอร์ ไร๊ท)
Forget Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, hey, it’s Friday night
(ฟอร์เก๊ท มันดิ , ทยูสดิ , เวนสดิ , เธิสดิ , เฮ , อิทซ ฟไรดิ ไน๊ท)

Do what I gotta do, I’ll do what they say,
(ดู ว๊อท ไอ กอททะ ดู , อิลล ดู ว๊อท เด เซย์ ,)
But I swear that ship is coming my way
(บั๊ท ไอ สแวร์ แดท ชิพ อีส คัมอิง มาย เวย์)
I’m gonna kiss this place goodbye
(แอม กอนนะ คิซ ดิส เพลส กู๊ดบาย)
I’m gonna chase my destiny
(แอม กอนนะ เชส มาย เดซทินิ)
I’m gonna make it Friday every day
(แอม กอนนะ เม้ค กิด ฟไรดิ เอ๊เฝอร์รี่ เดย์)

When the working week is done, got my money, and now, I’m gonna get some
(เว็น เดอะ เวิคกิง วี๊ค อีส ดัน , ก็อท มาย มั๊นนี่ , แอนด์ นาว , แอม กอนนะ เก็ท ซัม)

Party, people, hey, it’s Friday night
(พ๊าร์ที่ , พี๊เพิ่ล , เฮ , อิทซ ฟไรดิ ไน๊ท)
We’re gonna rock this joint until the morning light
(เวีย กอนนะ ร๊อค ดิส จอยนท อันทิล เดอะ ม๊อร์นิ่ง ไล๊ท)
Crowd is jumping, hey, it feels all right
(คราวดํ อีส จัมปิง , เฮ , อิท ฟีล ซอร์ ไร๊ท)
Forget Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, hey, it’s Friday night
(ฟอร์เก๊ท มันดิ , ทยูสดิ , เวนสดิ , เธิสดิ , เฮ , อิทซ ฟไรดิ ไน๊ท)

Party, people, hey, it’s Friday night
(พ๊าร์ที่ , พี๊เพิ่ล , เฮ , อิทซ ฟไรดิ ไน๊ท)
We’re gonna rock this joint until the morning light
(เวีย กอนนะ ร๊อค ดิส จอยนท อันทิล เดอะ ม๊อร์นิ่ง ไล๊ท)
Crowd is jumping, hey, it feels all right
(คราวดํ อีส จัมปิง , เฮ , อิท ฟีล ซอร์ ไร๊ท)
Forget Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, hey, it’s Friday night
(ฟอร์เก๊ท มันดิ , ทยูสดิ , เวนสดิ , เธิสดิ , เฮ , อิทซ ฟไรดิ ไน๊ท)

Bring, bring, telephone rings; tell me, baby, what you’re saying
(บริง , บริง , เท๊ลเลโฟน ริง ; เทลล มี , เบ๊บี้ , ว๊อท ยัวร์ เซอิง)
I know, sometimes, it’s hard to take it; trust me, baby, just believe it
(ไอ โนว์ , ซัมไทม์ , อิทซ ฮาร์ด ทู เท้ค กิด ; ทรัสท มี , เบ๊บี้ , จั๊สท บีลี๊ฝ อิท)
Monday, I know it goes so slow; Tuesday, oh, I just don’t know
(มันดิ , ไอ โนว์ อิท โกซ โซ สโลว์ ; ทยูสดิ , โอ , ไอ จั๊สท ด้อนท์ โนว์)
Wednesday drives you crazy; Thursday’s over, man, it’s Friday
(เวนสดิ ไดร๊ฝ ยู คเรสิ ; เธิสดิ โอ๊เฝ่อร , แมน , อิทซ ฟไรดิ)

Party, people, hey, it’s Friday night
(พ๊าร์ที่ , พี๊เพิ่ล , เฮ , อิทซ ฟไรดิ ไน๊ท)
We’re gonna rock this joint until the morning light
(เวีย กอนนะ ร๊อค ดิส จอยนท อันทิล เดอะ ม๊อร์นิ่ง ไล๊ท)
Crowd is jumping, hey, it feels all right
(คราวดํ อีส จัมปิง , เฮ , อิท ฟีล ซอร์ ไร๊ท)
Forget Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, hey, it’s Friday night
(ฟอร์เก๊ท มันดิ , ทยูสดิ , เวนสดิ , เธิสดิ , เฮ , อิทซ ฟไรดิ ไน๊ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Party People…friday Night คำอ่านไทย 911

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น