เนื้อเพลง I’ll Be คำอ่านไทย Reba McEntire

When darkness falls upon your heart and soul.
(เว็น ดาคเน็ซ ฟอลล์ อุพอน ยุร ฮาร์ท แอนด์ โซล)
I’ll be the light that shines for you.
(อิลล บี เดอะ ไล๊ท แดท ไชน์ ฟอร์ ยู)
When you forget how beautiful you are
(เว็น ยู ฟอร์เก๊ท ฮาว บยูทิฟุล ยู อาร์)
I’ll be there to remind you.
(อิลล บี แดร์ ทู รีไมนด์ ยู)
When you can’t find your way,
(เว็น ยู แค็นท ไฟนด์ ยุร เวย์ ,)
I’ll find my way to you.
(อิลล ไฟนด์ มาย เวย์ ทู ยู)
When troubles come around,
(เว็น ทรั๊บเบิ้ล คัม อะราวนฺดฺ ,)
I will come to you.
(ไอ วิล คัม ทู ยู)

I’ll be your shoulder when you need someone to lean on.
(อิลล บี ยุร โช๊ลเด้อร์ เว็น ยู นี๊ด ซัมวัน ทู ลีน ออน)
Be your shelter.
(บี ยุร เช๊ลเท่อร์)
When you need someone to see you through.
(เว็น ยู นี๊ด ซัมวัน ทู ซี ยู ทรู)
I’ll be there to carry you.
(อิลล บี แดร์ ทู แค๊รรี่ ยู)
I’ll be there.
(อิลล บี แดร์)
I’ll be the rock that will be strong for you.
(อิลล บี เดอะ ร๊อค แดท วิล บี สทรอง ฟอร์ ยู)
The one that will hold on to you.
(ดิ วัน แดท วิล โฮลด์ ออน ทู ยู)
When you feel that rain falling down.
(เว็น ยู ฟีล แดท เรน ฟ๊อลิง เดาน)
When there’s nobody else around.
(เว็น แดร์ โนบอดี้ เอ๊ลส อะราวนฺดฺ)
I’ll be.
(อิลล บี)

And when you’re there with no one there to hold.
(แอนด์ เว็น ยัวร์ แดร์ วิธ โน วัน แดร์ ทู โฮลด์)
I’ll be the arms that reach for you.
(อิลล บี ดิ อาร์ม แดท รี๊ช ฟอร์ ยู)
And when you feel your faith is running low.
(แอนด์ เว็น ยู ฟีล ยุร เฟท อีส รันนิง โลว)
I’ll be there to believe in you.
(อิลล บี แดร์ ทู บีลี๊ฝ อิน ยู)
When all you find are lies.
(เว็น ออล ยู ไฟนด์ อาร์ ไล)
I’ll be the truth you need.
(อิลล บี เดอะ ทรู๊ธ ยู นี๊ด)
When you need someone to run to .
(เว็น ยู นี๊ด ซัมวัน ทู รัน ทู)
You can run to me
(ยู แคน รัน ทู มี)

I’ll be your shoulder when you need someone to lean on.
(อิลล บี ยุร โช๊ลเด้อร์ เว็น ยู นี๊ด ซัมวัน ทู ลีน ออน)
Be your shelter.
(บี ยุร เช๊ลเท่อร์)
When you need someone to see you through.
(เว็น ยู นี๊ด ซัมวัน ทู ซี ยู ทรู)
I’ll be there to carry you.
(อิลล บี แดร์ ทู แค๊รรี่ ยู)
I’ll be there.
(อิลล บี แดร์)
I’ll be the rock that will be strong for you.
(อิลล บี เดอะ ร๊อค แดท วิล บี สทรอง ฟอร์ ยู)
The one that will hold on to you.
(ดิ วัน แดท วิล โฮลด์ ออน ทู ยู)
When you feel that rain falling down.
(เว็น ยู ฟีล แดท เรน ฟ๊อลิง เดาน)
When there’s nobody else around.
(เว็น แดร์ โนบอดี้ เอ๊ลส อะราวนฺดฺ)
I’ll be.
(อิลล บี)

I’ll be the sun.
(อิลล บี เดอะ ซัน)
When your heart’s filled with rain.
(เว็น ยุร ฮาร์ท ฟิลล วิธ เรน)
I’ll be the one.
(อิลล บี ดิ วัน)
To chase the rain away.
(ทู เชส เดอะ เรน อะเวย์)

I’ll be your shoulder when you need someone to lean on.
(อิลล บี ยุร โช๊ลเด้อร์ เว็น ยู นี๊ด ซัมวัน ทู ลีน ออน)
Be your shelter.
(บี ยุร เช๊ลเท่อร์)
When you need someone to see you through.
(เว็น ยู นี๊ด ซัมวัน ทู ซี ยู ทรู)
I’ll be there to carry you.
(อิลล บี แดร์ ทู แค๊รรี่ ยู)
I’ll be there.
(อิลล บี แดร์)
I’ll be the rock that will be strong for you.
(อิลล บี เดอะ ร๊อค แดท วิล บี สทรอง ฟอร์ ยู)
The one that will hold on to you.
(ดิ วัน แดท วิล โฮลด์ ออน ทู ยู)
When you feel that rain falling down.
(เว็น ยู ฟีล แดท เรน ฟ๊อลิง เดาน)
When there’s nobody else around.
(เว็น แดร์ โนบอดี้ เอ๊ลส อะราวนฺดฺ)
I’ll be.
(อิลล บี)
I’ll be.
(อิลล บี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’ll Be คำอ่านไทย Reba McEntire

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น